מודעה
אשכול ההלכה היומית
הלכות בשר בחלב

לט. אם בישל חלב בקדרת בשר בת יומא, או ההיפך, החלב נאסר מפליטת הבשר, וכבר ביארנו לעיל (סעיף יד, ל) שיש אומרים שהחלב נאסר גם בהנאה, שגם בבלוע עבר על איסור בישול מן התורה, ויש אומרים שאין איסור בישול בבלוע. ובשעת הדחק או הפסד מרובה יש להתירו בהנאה. והקדרה צריכה הכשר. ויש אומרים שקדרה שבלעה מבשר וחלב מותר למוכרה לגוי בלי הכשר, אחר שאין הגוי מוסיף דמים על הבלוע. [ילקוט יוסף איסור והיתר כרך ג' עמוד רח. יביע אומר ח''ד חיו''ד סימן ו אות י'. ויש לצרף סברת האומרים שאין איסור בישול בשר בחלב בחצי שיעור, וראה ביביע אומר חלק ד' חאו''ח סימן לג אות יז]

מ. קדרה שהרתיחו בה חלב ביום ראשון בבוקר, וביום שני בבוקר טעו ובישלו בה בשר, ויש ספק אם עברו עשרים וארבע שעות משעה שהחלב הרותח היה בקדרה, או לא, העיקר להתיר מטעם ספק ספיקא, שמא הלכה כרבינו תם וסיעתו שלינת לילה בלבד פוגמת, ואין צריך מעת לעת, ושמא עבר מעת לעת בין החלב לבשר, והוה ליה נותן טעם לפגם שמותר. [יביע אומר חלק ז' חיו''ד סימן ו', ושלא כמ''ש בשו''ת רב פעלים להחמיר בזה].

?? בוקר טוב ושבוע מבורך ?
הגב
?

ל'ט אבות מלאכה

א. התורה אסרה עשיית מלאכה בשבת, שנאמר בתורה "ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. ויום השביעי שבת לה' אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה" (שמות כ, ט-י), איסור עשיית מלאכה בשבת מופיע בסמיכות למלאכת בניית המשכן. כל המלאכות שהיו נצרכות לבניית המשכן, הן המלאכות האסורות בשבת. עם כתיבת המשנה מיינו חכמי המשנה את המלאכות האסורות בשבת לל"ט (=39) אבות מלאכה.

ב. בתואר 'אב מלאכה' כונו האיסורים עצמם, בתואר 'תולדה' כונו האיסורים שיוצאים מהם, שגם אותם אסור לבצע בשבת. את 39 אבות המלאכות, כפי שמופיעות במשנה במסכת שבת, מקובל לחלק לפי קבוצות, על פי הצרכים הבסיסיים של האדם – לחם, בגד, ספר ובית. (יש המחלקים אותן עפ"י סדר עשייתן במלאכת המשכן).
הגב
⭐חינוך הילדים-זמנים מיוחדים⭐

?זמן איחוד המשפחה-סעודת שבת?

?חלק א?

זמן סעודת שבת ביום קדוש זה הוא הזדמנות נפלאה,בשעה שכל בני הבית כנוסים יחד בציווי בוראם של סעודות היום,לרקום יחס אהבה לבני בניהם.וכמו כן זו הזדמנות לפתח מידות
טובות,להדגים ולהדגיש לילדים כמה חשובות
מעלות הנפש המתבטאות בשולחן כגון ויתור,
עזרה וחסד,כבוד השבת וכבוד הורים,יחד עם
מעלת השיר והזמר ביום שבת אשר הפליגו עליו חז״ל,ויש בו סגולה נפלאה לקרב הלב לעבודת הבורא.והעיקר והשורש להצליח בכל
זה הוא ההחלטה הנחושה לחיות את יום השבת כאשר ציווה בוראו ולא כרצונו הוא,וגם
זה אי אפשר ללא סייעתא דשמיא מרובה.וכמה
ראוי לשפוך שיחו לפני ה׳ שיעזרהו על הדבר הזה,או אז ייזכה למדרגת השבת ״ אז תתענג על ה, והירכבתיך על במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך״ שפירשו על זה חז״ל
שנותנים לו נחלה בלי מצרים.?


 ⭐חינוך הילדים-זמנים מיוחדים⭐

?זמן איחוד המשפחה-סעודת שבת?

?חלק ב?

אם האב אומר דברי תורה על השולחן,עליו לזכור שאין כאן מקום לשיעור או דרשה,אלא למשוך לב הילדים בדברים הראויים להבנתם,
ודבר זה צריך הכנה לפני בוא זמן הסעודה.
בסעודה זה לא הזמן לריבוי הערות לילדים
ללא הרף כי אז כל טעם השבת פג,ובן בנו
של קל וחומר אם נעשה הדבר בכעס,אשר
עלול כל עונג שבת ועיקר הביטוי שלו שהוא
סעודת שבת להיהפך למעין גיהנום.וגרוע מזה
הרבה,שלעיתים לא רחוקות אשר למשך הזמן
עלולים הבנים לפרוק עול תורה ומצוות ר״ל.
באשר יסוד זה מיסודי הדת שהוא יום השבת
אינו מצטייר אצלם אלא כעול קפדני ואכזר,
הממלא אותם צער ושברון לב.?

?שבת שלום ומבורך?
הגב
הלכות בשר בחלב

ס. מותר לשתות חלב סינטטי אחר ארוחה בשרית. וכן גלידה מחלב סינטטי, וכל שכן גלידה פרווה הדומה לגלידה חלבית, לאחר ארוחה בשרית, ואין לחוש בזה למראית העין. ולכן מה שנוהגים בבתי מלון הכשרים להגיש לאורחים אחר מאכלי בשר כוס חלב סינטטי, או קפה המזוג בחלב סינטטי, ואין בהם שום תערובת של חלב טבעי כלל, אין לאסור זאת עליהם, והנח להם לישראל, שמאחר שאין האיסור ניכר ממש בשעת האכילה והשתיה, אין לחוש לאסור משום מראית העין, ואין צורך כלל לתת שקדים עם החלב הצמחוני הזה, כדי שיהיה היכר בדבר, והנח להם לישראל. [ילקוט יוסף איסור והיתר כרך ג' עמוד רסט. יביע אומר חלק ו' חיו''ד. יחוה דעת חלק ג' סימן נט עמוד קפח]

סא. מותר לטגן נקניק צמחי [סויה] בחמאה חלבית, ואין לחוש בזה למראית העין. ובמקומות ציבוריים המחמיר תבוא עליו ברכה. [ילקוט יוסף איסור והיתר כרך ג' עמוד רעא]

סב. מותר לבשל דגים או חגבים בחלב ואין בזה איסור משום בישול בשר בחלב, שאין דגים וחגבים בכלל בשר. ואמנם לענין אכילת דגים בחלב ראה להלן. [איסור והיתר ג' עמוד רעב]

?? בוקר טוב, פעמיים כי טוב ??

?? החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??

?? לרפואת חולי עמו ישראל ??

רחל בת לורה תחי׳, ר׳ מיכאל בן מזל הי״ו
שמחה בת חנה סבג תחי׳, יונתן נתנאל בן
שירין הי״ו, ר׳ משה בן מזל הי״ו, עמוס רפאל בן לאה הי״ו, אורן בכור בן רות הי״ו.

?? בתוך שאר חולי עמו ישראל??

?? לעילוי נשמות הנפטרים ??

הילדה אפרת בת אסתר ז״ל,
טובה חי׳ה בת סול ז״ל,
חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
מרים בת אסתר סבג ז״ל.
ענת בת בתיה ז״ל
הרב יהודה יאיר בן ג׳וליט ז״ל
הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת פנחס- אשכול אורח 0 126 14-07-2017, 16:37
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת חוקת - אשכול און ליין 7 206 02-07-2017, 00:51
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת בבא בתרא - הדף היומי - *אשכול און ליין 151 7,826 30-06-2017, 15:39
תגובה אחרונה: און ליין
  פרשת קרח - אשכול און ליין 4 112 23-06-2017, 11:57
תגובה אחרונה: און ליין
  פרשת שלח - אשכול און ליין 2 90 15-06-2017, 22:29
תגובה אחרונה: און ליין
  פרשת בהעלותך - אשכול און ליין 1 54 09-06-2017, 16:44
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת במדבר - אשכול אורח 3 117 26-05-2017, 12:22
תגובה אחרונה: אורח
  פרשיות השבוע "בהר - בחוקותי" * אשכול און ליין 2 93 19-05-2017, 15:20
תגובה אחרונה: און ליין
  פרשת אמור - אשכול אורח 2 160 12-05-2017, 09:58
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת תזריע - מצורע *אשכול צופה 1 178 28-04-2017, 00:36
תגובה אחרונה: צופהמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..