מודעה
אשכול ההלכה היומית
?⚜ להתחיל את היום בקדושה ⚜?

הלכות הנהגת האדם בבוקר.
סימן ד' - דיני נטילת ידים שחרית.

א. בכל יום אחר שיקום ממטתו צריך ליטול ידיו במים בכלי, ויברך קודם הניגוב: ''ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים'' [ראה להלן סעיף יט]. ואף על פי שמעיקר הדין אין צריך ליטול ידיו בכלי בנטילת ידים שחרית, מכל מקום כבר כתב מרן בשלחן ערוך, ש''טוב'' להקפיד בנטילת ידים שחרית בכל הדברים המעכבים בנטילת ידים לסעודה. וממילא גם לענין כלי וכח גברא יש להקפיד בזה, כדי שיוכל לברך על הנטילה. וכן המנהג. אולם מי שנמצא במקום שאין שם כלי ליטול את ידיו, יטול מהברז ג' פעמים לסירוגין. אך לא יברך ''על נטילת ידים''. [ילקו''י על הל' השכמת הבוקר עמוד רצג, שארית יוסף חלק א' עמוד מג.]

ב. אם אין לו כלי ליטול ידיו שחרית, ותחב ידיו בשלג המונח על הארץ בג' מקומות מחולפין, יש אומרים שעלתה לו הנטילה אף משום רוח רעה. ויש חולקים ואומרים שאין נטילה זו מועילה להסיר הרוח רעה, ומועילה רק לתפלה. ולכן לדינא אם אין לו מים ליטול ידיו, ואינו יכול לרסק השלג לתוך כלי, יתחוב ידיו בשלג ולא יברך. [ילקו''י השכמת הבוקר, עמ' שט. ושם מתי מועיל להטביל ידיו בשלג במקום נטילת ידים שחרית].

?⚜ בוקר טוב ומבורך יום שמח ⚜?
 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן

?? החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??

?? לרפואת חולי עמו ישראל ??

רחל בת לורה תחי׳, ר׳ מיכאל בן מזל הי״ו
שמחה בת חנה סבג תחי׳, יונתן נתנאל בן 
שירין הי״ו, ר׳ משה בן מזל הי״ו, עמוס רפאל בן לאה הי״ו, אורן בכור בן רות הי״ו, יצחק רוקח בן יהלומית הי״ו, שושנה בת רחל תחי׳, שירן בת נעמי תחי׳.

?? בתוך שאר חולי עמו ישראל??

?? לעילוי נשמות הנפטרים ??

הילדה אפרת בת אסתר ז״ל, 
שלמה לעזיז בן אסתר דהן ז״ל,
טובה חי׳ה בת סול ז״ל,
חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
מרים בת אסתר סבג ז״ל,
ענת בת בתיה ז״ל,
הרב יהודה יאיר בן ג׳וליט ז״ל,
מרת עלו בת זוהרה דהן ע״ה,
שמעון בן ג׳מילה בן חמו ז״ל.
 
?? ת.נ.צ.ב.ה ??

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


תגובות באשכול הזה
אשכול ההלכה היומית - על ידי רב הפורום - 27-05-2015, 15:47
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי הרב - 27-05-2015, 15:48
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי הרב הקבוע - 28-05-2015, 16:36
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי הרב - 29-05-2015, 15:09
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-05-2015, 00:50
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-05-2015, 00:51
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-05-2015, 00:52
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי רבינו - 31-05-2015, 19:26
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי יוחנן - 01-06-2015, 11:24
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-06-2015, 12:00
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-06-2015, 17:04
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 11-06-2015, 09:00
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 13-06-2015, 22:07
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 13-06-2015, 22:08
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אמת - 13-06-2015, 22:10
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 14-06-2015, 15:42
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 15-06-2015, 19:39
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-06-2015, 21:01
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-06-2015, 21:42
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 18-06-2015, 18:57
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 19-06-2015, 14:05
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-06-2015, 22:36
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-06-2015, 22:37
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-06-2015, 22:37
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 21-06-2015, 19:02
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 22-06-2015, 12:10
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 23-06-2015, 21:36
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-06-2015, 15:58
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-06-2015, 15:59
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 26-06-2015, 16:10
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 27-06-2015, 23:34
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 27-06-2015, 23:36
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 28-06-2015, 19:08
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 29-06-2015, 18:06
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 30-06-2015, 23:50
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-07-2015, 17:10
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 02-07-2015, 15:49
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 04-07-2015, 21:55
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי שמואל - 05-07-2015, 02:17
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-07-2015, 15:06
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 08-07-2015, 01:57
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 08-07-2015, 16:15
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-07-2015, 01:31
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-07-2015, 16:20
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-07-2015, 00:53
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-07-2015, 00:54
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-07-2015, 21:13
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 19-07-2015, 01:43
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 19-07-2015, 01:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-07-2015, 18:11
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 21-07-2015, 17:03
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 23-07-2015, 00:46
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 23-07-2015, 15:21
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-07-2015, 16:20
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-07-2015, 16:21
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 26-07-2015, 15:36
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 28-07-2015, 00:17
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 02-08-2015, 01:13
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 02-08-2015, 23:04
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-08-2015, 17:55
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 04-08-2015, 21:35
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 09-08-2015, 22:28
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-08-2015, 04:07
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 18-08-2015, 15:35
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 18-08-2015, 15:38
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 18-08-2015, 15:39
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 21-08-2015, 03:56
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 23-08-2015, 00:55
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 26-08-2015, 21:02
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 04-09-2015, 13:42
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-09-2015, 11:34
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-09-2015, 11:51
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-09-2015, 11:52
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-09-2015, 11:53
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-09-2015, 11:54
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 08-09-2015, 21:48
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-09-2015, 23:22
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 16-09-2015, 05:36
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-09-2015, 19:49
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 19-09-2015, 22:28
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 21-09-2015, 21:32
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-09-2015, 07:47
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-10-2015, 19:31
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-10-2015, 19:31
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-10-2015, 21:18
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-10-2015, 11:07
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 09-10-2015, 15:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 11-10-2015, 20:24
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 18-10-2015, 21:48
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 18-10-2015, 21:48
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 18-10-2015, 21:49
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 21-10-2015, 09:45
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 21-10-2015, 10:08
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 21-10-2015, 20:28
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 21-10-2015, 20:28
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 21-10-2015, 20:29
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 21-10-2015, 20:29
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 22-10-2015, 11:22
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 26-10-2015, 14:51
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 27-10-2015, 01:12
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 27-10-2015, 21:43
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 28-10-2015, 22:03
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 28-10-2015, 22:03
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 28-10-2015, 22:03
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 29-10-2015, 22:41
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 29-10-2015, 22:42
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 29-10-2015, 22:42
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-10-2015, 20:03
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-10-2015, 20:04
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-11-2015, 20:34
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-11-2015, 20:35
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 02-11-2015, 06:48
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-11-2015, 00:46
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-11-2015, 00:46
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-11-2015, 00:47
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-11-2015, 00:48
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-11-2015, 13:57
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-11-2015, 06:59
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-11-2015, 23:01
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-11-2015, 23:01
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 06-11-2015, 17:11
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-11-2015, 21:46
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-11-2015, 21:47
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-11-2015, 21:47
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-11-2015, 21:47
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 09-11-2015, 12:43
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 09-11-2015, 21:34
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-11-2015, 23:54
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 11-11-2015, 11:21
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 11-11-2015, 21:17
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-11-2015, 22:07
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-11-2015, 22:08
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-11-2015, 22:08
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 13-11-2015, 17:11
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 15-11-2015, 09:00
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 15-11-2015, 09:00
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 15-11-2015, 09:01
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 16-11-2015, 15:55
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 16-11-2015, 15:59
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-11-2015, 00:19
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-11-2015, 11:49
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 18-11-2015, 09:14
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 18-11-2015, 20:40
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 18-11-2015, 22:37
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-11-2015, 00:21
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 22-11-2015, 01:01
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 22-11-2015, 01:01
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 22-11-2015, 21:20
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 23-11-2015, 20:30
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 28-11-2015, 23:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 29-11-2015, 23:54
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 30-11-2015, 22:49
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-12-2015, 20:04
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 02-12-2015, 19:25
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 02-12-2015, 19:26
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 02-12-2015, 19:26
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 06-12-2015, 19:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-12-2015, 19:15
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 08-12-2015, 18:33
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-12-2015, 13:53
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-12-2015, 13:54
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 11-12-2015, 01:15
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 13-12-2015, 11:56
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 13-12-2015, 21:20
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 13-12-2015, 21:25
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 14-12-2015, 21:06
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 14-12-2015, 21:06
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 15-12-2015, 21:32
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 15-12-2015, 21:32
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-12-2015, 19:50
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-12-2015, 19:50
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-12-2015, 20:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-12-2015, 20:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-12-2015, 20:45
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-12-2015, 20:45
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 21-12-2015, 23:06
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 22-12-2015, 20:01
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 22-12-2015, 20:01
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 23-12-2015, 12:42
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 23-12-2015, 12:43
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-12-2015, 21:50
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-12-2015, 21:53
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-12-2015, 21:54
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 27-12-2015, 00:37
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 28-12-2015, 23:00
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 30-12-2015, 01:52
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 30-12-2015, 01:52
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-01-2016, 01:39
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-01-2016, 01:39
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-01-2016, 01:40
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-01-2016, 01:40
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-01-2016, 23:30
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 06-01-2016, 23:40
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-01-2016, 03:13
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-01-2016, 03:14
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-01-2016, 03:14
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 11-01-2016, 12:40
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 11-01-2016, 20:37
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-01-2016, 23:07
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 13-01-2016, 18:12
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 19-01-2016, 19:05
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 19-01-2016, 19:05
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 19-01-2016, 19:05
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 19-01-2016, 19:06
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 19-01-2016, 19:06
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 19-01-2016, 19:07
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-01-2016, 22:46
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-01-2016, 23:08
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-01-2016, 19:04
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-01-2016, 19:04
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-01-2016, 19:05
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-01-2016, 19:05
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 25-01-2016, 00:49
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 25-01-2016, 00:50
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 25-01-2016, 00:50
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 26-01-2016, 19:04
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 26-01-2016, 19:04
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 26-01-2016, 19:04
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 26-01-2016, 19:04
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 27-01-2016, 17:26
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 28-01-2016, 20:48
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-02-2016, 04:04
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-02-2016, 04:04
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-02-2016, 04:05
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-02-2016, 04:05
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 02-02-2016, 20:12
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-02-2016, 00:52
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-02-2016, 00:53
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-02-2016, 00:56
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-02-2016, 00:56
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-02-2016, 21:57
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-02-2016, 21:58
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 14-02-2016, 19:45
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 14-02-2016, 19:45
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 14-02-2016, 19:45
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 14-02-2016, 19:45
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 15-02-2016, 20:23
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 15-02-2016, 20:25
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 16-02-2016, 20:22
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 18-02-2016, 01:34
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 18-02-2016, 01:38
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 22-02-2016, 03:49
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 22-02-2016, 04:00
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 22-02-2016, 04:01
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-02-2016, 01:22
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-02-2016, 01:22
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-02-2016, 01:23
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-02-2016, 01:23
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-02-2016, 23:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-02-2016, 23:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 25-02-2016, 18:51
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 25-02-2016, 18:51
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-03-2016, 01:48
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-03-2016, 01:48
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-03-2016, 01:48
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-03-2016, 01:49
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-03-2016, 01:50
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 02-03-2016, 15:13
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 02-03-2016, 15:13
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 02-03-2016, 15:14
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 02-03-2016, 15:14
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-03-2016, 01:25
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-03-2016, 01:25
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-03-2016, 01:25
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-03-2016, 01:25
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-03-2016, 01:25
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-03-2016, 22:57
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-03-2016, 22:58
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-03-2016, 22:58
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-03-2016, 22:58
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-03-2016, 20:32
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-03-2016, 20:32
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-03-2016, 20:33
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-03-2016, 20:34
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-03-2016, 20:34
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-03-2016, 20:35
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-03-2016, 20:35
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-03-2016, 20:35
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-03-2016, 20:35
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-03-2016, 20:35
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-03-2016, 20:36
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-03-2016, 20:39
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 16-03-2016, 04:37
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 16-03-2016, 04:37
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 16-03-2016, 04:37
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 16-03-2016, 04:38
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 16-03-2016, 04:38
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 16-03-2016, 04:39
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-03-2016, 03:12
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-03-2016, 03:12
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-03-2016, 03:13
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-03-2016, 03:13
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-03-2016, 03:13
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-03-2016, 03:13
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 27-03-2016, 07:51
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-03-2016, 22:09
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-03-2016, 22:10
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-03-2016, 22:10
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-03-2016, 22:10
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-03-2016, 22:10
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-03-2016, 22:11
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-03-2016, 22:11
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-03-2016, 22:11
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-03-2016, 22:12
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-03-2016, 22:12
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 04-04-2016, 14:43
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 04-04-2016, 14:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 04-04-2016, 14:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 04-04-2016, 14:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 04-04-2016, 14:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-04-2016, 20:06
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-04-2016, 20:06
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 09-04-2016, 22:55
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 09-04-2016, 22:55
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 09-04-2016, 22:56
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 09-04-2016, 22:56
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-04-2016, 20:58
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-04-2016, 20:58
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-04-2016, 20:59
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-04-2016, 20:59
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-04-2016, 20:59
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-04-2016, 20:59
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-04-2016, 21:00
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-04-2016, 21:00
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-04-2016, 21:00
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-04-2016, 21:00
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-04-2016, 21:01
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-04-2016, 21:01
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 30-04-2016, 20:10
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 30-04-2016, 20:11
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 30-04-2016, 20:11
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 30-04-2016, 20:11
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 30-04-2016, 20:11
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 30-04-2016, 20:14
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-05-2016, 21:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-05-2016, 21:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-05-2016, 21:45
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-05-2016, 21:46
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 08-05-2016, 23:19
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 08-05-2016, 23:20
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 08-05-2016, 23:21
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-05-2016, 22:31
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-05-2016, 22:32
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 25-06-2017, 02:27
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 16-08-2017, 06:54
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 16-08-2017, 06:54
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 30-08-2017, 22:25
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 04-09-2017, 21:56
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-09-2017, 00:34
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-09-2017, 00:35
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-09-2017, 19:09
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 14-09-2017, 00:08
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-09-2017, 17:17
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 06-10-2017, 08:00
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-11-2017, 00:14
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-11-2017, 00:14
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-11-2017, 00:15
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-11-2017, 00:15
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-11-2017, 00:15
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-11-2017, 00:16
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-11-2017, 00:19
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-11-2017, 00:19
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-11-2017, 00:20
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 13-11-2017, 21:56
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 13-11-2017, 21:57
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 14-11-2017, 18:18
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 19-11-2017, 02:08
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 27-11-2017, 19:32
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 25-12-2017, 20:50
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 28-12-2017, 04:48
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-01-2018, 00:11

אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 62 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 89 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 262 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 324 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול און ליין 20 279 22-12-2017, 06:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 672 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 266 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וישלח *אשכול אורח 8 233 02-12-2017, 23:40
תגובה אחרונה: אורח
  האם ההלכה מתירה לעשות בדיקות גנטיות בהריון fugene 1 176 25-11-2017, 23:38
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויצא - אשכול דובר 11 445 24-11-2017, 15:37
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };