מודעה
בס"ד - עש"ק פרשת כי תבוא - וורטים יפים
#1
בס"ד- עש"ק פרשת כי תבוא - 


לרפואת פנחס בן פייגא מרים 
ולרפואת מרים בת חיה שרה


"ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם"     (כו, ג) 
מפרש החתם סופר, אל תבוא לכהן כזה אשר כהונתו אינה אך ורק משום שגם אביו היה כהן, והוא עצמו אינו ראוי לכהונה... אלא "אל הכהן אשר יהיה בימים ההם" - לא מימים קדמונים, מימי אהרן הוא כהן - כלומר: "נכד"... אלא גם כיום הוא עצמו ראוי להיות כהן... 


"וירד מצרימה... ויהי שם לגוי גדול" (כו, ה)
שאלו לילד יניק וחכים: חכמינו אמרו: "אוי לרשע ואו לשכנו" התוכל להביא ראי' מן התורה, ששכנים רעים השפעתם רעה? השיב הילד בתוך כדי דיבור: "הלא פסוק מפורש הוא בתורה: 'וירד מצרימה ויהי שם לגוי גדול'".


"ארמי אובד אבי וירד מצרימה" (כו, ה)
לכאורה קשה - שאל רבי משה אלשיך - מדוע קושרים את לבן הארמי לעניין ירידת בני ישראל למצרים, שהרי לכאורה אין שום קשר ביניהם?
אמנם יש לתרץ - אמר רבי משה - שלולא רמאותו של לבן היה יעקב מתחתן קודם כל עם רחל, וממילא יוסף היה הבכור ליעקב. ואם היה הבכור, לא היו האחים מקנאים בו על העדפתו של אביהם ולא היה מסתבב כל עניין מכירתו של יוסף. ולכן לבן הוא האשם בכך שיוסף ירד למצרים.


"לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי" (כו, יג)
לשם-מה כפילות לשון זו?
ברם, יתכן שיקיים אדם מצוה ויסיח דעתו הימנה, כי ישכח את זה אשר ציווה אותה ויקיימה מתוך רגילות גרידא – "מצות אנשים מלומדה". לפיכך אומרים: "לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי" – שעה שקיימתי את המצוות לא שכחתי אותך, אשר ציוויתנו אותן.
(בשם שפת-אמת ז"ל)


"השקיפה ממעון קדשך... וברך את עמך ישראל" (כו, טו)
וברך את עמך ישראל בבנים ובבנות (ספרי).
כשמקיים אדם מצות בכורים, יודע ומבין הוא שאין המצוה הזאת נוגעת דווקא לפרי-האדמה בלבד, אלא גם לפרי-הבטן – שיש להקריב לפני השם-יתברך את בכורי שנות-ילדותם, בעודם רכים, ולקרבם אל הקדושה על-ידי חינוך תורני כראוי.
אם נוהג אדם כך, הריהו מתברך ממילא "בבנים ובבנות" – שאז הילדים מהווים ברכה להוריהם ולעולם אינם מתנכרים להם. (אבני אזל)


"וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב" (כז, ח)
השם-יתברך אומר למשה רבינו, כי יכתוב את דברי-התוכחה והקללות דלהלן באופן כזה, שיהיה "באר היטב" – שידעו הצדיקים והחכמים בדורות הבאים לבארם ולפרשם לטובה.
מכאן רמז, שאכן יש בכוחם של הצדיקים לבאר את התוכחות לטובה ולהפוך את הקללות לברכות.
(הרה"ק רר"א מליז'נסק זצ"ל)


"היום הזה נהיית לעם" (כז, ט)
היום הזה, בו קיבלת עליך בשבועה לקיים את התורה, נהיית לעם. הלאומיות הישראלית איננה מתחילה משעה שישראל זוכים לציר משלהם או שפה משלהם, אלא דווקא משעה שהם מקבלים עליהם עול תורה, ואפילו בעודם שרויים במדבר ללא ארץ וללא כל אמצעי-קיום טבעיים הדרושים לעם.
זהו ייחודה של הלאומיות הישראלית.
(רבי שמשון רפאל הירש ז"ל)


"אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם" (כז, כו)
יש בני-אדם שמקיימים את המצוות מתוך כוונת-רמיה, למען היו מוחזקים לאנשים חשובים וישרים ועל-ידי-כך יזכו לאמון בעניני-ממון או לכיבודים שונים. והיינו: "אשר לא יקים... לעשות אותם" – שאיננו מקיים את המצוות משום שצריך לקיימן, אלא תוך שאיפה להשיג את מטרותיו השפלות. אדם שכמותו הוא בכלל "ארור". 
(עקדת יצחק)


"ברוך פרי בטנך" (כח, ד) 
בברכות הסדר הוא תחילה "פרי בטנך", אחר כך "פרי אדמתך ופרי בהמתך" ולבסוף "טנאך ומשארתך". ואילו בקללות הסדר הפוך: "ארור טנאך ומשארתך" ורק לאחר מכן "ארור פרי בטנך". טעם הדבר, ללמדנו כי בברכה עדיף שיתברך האדם בעושר ונכסים רק לאחר שכבר גידל את בניו, כדי שיגדלו מתוך הכנעה וענווה, טרם יהיו עשירים גדולים. על כן הברכה היא תחילה "פרי בטנך" ורק לאחר מכן "בהמתך... ומשארתך". (חתם סופר)


"והיית רק למעלה ולא תהיה למטה" (כח, יג)
הגמרא במסכת בבא בתרא (דף י) אומרת "עליונים למטה ותחתונים למעלה". כלומר, אלו שבעולם הזה נראים מאושרים ונמצאים למעלה, בעולם הבא הם נמצאים למטה. אבל, תלמידי חכמים, כמו שנחשבים בעולם הזה, כך נחשבים בעולם הבא.
ועפ"ז מפרש ה'אזנים לתורה' את הפסוק שלפנינו "והיית רק למעלה" שתהיה מהתלמידי חכמים וממילא תהיה למעלה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.


"תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב וגו' ועבדת את אויבך" (כח, מז)
יש להבין מדוע העונש כל כך נורא, והלא סו"ס עבד את ה', רק עבד בלי השמחה.
אומר רבינו ר' חיים מוולוז'ין, כי כשהאדם עובד בלי שמחה, זו עבודה שעובדים אצל האויב. עבודה שעושים אצל אוהב, עושים בשמחה. וממילא מידה כנגד מידה; "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה", א"כ כזו עבודה תעבוד אצל האויב. וה' הטוב יכפר.


- כתיבה וחתימה טובה - 
- שבת שלום ומבורך - 
- ברוך רובין -


להצטרפות לרשימת התפוצה השבועית/יומית +972526690537 .
הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת כי תבוא - אשכול אורח 2 309 08-09-2017, 13:47
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת כי תצא - אשכול הרב 5 271 01-09-2017, 10:28
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת השבוע *כי תצא* *"כי יקח איש אשה ובא אליה ושנאה"* *כי תצא אורח 0 130 29-08-2017, 12:12
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ראה -, אשכול אורח 2 257 25-08-2017, 14:30
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת עקב - אשכול און ליין 0 37 11-08-2017, 00:04
תגובה אחרונה: און ליין
  פרשת במדבר - אשכול און ליין 1 136 28-07-2017, 12:54
תגובה אחרונה: און ליין
  פרשת מוות מסעי - אשכול אני 4 175 21-07-2017, 16:20
תגובה אחרונה: און ליין
  פרשת פנחס- אשכול אורח 1 265 21-07-2017, 14:28
תגובה אחרונה: און ליין
  פרשת חוקת - אשכול און ליין 7 231 02-07-2017, 00:51
תגובה אחרונה: און ליין
  פרשת קרח - אשכול און ליין 4 131 23-06-2017, 11:57
תגובה אחרונה: און לייןמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..