מודעה
דברי תורה לפרשת "בלק"
#1
Shocked 
דברי תורה לפרשת "בלק""אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב" וגו' (כב, יח)- על כך כותב רש"י, "למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים, אמר, ראוי לו ליתן לי כל כסף וזהב שלו וכו'". 
לכאורה כוונת רש"י היא שסגנון ההתבטאות של בלעם "אם יתן לי וגו' כסף וזהב" מלמד על חמדת ממון. אך אם כך קשה לכאורה, שמצאנו סגנון זה גם אצל ר' יוסי בן קסמא, במסכת אבות, פרק שישי. שם מסופר, שאדם אחד הציע לו לבוא לדור במקומו, וענה לו ר' יוסי "אם אתה נותן לי כל כסף וזהב שבעולם לא אצא למקום שאינו מקום תורה וכו". הרי לפנינו, שגם ר' יוסי בן קסמא השתמש בלשון שנקט בה בלעם. 
מיישב התורה תמימה (באות ז'),  שר' יוסי בן קיסמא נקט לשון זו משום שהאדם שפנה אליו הזכיר בעצמו שיתן לו זהב (כמבואר שם, שאותו אדם אמר לו "ואני אתן לך אלף אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות" ), ולכן אין ללמוד מכך דבר. מה שאין כן אצל בלעם, בלק בהצעתו אליו לא הזכיר כלל כסף או זהב, אלא אמר "כבד אכבדך מאד". בלעם בתשובתו הוא שהעלה את נושא הכסף והזהב, והסיבה לכך היא תאוות הממון שבו, שידוע שאדם שנפשו קשורה בדבר מסוים, אוהב לגלגל אותו על לשונו, להאריך בו ולשלבו בנושא השיחה.


הסבר נוסף ששמעתי: ר' יוסי בן קיסמא נקט לשון של כמות בלתי אפשרית, "כל כסף וזהב שבעולם", ולכן ברור שכוונתו לגוזמה בעלמא. לעומת זאת בלעם נקט כמות מסוימת, "מלא ביתו", כי אכן קיווה בסתר לבו לקבל כמות כזו של כסף.
*
"קום לך אתם... ויחר אף אלקים כי הולך"  (כב ,כ')


לכאורה מהו בעצם חטאו של בלעם והיכן נהג שלא כשורה?
שהרי בתחילה כשבאו שרי בלק לבלעם עם הצעת בלק, ענה להם על אתר "לינו פה הלילה והשבתי אתכם דבר כאשר ידבר ה" וכאשר ה' אמר לו 'לא תלך עמהם לא תאר את העם' הוא סירב להצעתם. גם כאשר שבו בפעם השניה השיב להם בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים "אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי ה" ושוב המתין למוצא פי ה' שאמר לו "אם לקרא לך באו האנשים קום לך אתם" וכך עשה. א"כ מדוע חרה אף אלוהים 'כי הולך הוא' ומדוע ניצב 'מלאך ה' בדרך לשטן לו' במטרה למנוע ממנו את ההליכה ?
תמיהה נוספת: אם מטרת המלאך היתה כדי למנוע ממנו את ההליכה א"כ מדוע לבסוף אישר לו המלאך "לך עם האנשים" ?  רש"י פירש ע"ז: 'בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו', כלומר, כיון שכ"כ התעקש בלעם ללכת למרות אזהרת המלאך לכן אישרו לו ללכת בדרך שרצה לטעות בה.
ולכאורה תשובה זו עשויה לישב גם את הקושיא הקודמת שהרי כשהמשלחת באה בראשונה נאמר לו 'לא תלך עמהם' ואילו בפעם השניה נאמר לו 'קום לך אתם' ולכאורה ההסבר לשינוי ההוראה טמון במאמר 'בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו' וזה בעצם היה חטאו שהשתוקק ללכת ולקלל.
אלא שקשה מדוע לא הזכיר רש"י את המאמר והטעם הזה כבר על הפעם השניה שדיבר עם ה' ?
"הגאון מווילנא" זצ"ל מיישב זאת ע"פ דקדוק לשוני של מילה אחת ! יש להבחין בין המילה 'עם' למילה 'את' כי פירושם ומשמעותם שונה לחלוטין. כאשר נאמר בתורה 'לך את האנשים' או 'קום לך איתם' המשמעות היא להליכה בצוות בלבד אך לאו דוקא למטרה זהה, אך כאשר נאמר "לך עם האנשים" או "וילך בלעם עם שרי בלק" משמע שהולך איתם בעצה אחת כאיש אחד בלב אחד.
מעתה מבוארת כל הפרשה כמין חומר, דאילו בתחילה כשבאו אליו האנשים בהצעה לקלל, שאל את פי ה' שענה לו "לא תלך עמהם', לא תאר את העם" כלומר, אל תלך 'עמהם' לצורך קללה. לכן אלו באו אליו בפעם השניה בצורה מוחכמת והציעו לו ע"י שרים ונכבדים "אל נא תמנע מהלך 'אלי' כי כבד אכבדך מאד וכל אשר תאמר אלי אעשה" כלומר, שיבוא 'איתם' והוא לא צריך להתחייב לקלל, העיקר שיבוא! הם אמנם הבהירו לו שהמטרה היא שישתכנע לקלל וע"כ השיב להם מיד שלא אכפת לו, כמובן, ללכת ולקבל כבוד וכסף וזהב אבל לקלל הוא לא יוכל כי גם 'אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי' ה". ולכן בפעם השניה הורה לו הקב"ה "אם לקרא לך באו האנשים קום לך 'אתם' ואך את הדבר אשר אדבר אליך אתו תעשה" כלומר, לך 'איתם' אך לא 'עמהם' למטרת קללה וציווה עליו שיאמר רק את אשר יאמר אליו ה'.
אבל למחרת בבוקר והנה 'ויקם בלעם בבקר ויחבש את אתנו וילך עם שרי מואב'! בלעם לא פעל כציווי ה' אלא  הלך בהתלהבות 'עם' שרי מואב במטרה לקלל, לכן "ויחר אף אלהים כי הולך הוא". אמנם כאשר שאל בלעם את המלאך אם הוא חייב לחזור ענה לו "לך 'עם' האנשים", היינו, לך עמם בעצתם אך "אפס, את הדבר אשר אדבר אליך אתו תדבר" כלומר, גם אם תרצה לא תוכל לקלל אלא מלאך רע בעל כרחו יענה אמן. וע"כ התקשה רש"י מדוע אישר לו המלאך ללכת לצורך קללה, וע"כ משיב רש"י 'בדרך שאדם רוצה לילך מולכין אותו'. כי לעיל הותר לו ללכת סתם לצורך כבוד אבל כעת אושר לו אף לצורך קללה.
את גודל רשעותו של בלעם ניתן ללמוד כאשר למרות הבעת מורת רוח ואזהרת המלאך "וילך בלעם 'עם' שרי בלק", 'עם', במטרה מובהקת לקלל.


שבת שלום
יצחק יצחקי 
תדה להרב יעקב קריספין על העברת הדברים

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  ב"ה ממתק לפרשת וישב תשע"ח היו פעם שתי נשמות שנפגשו בדרך, אחת בדרכה לרדת לעולם והשניה אורח 0 131 10-12-2017, 00:15
תגובה אחרונה: אורח
  ??? רעיון לחג ??? ממתק לשמיני עצרת – שמחת תורה ------------------------------ אורח 0 62 13-10-2017, 03:59
תגובה אחרונה: אורח
  וורטים לפרשת כי תשא - אשכול און ליין 5 211 17-03-2017, 15:40
תגובה אחרונה: און ליין
  ? אומר רבי נחמן: כדי שיתקבלו תפילותיו של האדם - צריך שיהיה שילוב של תורה ותפילה, שי און ליין 0 64 10-01-2017, 02:14
תגובה אחרונה: און ליין
  פרפראות לפרשת ויצא און ליין 0 525 11-12-2016, 00:41
תגובה אחרונה: און ליין
  חידושים לפרשת חיי שרה און ליין 1 470 04-12-2016, 20:02
תגובה אחרונה: און ליין
  לרגל תשעה באב? פעם שיחקה בתו של החפץ חיים במחבואים. כשהגיעה תורה להתחבא און ליין 0 90 13-08-2016, 23:50
תגובה אחרונה: און ליין
  ערב מתן תורה תשע"ו - סיפר הרה"ק מהרי"ד מבעלזא און ליין 0 428 05-06-2016, 19:58
תגובה אחרונה: און ליין
  דברי תורה לפרשת "במדבר" "ויקח משה את כסף הפִדְיוֹם" (ג,מט) הגאון הצדיק ר' מרדכי מנשכ און ליין 0 101 03-06-2016, 12:01
תגובה אחרונה: און ליין
  לרפואת והצלחת כל עם ישראל בכל מקום שהם אמן !! *ממתק לפרשת בהר* און ליין 0 335 20-05-2016, 17:00
תגובה אחרונה: און לייןמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };