מודעה
דברי תורה לפרשת "וירא" "רַק אֵין יִרְאַת אֱלֹקִים בַּמָּקוֹם הַזֶּה וַהֲרָגוּנִי עַל
#1
דברי תורה לפרשת "וירא""רַק אֵין יִרְאַת אֱלֹקִים בַּמָּקוֹם הַזֶּה וַהֲרָגוּנִי עַל דְּבַר אִשְׁתִּי" (כ-יא)
המגיד הירושלמי, רבי שבתי יודלביץ זצ"ל, פגש פעם אחת שוטר שאינו שומר תורה ומצוות, בן גילו, והתפתחה ביניהם שיחה על מצב הדור.פתח השוטר ואמר: "יודע אתה, לא חלמנו שתהיה כזו הדרדרות. חשבנו, נקים מדינה חופשית, שלא ישמרו בה שבת, לא יניחו תפלין. אבל עד כדי כך?! מי חלם שתהיה כזו אלימות, מי חלם שאנשים יהיו כה מושחתים!" חייך ר' שבתי יודלביץ וענה: אמשול לך משל. לא מזמן הזדמנתי לבניין "כל בו שלום" בתל אביב (בזמנו, הבנין הגבוה ביותר בארץ), והנה להפתעתי, רואה אני יהודי עומד על המרפסת בקומה השלשים, מוציא רגל אחת החוצה, ועוד רגל... צעקתי לעברו: "הלו, מה אתה עושה?" אמר לי: "אני קופץ למטה". אמרתי לו: "השתגעת? הרי בקפיצה כזו מגובה שלשים קומות, אפילו עם שפכטל לא יצליחו 'לגרד' אותך מהמדרכה"...והלה עונה בניחותא: "אל דאגה, אני קופץ רק שתי קומות ונעצר"...  האם יתכן כדבר הזה - לקפוץ 'רק' שתי קומות ואז להחליט שהנפילה נעצרת?!
ומה חשבת, ידידי השוטר, שההידרדרות תיעצר באיזה מקום? שאת הצד הימני של לוחות הברית - הציוויים שבין אדם למקום - לא יקיימו, ואלו את הצד השמאלי - הציוויים שבין אדם לחברו - כן? דע לך שהדבר לא יתכן. "כי אמרתי רק אין יראת אלקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי".


אם הם עושים להם עגל מסכה הרי בהכרח גם "ויקמו לצחק", היו שם גם עוונות חמורים של גלוי עריות ושפיכות דמים. לא שייך האחד בלי השני. אין כזה דבר שאדם יעבור רק על מצוות שבין אדם למקום. בסוף הוא ידרדר גם בעניינים שבין אדם לחברו. "רק אין יראת אלקים במקום הזה והרגוני".
טעות היא לחשב שכביכול נתן לשמר רק על חלק המצוות שבין אדם לחברו, כי מי שאינו ירא שמים, סופו שיתדרדר גם בקיום המצוות שבין אדם לחברו."והאלוקים ניסה את אברהם" (כב, א)- הציווי על העקידה נחשב כניסיון של אברהם- "והאלוקים ניסה את אברהם". וכבר עמדו על כך המפרשים, שלכאורה הניסיון הגדול יותר הוא דווקא של יצחק, שהוא זה שנדרש למות.
ועוד מקשים, מדוע מצד אחד הניסיון מיוחס כאמור לאברהם (כלשון הכתוב "והאלוקים ניסה את אברהם"), ואילו מאידך גיסא בתפילת ראש השנה אנו אומרים "ועקידת יצחק לזרעו ברחמים תזכור", ומנוסח זה משמע שאנו מבקשים מהקב"ה שיזכור לנו את זכותו של יצחק, ומדוע איננו מבקשים שיזכור לנו את זכותו של אברהם, כפי שהפסוק מייחס את הניסיון לאברהם? 
בספר "בית הלוי",  מיישב את שתי השאלות, בדרך הבאה: נכון, גם אברהם וגם יצחק עמדו כאן בניסיון, אלא שהניסיון של אברהם גדול יותר מזה של יצחק. כי מה שנדרש מיצחק היה למסור את נפשו ולמות, וזוהי אמנם דרישה קשה, אך בסופו של דבר מדובר בפעולה רגעית אחת של מסירות נפש, שלאחריה הוא לא ירגיש דבר. לעומת זאת מאברהם נדרש להרוג את בנו יחידו, ולחיות לאחר מכן שנים ארוכות ורבות תחת הצל הכבד של החיסרון, וניסיון זה של חיים מתמשכים ללא הדבר המשמעותי ביותר בחייו, קשה לאין ערוך מהניסיון של מסירות נפש רגעית. ומוסיף הבית הלוי, עובדה היא שאנשים רבים עוברים עבירות משיקולים של דוחק פרנסת משפחתם או אהבת בניהם, ועל אף זאת יהיו מוכנים לגבורה רגעית של מסירת נפש על קידוש השם אם יידרשו לכך. וזאת משום שכאמור קשה יותר לחיות מתוך הקרבה, מאשר למותר מתוך הקרבה וכמו, האימרא אשר  שגורה בפי בעלי המוסר והמשגיחים המשווים את ניסיון יצחק לניסיונו של אברהם, כי "קשה  יותר למות על קידוש השם מאשר לחיות על קידוש השם". 
ומדוע, אם כך, בתפילת ראש השנה אנו מבקשים על עצמנו דווקא בזכות יצחק? עונה על כך הבית הלוי: עצם היסוד, שזכות מעשיהם הטובים של אבות מועילה לבנים, מותנה בכך שאף הבנים הולכים במידה מסוימת בדרך האבות. שהרי אם הבן נטש לגמרי את דרך האב, זכות האב אינה מועילה לו (כשם שלא מועילה לישמעאל זכותו של אברהם). נמצא, שהיסוד של "זכות אבות" חזק יותר ככל שהבנים הולכים יותר באותה דרך אבות. ואם כך ברור מדוע אנו מזכירים את ניסיונו של  יצחק, כי מסירות הנפש של יצחק השתרשה יותר בעם היהודי מאשר מסירות הנפש של אברהם (ועובדה היא, שרבים מתו על קידוש השם כיצחק, אך הרבה פחות חיים את חייהם תוך הקרבה כזו כאברהם), ולכן אנו מזכירים את "זכות יצחק" יותר מאשר את "זכות אברהם", על אף שכאמור ניסיונו של אברהם היה גדול יותר.
על עצם השאלה למה הנסיון נקרא על שם אברהם נביא כמה תירוצים,
"האלשיך" מבאר, שעיקר הניסיון הוא כשאדם נדרש לעשות דבר נגד טבעו. ואצל אברהם, שסימל יותר מכל את מידת החסד, עד כדי שהתפלל אפילו על אנשי סדום שלא יאבדו, הדרישה לעשות מעשה אכזרי כשחיטת בנו, שמנוגד בתכלית לטבעו ומידתו, הייתה בבחינת ניסיון גדול יותר מניסיונו של יצחק.
"הכתב סופר" מסביר, שאצל יצחק היה הניסיון פחות גדול, שכן הוא התחנך כבר מינקותו לדרך זו וספג אותה מתחילת דרכו, ולעומת זאת אברהם גדל אצל תרח ולא הורגל משחר ילדותו להקריב הקרבה כה גדולה לשם קיום ציווי ה' לכן נקרא על שמו.


בספר "פנים יפות" הסביר, שמיצחק לא נדרשה פעולה אקטיבית, אלא רק לא להתנגד להמתתו. לעומת זאת מאברהם נדרשה פעולה אקטיבית של הריגת בנו בידיים. ופעולה של אדם בניגוד לטבעו ב"קום ועשה", קשה יותר מצעד של "שב ואל תעשה".
*ועוד הסבר לשאלה שעיקר ניסיונו של אברהם היה בכך ששמע מהקב"ה דברים לכאורה סותרים (שבתחילה אמר לו "כי ביצחק ייקרא לך זרע", ולאחר מכן אמר לו להעלותו לקרבן), ועל אף זאת לא שאל שאלות בשעת הציווי ומילא אותו באמונה תמימה וללא שאלות (ורק לאחר שהקב"ה אמר לו אל תשלח ידך אל הנער, ביקש ממנו אברהם- פרש לי את שיחתך וכו', כמובא ברש"י על הפסוק "עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה"). וכך אכן מבואר בחז"ל (ירושלמי תענית ב, ד, ובראשית רבה נו, י), שלאחר מעשה אמר אברהם לקב"ה, "ריבון העולמים, גלוי וידוע לפניך, שבשעה שאמרת לי להעלות את יצחק בני, היה לי מה להשיב ולומר לפניך, אתמול אמרת לי כי ביצחק ייקרא לך זרע, ועכשיו אתה אומר והעלהו שם לעולה, חס וחלילה לא עשיתי כן, אלא כבשתי יצרי ועשיתי רצונך".


שבת שלום
אמיר

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  ב"ה ממתק לפרשת וישב תשע"ח היו פעם שתי נשמות שנפגשו בדרך, אחת בדרכה לרדת לעולם והשניה אורח 0 140 10-12-2017, 00:15
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וירא - אשכול אורח 6 255 05-11-2017, 16:14
תגובה אחרונה: אורח
  ??? רעיון לחג ??? ממתק לשמיני עצרת – שמחת תורה ------------------------------ אורח 0 70 13-10-2017, 03:59
תגובה אחרונה: אורח
  וורטים לפרשת כי תשא - אשכול און ליין 5 225 17-03-2017, 15:40
תגובה אחרונה: און ליין
  ? אומר רבי נחמן: כדי שיתקבלו תפילותיו של האדם - צריך שיהיה שילוב של תורה ותפילה, שי און ליין 0 73 10-01-2017, 02:14
תגובה אחרונה: און ליין
  פרפראות לפרשת ויצא און ליין 0 581 11-12-2016, 00:41
תגובה אחרונה: און ליין
  חידושים לפרשת חיי שרה און ליין 1 512 04-12-2016, 20:02
תגובה אחרונה: און ליין
  פרשת וירא חלק א׳ א וַיֵּרָא אֵלָיו יְהוָה בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא וְהוּא יֹשֵׁב פֶּתַח הָ און ליין 0 74 18-11-2016, 05:34
תגובה אחרונה: און ליין
  לרגל תשעה באב? פעם שיחקה בתו של החפץ חיים במחבואים. כשהגיעה תורה להתחבא און ליין 0 93 13-08-2016, 23:50
תגובה אחרונה: און ליין
  ערב מתן תורה תשע"ו - סיפר הרה"ק מהרי"ד מבעלזא און ליין 0 464 05-06-2016, 19:58
תגובה אחרונה: און לייןמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };