מודעה
הכל על העיר ביתר עילית
#1
תעודת זהות

שם המקום: ביתר עילית

מחוז: יהודה ושומרון

רשות מקומית: עיר

שטח: 4,000 דונם

אוכלוסיה: 33,000 תושבים

ראש העיר: מאיר רובנשטיין

טלפונים חיוניים

משטרה: 100, 02-5806888

עיריית ביתר עילית, מרכזייה: 02-5888111

מוקד עירוני: 106, 02-5806534

שירותי רפואה

מוקדי חירום רפואיים

לאומית, טלפון: 02-5808811

מאוחדת, טלפון: 02-5888444מרפאת שיניים 24 שעות: דר' טייב, טלפון: 02-5808026השאלת ציוד רפואי

יד שרה

כתובת: זוועהיל 3, טלפון: 02-5807460

מנהל: משפ' פרויליךעזר מציון

כתובת: אדמו"ר מרוזין 18, טלפון: 02-5806634

מנהל: משפ' שפייצקי

שירותי דת מועצה דתית רבנים בתי דין והוראה בתי כנסת מקוואות טהרה בית חב"ד

המועצה הדתית ביתר עילית

כתובת: בעש"ט 3, טלפון: 02-5808889

רבני העיר:

הרב דוד צבי אורדנטליך

כתובת: החיד"א 1/4, טלפון: 02-5806527הרב אביעזרי יעקב תופיק

כתובת: מעלות הרי יהודה, טלפון: 02-5806532אדמורי"ם, רבנים ומורי הוראה:

הרב מאיר לייפר, האדמו"ר מדינוב, כתובת: פחד יצחק 4/3, טלפון: 02-5802319הרב מאיר שמחה אוירבך, כתובת: מפעל הש"ס 31/4, טלפון: 02-5808336

הרב שלמה איצקוביץ, כתובת: ברים 2, טלפון: 052-5535547

הרב דוד בנימין בטלמן, כתובת: המגיד ממזריטש 23/2, טלפון: 02-5725524

הרב אברהם ברויאר, כתובת: זוועהיל 6/4, טלפון: 02-5808002

הרב ישראל ברזובסקי, כתובת: המגיד ממזריטש 80, טלפון: 02-5800470

הרב יצחק ברכה, כתובת: הבעש"ט 18/6

הרב יעקב ברנדויין, כתובת: פחד יצחק 17/7, טלפון: 02-5806569

הרב גרוס, כתובת: אם הבנים 6/1, טלפון: 02-5808869

הרב מרדכי הלפרין, כתובת: פחד יצחק 10, טלפון: 052-3366356

הרב יהודה לייב הלשטוק, כתובת: נדבורנה 20, טלפון: 052-8694649

הרב יוסף חטאב, כתובת: נועם אלימלך 25, טלפון: 02-5806146

הרב דוד טהרני, כתובת: רבי עקיבא 10/3, טלפון: 02-5806032

הרב אשר לעמיל כהן, כתובת: ר' אלעזר המודעי 4, טלפון: 02-6575307

הרב יעקב סופר, כתובת: נועם אלימלך 1/1, טלפון: 02-5800486

הרב יעקב יצחק רבינוביץ, כתובת: החיד"א 6/6, טלפון: 02-5806844

הרב אברהם שטרן, כתובת: הרב קעניג 8/3, טלפון: 02-5806287

הרב מנחם קוריץ, כתובת: בבא סאלי 19/6, טלפון: 02-5807816אחראי כשרות:

הרב דוד טהרני - מפקח כשרות, טלפון: 02-5806032, 054-4589407

בית דין צדק

בד"ץ קהילת האשכנזים בראשות הרב דוד צבי אורדנטליך

כתובת: בעל התניא 4, טלפון: 02-5802929

בתי הוראה מטעם בד"ת קהילת אשכנזים

אתרוג, כתובת: התניא 4, טלפון: 02-5805050

הדס, כתובת: קעניג 1, טלפון: 02-5802155

הגפן, כתובת: פחד יצחק 1, טלפון: 02-5720441

בתי כנסת

ביהכ"נ 'אהל אברהם- תולדות ישורון' (אשכנזי), כתובת: סוף חפץ חיים

ביהכ"נ 'אהל מועד – דרך חיים' (ספרדי), כתובת: חפץ חיים 9

ביהכ"נ 'אוהל יוסף' (ספרדי), כתובת: בבא סאלי 20

ביהכ"נ 'אוהל יעקב' (ספרדי), כתובת: סלונים

ביהכ"נ 'אוהל שלמה' (ספרדי), כתובת: בעל שם טוב 3

ביהכ"נ 'אליהו הנביא וינון ' (אשכנזי), כתובת: לוביביץ פי' אש קודש

ביהכ"נ 'ארזי ביתר (היכל התורה)' (ספרדי), כתובת: המודעי

ביהכ"נ 'באר אברהם' (אשכנזי), כתובת: נדבורנה 2

ביהכ"נ 'ביאלה- חלקת יהושוע' (אשכנזי), כתובת: זוויל 15/12

ביהכ"נ 'בויאן' (אשכנזי), כתובת: נדבורנה 9

ביהכ"נ 'בית משה' (אשכנזי), כתובת: כף החיים

ביהכ"נ 'בני ירושלים פרושים' (אשכנזי), כתובת:

ביהכ"נ (אשכנזי), כתובת: מבוא מרגלית 9

ביהכ"נ 'בני תורה יוצאי תימן' (תימני), כתובת: חפץ חיים

ביהכ"נ 'גאולה קרובה- בני עזרא' (ספרדי), כתובת: סלונים 15

ביהכ"נ 'דברי ישכר ( קליוונד)' (אשכנזי), כתובת: זוויל 1

ביהכ"נ 'הדרת ירושלים- דר' שמחה' (אשכנזי), כתובת: קעניג 1

ביהכ"נ 'הדרת מנחם- אמשינוב' (אשכנזי), כתובת: חזו'א 4

ביהכ"נ 'היכל יעקב ( אברכי ביתר)' (אשכנזי), כתובת: זוויל 2

ביהכ"נ 'היכל עובדיה- תפארת החיים' (ספרדי), כתובת: נדבורנה 29

ביהכ"נ 'היכל פינטו', כתובת: הדף היומי

ביהכ"נ 'היכל פנחס', כתובת: נדבורנה 29

ביהכ"נ 'המלך דוד', כתובת: התעוררות התשובה 2

ביהכ"נ 'הספריה החסידית חב"ד' (אשכנזי), כתובת: הגר'א 1/3

ביהכ"נ 'וויזניץ - שטיבלך', כתובת: בעש"ט 5

ביהכ"נ 'זוועהיל – בית מרכזי' (אשכנזי), כתובת: אלעזר המודעי 9

ביהכ"נ 'זכרון חנוך', כתובת: חת"ס 8

ביהכ"נ 'חב"ד' (אשכנזי), כתובת: זוויל 10

ביהכ"נ 'חמדת ימים', כתובת: כף החיים 39

ביהכ"נ 'חניכי הישיבות' (אשכנזי), כתובת: זוויל 25

ביהכ"נ 'חסדי אבות' (ספרדי), כתובת: ברסלב 1

ביהכ"נ 'חסידי ברסלב' (אשכנזי), כתובת: יוסף קארו

ביהכ"נ 'חסידי סדיגורה' (אשכנזי), כתובת: קנייבסקי

ביהכ"נ 'יד סופר ערלוי' (אשכנזי), כתובת: התעוררות התשובה 2

ביהכ"נ 'יחד שבטי ישראל' (ספרדי), כתובת: אריאלי 15/2

ביהכ"נ 'ישועה ורחמים' (ספרדי), כתובת: אור החיים 12

ביהכ"נ 'ישועות מלכו' (ספרדי), כתובת: חזון איש 5

ביהכ"נ 'ישיבת הר"ן – חכם צבי' (אשכנזי), כתובת: זוויל 2

ביהכ"נ 'כלל חסידי' (אשכנזי), כתובת: נדבורנה 1

ביהכ"נ 'לעלוב - משנת אברהם' (אשכנזי), כתובת: צדקה 3

ביהכ"נ 'לעלוב – תפילת אברהם' (אשכנזי), כתובת: אם הבנים (בסוף)

ביהכ"נ 'לציון ברינה', כתובת: ר"ע 100

ביהכ"נ 'מאורות ביתר' (ספרדי), כתובת: סלונים 6

ביהכ"נ 'מנחת שי-מה טוב ומה נעים' (ספרדי), כתובת: אוירבך 32

ביהכ"נ 'מעשה חייא - מנחת שלמה' (אשכנזי), כתובת: אור החיים 4

ביהכ"נ 'משכן הקודש' (ספרדי), כתובת: מילובביץ 1

ביהכ"נ 'משכן מרדכי' (ספרדי), כתובת: מבוא מרגלית

ביהכ"נ 'נדבורנה' (אשכנזי), כתובת: אש קודש 22

ביהכ"נ 'נזר שלום וברכה-אור וערכים' (ספרדי), כתובת: יוסף קארו 11

ביהכ"נ 'נחלת יוחנן- פינסק קרלין' (אשכנזי), כתובת: אם הבנים 3

ביהכ"נ 'נטעי מאיר', כתובת: אריאלי 1

ביהכ"נ 'סלונים' (אשכנזי), כתובת: התניא 4

ביהכ"נ 'עטרת הנחל', כתובת: ברסלב 2

ביהכ"נ 'עטרת הנצח – ברסלב' (אשכנזי), כתובת: רוז'ין 22

ביהכ"נ 'עטרת צבי- תפארת צבי' (אשכנזי), כתובת: כף החיים פי' אוירבך

ביהכ"נ 'עם סגולה - מתמידים' (ספרדי), כתובת: בן זכאי 17

ביהכ"נ 'עץ חיים' (תימני), כתובת: בעל שם טוב 6

ביהכ"נ 'פאר ביתר' (ספרדי), כתובת: חזו"א 6

ביהכ"נ 'פאר הריב"ש' (ספרדי), כתובת: יוסף קארו 2

ביהכ"נ 'פתחי עולם חב"ד' (אשכנזי), כתובת: התניא פינת רוזין

ביהכ"נ 'צאנז' (אשכנזי), כתובת: דברי חיים 9

ביהכ"נ 'קאליב (ארה"ב) עת רצון', כתובת: כף החיים 41

ביהכ"נ 'קדושת פינחס {בוסטון}', כתובת: נועם אלימלך 2

ביהכ"נ'קהילת אוהל תורה' (אשכנזי), כתובת: אריאלי 3

ביהכ"נ 'קהל חסידים' (אשכנזי), כתובת: בעש"ט 5

ביהכ"נ 'קליוולנד' (אשכנזי), כתובת: בבא סאלי 1

ביהכ"נ (אשכנזי), כתובת: נדבורנה 34

ביהכ"נ 'קרלין' , כתובת: נדבורנה 34

ביהכ"נ 'רחמסטריווקא' (אשכנזי), כתובת: חזו"א 6

ביהכ"נ 'שבזי' (תימני), כתובת: בן איש חי

ביהכ"נ 'שומרי העיר' (ספרדי), כתובת: אור החיים 2

ביהכ"נ 'שטיבלך המרכזי', כתובת: בעל שם טוב 5

ביהכ"נ 'שם משמעון' (ספרדי), כתובת: אלעזר המודעי 21

ביהכ"נ 'שמחת יוסף' (ספרדי), כתובת: סלונים 15

ביהכ"נ 'שמחת יצחק' (ספרדי), כתובת: חזו"א 6

ביהכ"נ 'שער אליעזר קרטשניף' (אשכנזי), כתובת: ר"ע 32

ביהכ"נ 'תפארת אברהם אלימלך' (ספרדי), כתובת: חת"ס 8

ביהכ"נ 'תפארת ביתר - יחוה דעת' (ספרדי), כתובת: זוועהיל 31

ביהכ"נ 'תפארת מרדכי שלמה' (אשכנזי), כתובת: רבי עקיבא 31

ביהכ"נ 'תפארת נהוראי' (ספרדי), כתובת: נועם אלימלך 2


מקוואות

מקווה מרכזי, כתובת: הבעש"ט 5

מקווה קרלין, כתובת: חתם סופר 8

מקווה ערלוי, כתובת: התעוררות תשובה 2

מקווה בויאן, כתובת: הרבי מנדבורנה 9

מקווה בוסטון, כתובת: נועם אלימלך 2

מקוואות טהרה

כתובת: בעל שם טוב 8, טלפון: 02-5806059

אחראית: גב' לאה אשכנזי, טלפון: 02-5806113כתובת: יצחק אריאלי 37, טלפון: 02-5808444

אחראית: גב' צילה ניצני, טלפון: 02-5806102כתובת: קנייבסקי פינת אגרות משה, טלפון: 02-5725642כתובת: ברים 7, גבעה ב', טלפון: 02-5800669


בית חב"ד

כתובת: כף החיים 35/1, טלפון: 02-5482866

מנהל: הרב יעקב טורנהיים, טלפון בבית: 02-5806070

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.
משתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };