מודעה
וורטים לפרשת כי תשא - אשכול
#1
זמני כניסת/יציאת השבת פרשת כי תשא:

          ? ​לע"נ​ ?
?אימי מורתי האישה החשובה מרת "צביה בת ישראל פסח הלוי".
?חברי היקר נועם ההליכות "משה בן יוסף אלימלך".
?האשה הצדקנית מרת "נעמי בת מנחם" שנזדככה ביסורים קשים.

ירושלים:
??17:10
✨18:24
ביתר עילית:
??17:13
✨18:26
בית שמש:
??17:12
✨18:26
באר שבע:
??17:22
✨18:28
קרית גת:
??17:29
✨18:28
מודיעין עילית:
??17:22
✨18:26
בני ברק וגבעת שמואל:
??17:28
✨18:27
אלעד:
??17:21
✨18:27
אשדוד:
??17:29
✨18:28
צפת:
??17:17
✨18:25
חיפה:
??17:21
✨18:27
נתניה:
??17:28
✨18:27
תל אביב:
??17:29
✨18:28
אילת:
??17:21
✨18:27
רבינו תם:
19:06

?פנינים לשולחן השבת?

?"כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו"
כאשר תבוא למנות ראש ומנהיג לבני ישראל, תמנה רק את זה שמוכן לתת את עצמו ככופר נפש ולמסור את נפשו בעד כלל ישראל. (אלשיך)?

?"לחשוב מחשבות"
בצלאל ידע את מחשבותיו של כל מנדב, ולפי נקיון המחשבה היה קובע את מקומה ואת יעודה של כל נדבה, החל מהמרעה בשביל הבקר לעגלות ועד לקדשי הקדשים. נדבה שהיתה נקיה משמץ של פניה, שאיפת כבוד, גאות, או מחשבה זרה אחרת- היה מנצלה בשביל הכלים היותר מקודשים של המשכן, וכך היתה כל נדבה מנוצלת בהתאם למחשבת הנותן בשעת הנתינה. (שיחות צדיקים)?

?"זה יתנו"
"הראה לו הקב"ה כמין מטבע של אש..ואמר לו: זה יתנו" (רש"י). ללמדנו, שצדקה כמוה כאש. כמה שתיקח ממנה, אין הדבר גורע ממנה כהוא זה. אין מחסרים אותה. כך גם הנותן צדקה, אינו מחסר מממונו כלום, כיוון שהקב"ה ממלא את חסרונו בכפל כפליים.?

?"העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט"
התורה חייבה את כולם לתרום באופן שווה, ללא הבדל מעמדו של התורם, זאת כי מטרת המפקד הייתה לאחד את העם. לו חויבו לתת כל אחד עפ"י מעמדו ועושרו, הדבר היה גורם לנאה ולפירוד, וכל אחד היה מחפש כמה תרם חברו, העשיר ממנו, על-מנת שהוא יצטרך לתרום פחות. (עפ"י הרב משה חפץ).?

?"וחנותי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם"
כדרך שאדם נוהג באחרים כך נוהגים בו מן השמים. אם מרחם הוא על הזולת ועושה עמו טובה וחסד, מרחמים גם עליו, אף כי איננו ראוי לכך.
"וחנותי- את אשר אחון" את זה שאור תמיד "אחון","ורחמתי – את אשר ארחם" את זה שאומר תמיד "ארחם" (רזין דאורייתא)?

?"הנה מקום אתי ונצבתי על הצור והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור"
הגאון מהר"מ שפירא ז"ל, רבה של לובלין, היה אומר:
הורה ה' יתברך למנהיגם של ישראל: "הנה מקום אתי" כל מקום שבו העניין מדובר בכבודי, כבוד שמים, אזי "ונצבת על הצור" תתייצב על הגובה הראוי ותהיה איתן כצור למען כבוד שמים. לעומת זה "והיה בעבור כבודי" לכשיעבור הרגע של כבוד שמים ויהיה כאן ענין של נגיעה צדדית, אישית, אזי "ושמתיך בנקרת הצור" תצניע עצמך בנקרה ותהיה ענו ושפל ברך...?

?"וראית את אחרי ופני לא יראו"
רובם של מאורעות וסיבות אין מבינים בתחילה את תכליתם ומשמעותם, כי נראים הם בעיני הבריות כמופלאים. רק כעבור זמן רב, במרוצת ההיסטוריה, מתבררת לנו משמעותם של המאורעות ואנו תופסים את מגמת ההשגחה העליונה בהתארעותם.
זהו שאומר הכתוב "וראית את אחורי" רק אחר כך אפשר להשיג את דרכי ההשגחה "ופני לא יראו" מתחילה אי אפשר להבינן. (תורת משה)?

שבת שלום ומבורך?,
יוסי קסוטו ??

הגב
#2
ב"ה
בימי הבעל שם טוב חי בעיירה ליובאוויטש שברוסיה יהודי אחד שהיה מן הדמויות הבולטות בעיירה – "רבי ישראל השמח". 
רגיל היה בפיו של רבי ישראל: 
 "אם אני ישראל – אין ואפס, זכיתי לקיים ציווי של ה' יתברך, הרי שעלי לקפוץ ולרקוד מרוב שמחה. (אוצר פתגמי חב"ד ח"א)
לזכות הת׳ מנחם מענדל בן נחמה דינה

הגב
#3
זיכרו❗היצר הרע?הכי גדול מגיע דווקא ביום שישי. אל תתנו לו להרוס לכם את השבת , תעזרו לכבוד שבת.? ותייפו את שולחן שבת? , ובורא עולם ייפה לכם את החיים. אהבתם❓
צפו בקטע המלא:
[Image: mqdefault.jpg]

הגב
#4
כתבה מכיכר השבת: ביאור רבי משה הדרשן בכפרת פרה אדומה [http://www.kikar.co.il/225610.html]

הגב
#5
פרשת "כי תשא" (שבת פרה).
כניסת שבת 17:19
יציאת שבת 18:27

"וַיְהִי כַּאֲשֶׁר קָרַב אֶל הַמַּחֲנֶה וַיַּרְא אֶת הָעֵגֶל וּמְחֹלֹת וַיִּחַר אַף מֹשֶׁה וַיַּשְׁלֵךְ מִיָּדָיו אֶת הַלֻּחֹת וַיְשַׁבֵּר אֹתָם תַּחַת הָהָר"


בפרשה נכתב כי משה עולה להר סיני שלוש פעמים.
בראשונה משה עולה לקבל את לוחות הברית הראשונות, הקב"ה מודיע למשה שעם ישראל עשו עגל זהב לעבדו ומוסיף כי בכוונתו להשמיד את עמו ולהפוך את משה לגוי גדול.
משה מבקש מהקב"ה לבטל את הגזרה, ורק בפעם השלישית שמשה עולה להר לקבלת לוחות הברית השניות אומר ה' למשה "סלחתי כדברך".

בפעם הראשונה שמשה יורד מן ההר עם הלוחות ורואה את עגל הזהב, הוא כועס מאוד על עמו ושובר את לוחות הברית לעיניי כולם.
נשאלת השאלה מדוע בכל זאת החליט משה לרדת עם לוחות הברית למרות הידיעה שהעם איננו ראוי לקבלת התורה, מדוע לא השאיר משה את לוחות הברית על ההר?

מעשה שבירת לוחות הברית היה מעשה מכוון של משה במטרה להשפיע, ללמד ולחנך את עם ישראל.
משה רצה לשבור את ליבו של העם, לגרום לו להבין את הטעות שעשה, "בראותם את שבירת הלוחות התעצבו מאוד והבינו את חטאם."
משה מלמד אותנו שגם אם אנו מודעים למעשינו ולבחירות שלנו וגם אם לא, יש להן בדיוק את אותן השלכות גם במקרים שבחרנו לא לבחור.
האחריות היא של כל אדם ואדם, הן אקטיבי והן פסיבי.
משה מראה לנו כמה כוח של למנהיג מה משמעות הייצוג והאחריות שמוטלת על כתפיו על חשיבות הצניעות ובקשת המחילה.
משה מוותר על הזכות שניתנה לו להיות גוי גדול בתמורה שה' לא יפגע בעמו.
ההתעקשות של משה ומסירות הנפש שלו
היא זו שמביאה את העם ללמידה, לקבלה ולהערכה.

חיינו פעילים מאוד ומתנהלים במהירות רבה מבלי לתת לנו לפעמים את האפשרות לעצור רגע ולחשב את צעדינו.
לעיתים אנו עושים מעשים מתוך פזיזות, לחץ, ייאוש וכעס, פוגעים באחרים וגם בעצמינו.
שנזכה ליישוב הדעת בבחירותינו שנתמודד בגבורה עם החלטותינו, שנדע לחנך ולהסביר בנועם לכל אדם מתוך מקום של מחילה, ונלמד זכות על כל בחירה ואי בחירה.

שבת שלום ⚘
לעילוי נשמת יעל בת גורגט ת.נ.צ.ב.ה.

הגב
#6
ממתק לשבת פרשת כי תשא תשע"ז

שני אנשים אשר חלו במחלה קשה, חלקו את אותו החדר בבית הרפואה... מיטתו של האחד הייתה סמוכה לחלון והשני שכב בצדו האחר של החדר. בשל מצבם הם היו מרותקים למיטותיהם בלא יכולת לקום.
מידי יום בצהריים, כאשר היו מושיבים את החולה במיטה שליד החלון כדי שיוכל לאכול, הוא היה מתאר לשותפו לחדר את כל מה שרואה מבעד לחלון.

החולה ששכב במיטה השנייה הקשיב בקשב-רב לתיאוריו של חברו, והיה מתמוגג מהפעילות והצבע של העולם שבחוץ - דרך החלון נשקפו אגם עם ברבורים, ילדים השיטו את סירות הצעצוע שלהם, אנשים הסתובבו וצחקו, פרחים בשלל צבעים, באופק ניתן היה לראות את קו הרקיע... התיאורים הללו עוררו אותו מחוליו, הוא היה עוצם את עיניו ומדמיין את העולם שבחוץ...

לאחר תקופה החולה במיטה שליד החלון נפטר ואחרי כמה ימים פנה החולה ששכב במיטה שליד ושאל: "האם אוכל לעבור למיטה שליד החלון?" "בשמחה" אמרה האחות והעבירה אותו למיטה שליד החלון.
שמח האיש שמחה גדולה ולאט לאט, בכאב רב, הוא הרים את עצמו על מרפקיו וניסה להביט, לראשונה מזה הרבה זמן, בעולם האמיתי שבחוץ, הוא הגיע אל החלון אך להפתעתו, ראה קיר לבן ואטום.
כשהגיעה האחות בשנית אמר לה החולה: "החלון הזה אטום! שותפי לחדר נהג לתאר לי דברים נפלאים שהיה רואה מהחלון, וכל מה שאפשר לראות מהחלון הוא קיר לבן...!"
האחות, הביטה בו בחמלה והשיבה: "שותפך המנוח היה עיוור, ואפילו את הקיר הלבן הוא לא היה יכול לראות..."

בפרשת השבוע אנחנו קוראים על כך, שמשה רבנו מבקש מהקב"ה לסלוח לעם ישראל על חטא העגל וכשהקב"ה מתרצה וסולח, מנצל משה את ההזדמנות ואומר "אם נא מצאתי חן בעיניך הודיעני נא את דרכיך" מסבירה הגמרא במסכת ברכות, שמשה רבנו שואל את הקב"ה, איך זה שיש צדיקים שרע להם ורשעים שטוב להם, אולי הקב"ה יוכל להסביר לו את דרכיו ואת הדרך שבה הוא מנהל את העולם?
והקב"ה אומר לו "גם את הדבר הזה אעשה כי מצאת חן בעיני... אני אעביר כל טובי על פניך... הנה מקום איתי ונצבת על הצור... ושכותי כפי עליך... וראית את אחורי ופני לא יייראו".

ישנו הסבר נפלא שמסביר לנו את דברי האלוקים, הקב"ה אומר למשה, אכן מצאת חן בעיניי, אתן לך פעם אחת לעמוד בנקרת הצור, בנקודת המבט האלוקית "ואני אעביר כל טובי על פניך", כשתסתכל מנקודת המבט שלי תראה שהכל טוב ושאין רע יורד מלמעלה, אבל אני נותן לך את הזכות הזו רק לזמן קצר ואחר כך אמשיך להסתיר את הדברים מעיניך "וראית את אחורי" לפעמים תוכל להסתכל אחורה, להבין למה הדברים קרו כפי שקרו ולהגיד עכשיו אני מבין למה זה היה לטובה, "ופני לא ייראו" להסתכל קדימה ולהבין למה דברים קורים כמו שקורים לא תמיד תוכל לדעת, כי אדם לא יכול לחיות בצורה כזו שידע עתידות.

במילים אחרות הקב"ה אומר למשה בעולם שלנו הכל טוב רק שאנחנו עיוורים ולא באמת יכולים לראות פנימה וכאן הבחירה שלנו להתעצב ולכעוס למה הקב"ה לא תכנן את הדברים כמו שאנחנו רצינו, או לבחור להסתכל על העולם בשמחה ולהבין שהעולם יכול להיות נפלא אם אתבונן בפנימיותו ואבין שאין רע יורד מלמעלה.

יהי רצון שנזכה לראות את הטוב בצורה הכי גלויה הן בחיים הפרטיים של כל אחד ואחת והן בחיינו כעם בגאולה אמתית ושלימה תיכף ומיד ממש.

שבת שלום

#ממתק_לשבת

לרפואת מורן בת רותי

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  ב"ה ממתק לפרשת וישב תשע"ח היו פעם שתי נשמות שנפגשו בדרך, אחת בדרכה לרדת לעולם והשניה אורח 0 126 10-12-2017, 00:15
תגובה אחרונה: אורח
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 236 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וישלח *אשכול אורח 8 206 02-12-2017, 23:40
תגובה אחרונה: אורח
  אשכול ההלכה היומית רב הפורום 583 153,296 27-11-2017, 19:32
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויצא - אשכול דובר 11 377 24-11-2017, 15:37
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 19 310 24-11-2017, 04:48
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת סנהדרין - הדף היומי - *אשכול און ליין 113 1,005 24-11-2017, 04:37
תגובה אחרונה: און ליין
  פרשת תולדות - אשכול און ליין 12 136 19-11-2017, 01:26
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת חיי שרה - אשכול אורח 5 255 10-11-2017, 14:55
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וירא - אשכול אורח 6 238 05-11-2017, 16:14
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..