מודעה
מילון ראשי תיבות ומושגי חירום
#1
לפניכם מילון ראשי תיבות שיעשה לכם קצת סדר:


[Image: 1f534.png] מושגי חירום:
פטיש חם – פיגוע
אביר לילה א- חשש לחדירה
אביר לילה ב- חדירה בטוחה
אביר לילה ג- מסתובב בישוב / בעיר
קוד פעמון – התרעה על מחבל עם מטען
דעה צלולה – חטיפה
פרש טורקי – חדירה מרצועת עזה
שק עור – חדירה אווירית
נמר צהוב – חשש חדירה
נוהל חניבעל – חטיפת חייל

״אביר לילה" – מילת קוד לאיום החדירה כנגד הישובים, כנגזרת ממידע מודיעני ולאור זיהוים חריגים/טקטיים.

אביר לילה א – חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני או בעקבות זיהוי חריג, מוכרז בדרך כלל בעקבות "פטיש חם" או "פרש טורקי".

אביר לילה ב צבאי – חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני ממוקד וקונקרטי, כוחות של הפלוגה הגזרתית יעברו מערך בישוב הרלוונטי.

אביר לילה ב מלא – חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני ממוקד, כוחות האבטחה ההיישובי יוקפצו בנוסף לכוח צבאי ע"מ לעבות מערך.
אביר לילה ג – חדירה וודאית ליישוב שעדיין לא ידוע אם לצולרך פלילי או פח"ע כל הכוחות מוקפצים. במקרה של אירוע פח"ע יוכרז "מעגל פתוח".עוד ר"ת-

חנ"ש – חולה נפש
ת.ד – תאונת דרכים
תל"מ – תלול מסלול
פח"ע – פעילות חבלנית עויינת
חומ"ס – חומרים מסוכנים
ב.מ – בן מיעוטים
קוצנ"ש – קוצר נשימה
חזל"ש – חזרה לשיגרה
ח.ה – חסר הכרה
רק"ק – רקטה קרקע קרקע
ח.ח.א – חשש חיי אדם
אלמ״ב – אלימות במשפחה
ע.י – עבודה יפה
פצ׳ – פציעה
מ.ה – מחוסר הכרה
ח.ה – חוסר הכרה
ת.ע – תאונת עבודה
ככה״נ – ככל הנראה
ק. כ. ד – קומה. כניסה. דירה
שבץ מוחי – cva
לל"נ – ללא נפגעים
נ.מ – נקבע מוות
אר״ן – אירוע רב נפגעים
כ.ב -כאבים בחזה
מ.ח.ב – מצב חירום בטני
א/נט"ן – אמבולנס/ניידת טיפול נמרץ
ק.ש. – קריאת שווא
ק. מסוק – קוצר מסוק
א.נ.א.נ. – אין נזק אין נפגעים
ב.ר.א – בעיות רפואיות אחרות
נ.ט נסיעה טובה
מ.מ מקרה מוות


ד"ע – דיווח ערבי
ז"א – זריקת אבנים
טז"מ – טווח זמן
צמב"ר – צמיג בוער
הפס"ד – הפרות סדר
בקת"ב – בקבוק תבערה
דבב"ה – דיווח בהמשך במידת הצורך

הגב
#2
עוד פה:
http://kolmeanien.co.il/showthread.php?tid=2310

הגב
#3
לידע כללי:

פצ׳ - פציעה
ק.ש. - קריאת שווא
ת.ד - תאונת דרכים
ח.ה - חסר הכרה
מ.ה - מחוסר הכרה
מ.מ - מקרה מוות
נ.מ - נקבע מוות
כ.ב -כאבים בחזה
ת.ע - תאונת עבודה
ע.י - עבודה יפה
נ.ט - נסיעה טובה
חנ"ש - חולה נפש
ח.ח.א - חשש חיי אדם
ב.ר.א - בעיות רפואיות אחרות
לל"נ - ללא נפגעים
אר״ן - אירוע רב נפגעים
א/נט"ן - אמבולנס/ניידת טיפול נמרץ
קוצנ״ש - קוצר נשימה
אלמ״ב - אלימות במשפחה
שבץ מוחי - cva
ק. כ. ד - קומה. כניסה דירה
ככה״נ - ככל הנראה
ק. מסוק - קוצר מסוק
א.נ.א.נ. - אין נזק אין נפגעים

ד"ע - דיווח ערבי
ב.מ - בן מיעוטים
ז"א - זריקת אבנים 
מ.ח.ב - מצב חירום ביטני
תל"מ - תלול מסלול
פח"ע - פעילות חבלנית עויינת
טז"מ - טווח זמן
רק"ק - רקטה קרקע קרקע
חומ"ס - חומרים מסוכנים
צמב"ר - צמיג בוער
הפס"ד - הפרות סדר
בקת"ב - בקבוק תבערה
דבב"ה - דיווח בהמשך במידת הצורך
חזל"ש - חזרה לשיגרה

מושגי חירום:

פטיש חם - פיגוע
אביר לילה א-חשש לחדירה
אביר לילה ב-חדירה בטוחה
אביר לילה ג-מסתובב בישוב / בעיר
קוד פעמון - התרעה על מחבל עם מטען
דעה צלולה - חטיפה
פרש טורקי - חדירה מרצועת עזה
שק עור - חדירה אווירית
נמר צהוב - חשש חדירה
נוהל חניבעל - חטיפת חייל
[8/1, 12:48] ‪+972 54-919-8182‬: "אביר לילה" - מילת קוד לאיום החדירה כנגד הישובים , כנגזרת ממידע מודיעני ולאור זיהוים חריגים/טקטיים

אביר לילה א - חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני או בעקבות זיהוי חריג , מוכרז בדר"כ בעקבות "פטיש חם" או "פרש טורקי"

אביר לילה ב צבאי - חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני ממוקד וקונקרטי , כוחות של הפלוגה הגזרתית יעברו מערך בישוב הרלוונטי

אביר לילה ב מלא - חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני ממוקד , כוחות האבטחה ההיישובי יוקפצו , בנוסף לכוח צבאי , ע"מ לעבות מערך

אביר לילה ג - חדירה וודאית ליישוב שעדיין לא ידוע אם לצורך פלילי או פח"עי כל הכוחות מוקפםצים במקרה של אירוע פח"עי יוכרז "מעגל פתוח"

הגב
#4
לכל המועדכנים והמעדכנים לשימושכם מילון לימים אלו רצוי לשמור :
חנ"ש - חולה נפש
ת.ד - תאונת דרכים
תל"מ - תלול מסלול
פח"ע - פעילות חבלנית עויינת
חומ"ס - חומרים מסוכנים
ב.מ - בן מיעוטים
קוצנ"ש - קוצר נשימה
חזל"ש - חזרה לשיגרה
ח.ה - חסר הכרה
רק"ק - רקטה קרקע קרקע
ח.ח.א - חשש חיי אדם.
אלמ״ב - אלימות במשפחה.
ע.י - עבודה יפה.
פצ׳ - פציעה.
מ.ה - מחוסר הכרה.
ח.ה - חוסר הכרה.
ת.ע - תאונת עבודה
ככה״נ - ככל הנראה.
ק. כ. ד - קומה. כניסה. דירה
שבץ מוחי - cva
לל"נ - ללא נפגעים.
נ.מ - נקבע מוות.
אר״ן - אירוע רב נפגעים.
כ.ב -כאבים בחזה.
מ.ח.ב - מצב חירום ביטני.
א/נט"ן - אמבולנס/ניידת טיפול נמרץ
ק.ש. - קריאת שווא
ק. מסוק - קוצר מסוק
א.נ.א.נ. - אין נזק אין נפגעים
ב.ר.א - בעיות רפואיות אחרות
נ.ט נסיעה טובה
מ.מ מקרה מוות
ש.נ שותה נעגיל וואסער

ד"ע - דיווח ערבי
ז"א - זריקת אבנים 
מ.ח.ב - מצב חירום ביטני
תל"מ - תלול מסלול
טז"מ - טווח זמן
צמב"ר - צמיג בוער
הפס"ד - הפרות סדר
בקת"ב - בקבוק תבערה
דבב"ה - דיווח בהמשך במידת הצורך

? מושגי חירום:
פטיש חם - פיגוע
אביר לילה א-חשש לחדירה
אביר לילה ב-חדירה בטוחה
אביר לילה ג-מסתובב בישוב / בעיר
קוד פעמון - התרעה על מחבל עם מטען
דעה צלולה - חטיפה
פרש טורקי - חדירה מרצועת עזה
שק עור - חדירה אווירית
נמר צהוב - חשש חדירה
נוהל חניבעל - חטיפת חיי

״אביר לילה" - מילת קוד לאיום החדירה כנגד הישובים , כנגזרת ממידע מודיעני ולאור זיהוים חריגים/טקטיים.

אביר לילה א - חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני או בעקבות זיהוי חריג , מוכרז בדרך כלל בעקבות "פטיש חם" או "פרש טורקי".

אביר לילה ב צבאי - חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני ממוקד וקונקרטי , כוחות של הפלוגה הגזרתית יעברו מערך בישוב הרלוונטי.

אביר לילה ב מלא - חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני ממוקד , כוחות האבטחה ההיישובי יוקפצו , בנוסף לכוח צבאי , ע"מ לעבות מערך.

אביר לילה ג - חדירה וודאית ליישוב שעדיין לא ידוע אם לצולרך פלילי או פח"ע כל הכוחות מוקפצים. במקרה של אירוע פח"ע יוכרז "מעגל פתוח".

לשימושכם בהצלחה

הגב
#5
מילון מושגים לתועלת הציבור❗❗

פצ׳ - פציעה
ק.ש. - קריאת שווא
ת.ד - תאונת דרכים
ח.ה - חסר הכרה
מ.ה - מחוסר הכרה
מ.מ - מקרה מוות
נ.מ - נקבע מוות
כ.ב -כאבים בחזה
ת.ע - תאונת עבודה
ע.י - עבודה יפה
נ.ט - נסיעה טובה
חנ"ש - חולה נפש
ח.ח.א - חשש חיי אדם
ב.ר.א - בעיות רפואיות אחרות
לל"נ - ללא נפגעים
אר״ן - אירוע רב נפגעים
א/נט"ן - אמבולנס/ניידת טיפול נמרץ
קוצנ״ש - קוצר נשימה
אלמ״ב - אלימות במשפחה
שבץ מוחי - cva
ק. כ. ד - קומה. כניסה דירה
ככה״נ - ככל הנראה
ק. מסוק - קוצר מסוק
א.נ.א.נ. - אין נזק אין נפגעים

ד"ע - דיווח ערבי
ב.מ - בן מיעוטים
ז"א - זריקת אבנים 
מ.ח.ב - מצב חירום ביטני
תל"מ - תלול מסלול
פח"ע - פעילות חבלנית עויינת
טז"מ - טווח זמן
רק"ק - רקטה קרקע קרקע
חומ"ס - חומרים מסוכנים
צמב"ר - צמיג בוער
הפס"ד - הפרות סדר
בקת"ב - בקבוק תבערה
דבב"ה - דיווח בהמשך במידת הצורך
חזל"ש - חזרה לשיגרה

מושגי חירום:

פטיש חם - פיגוע
אביר לילה א-חשש לחדירה
אביר לילה ב-חדירה בטוחה
אביר לילה ג-מסתובב בישוב / בעיר
קוד פעמון - התרעה על מחבל עם מטען
דעה צלולה - חטיפה
פרש טורקי - חדירה מרצועת עזה
שק עור - חדירה אווירית
נמר צהוב - חשש חדירה
נוהל חניבעל - חטיפת חייל
"אביר לילה" - מילת קוד לאיום החדירה כנגד הישובים , כנגזרת ממידע מודיעני ולאור זיהוים חריגים/טקטיים

אביר לילה א - חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני או בעקבות זיהוי חריג , מוכרז בדר"כ בעקבות "פטיש חם" או "פרש טורקי"

אביר לילה ב צבאי - חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני ממוקד וקונקרטי , כוחות של הפלוגה הגזרתית יעברו מערך בישוב הרלוונטי

אביר לילה ב מלא - חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני ממוקד , כוחות האבטחה ההיישובי יוקפצו , בנוסף לכוח צבאי , ע"מ לעבות מערך

אביר לילה ג - חדירה וודאית ליישוב שעדיין לא ידוע אם לצורך פלילי או פח"עי כל הכוחות מוקפםצים במקרה של אירוע פח"עי יוכרז "מעגל פתוח"

קוד אריה:
1. קוד אריה הר הבית - בעקבות אירוע פח״ע/פלילי סגירת כול שערי הר הבית על מנת לסכל בריחה של חשוד.
2.קוד אריה העיר העתיקה - סגירה של כול שערי העיר העתיקה מאותן הסביות הנ״ל.

הגב
#6
פרש טורקי - חדירת גדר גבול
חווה צהובה - נגיעה בגדר
חווה אדומה - חתך \ קרע בגדר גבול

מטוס קטן- עד 10 איש.

מטוס צהוב- עד 30 איש. 

מטוס לבן- עד 100 איש.

מטוס ירוק- עד 200 איש.

מטוס אדום- מעל 200 איש.

ניצוץ אנושי- התרסקות מטוס בנתב”ג.

טוהר לב- חשש לחטיפה.
פק״ל-פקודת קבע ללחימה,ארוע גדול
מגש- אירוע חבלני בשדה תעופה.

הגב
#7
דרושים לעבודה בהקלדה מכל הארץ, אנחנו מחפשים עובדים שמוכנים לעבוד בהקלדה, במשך שעתיים שלוש ביום, שכר לפי תוצאות, לפניות שילחו מייל #####
לפרסום בפורום צרו קשר עם ההנהלה

הגב
#8
דרושים ודרושות נציגי ונציגות שירות טלפוני לעבודה מהבית, בלענות לשיחות טלפון נכנסות, מתאים לאנשים ונשים שאוהבים לדבר ופנויים לפחות כמה שעות במהלך היום לענות לשיחות, העבודה היא בזמן החופשי, שכר גבוה בין 6,000-10,000 בחודש, לפרטים נוספים נא לשלוח אימייל ל- [email protected]

הגב
#9
#מילון מושגים מבצעיים#


ד.ע - דיווח ערבי 

ז"א - זריקת אבנים  

פח"ע - פעילות חבלנית עויינת

צמב"ר - צמיג בוער 

אא״כ - אף אם כן

הפס"ד - הפרות סדר

בקת"ב - בקבוק תבערה

כטמ"מ - כלי טיס מאויש מרחוק

חנ"ש - חולה נפש 

ממ״ד - מרחב מגורים מוגן

ת.ד - תאונת דרכים

בזנ״ט - ברזל זוויתי נטוי

מב"ר - מרחב בידוד ראשוני

חזל"ש - חזרה לשגרה

ק.ש - קריאת שווא

נ.צ - נקודת ציון

א.נ.א.נ - אין נזק אין נפגעים

טז"מ - טווח זמן מיידי

דבב"ה - דיווח בהמשך במידת הצורך  

צח"י - צוות חירום יישובי

‏OTR - Off the record - שֶׁלֹּא לְצִטּוּט

דוה"מ - דובר המשטרה

חרד״ק - חרדי קל דעת

מרד"מ - מרכז דיווח מבצעי

צח"מ - צוות חקירה מיוחד

פח"מ - פרטי חקירה מוכמנים

תמ"צ - תמונת מצב ראשונית

לוט"ר - לוחמה בטרור

אבל"ג - אביר לילה

אלמ"ב - אלימות במשפחה

מ.ב.ד - ממתין לבירור דין

ת.ע - תאונת עבודה

להא״מ - להארכת מעצר

אמ;לק - ארוך מדי לא קראתי

משל״ט - מרכז שליטה

ב.מ - בן מיעוטים

נ.ט - נסיעה טובה

.ט.ד - נסיעה טובה דווח/דיווח

הצ"ח - הצעת חוק

ע.י - עבודה יפה

הול"ר - הולך רגל

נ.א.ח - נבדק אין חשד

פצ״ר - פרקליט צבאי ראשי

להד"מ - לא היו דברים מעולם

רק"ק - רקטה קרקע קרקע 

תל"מ - תלול מסלול 

בלת"מ - בלתי מתוכנן

ככה"נ - ככל הנראה

ק.כ.ד - קומה. כניסה. דירה

הבה״ח - הבחור הצעיר

❌ / איקס - הרוג

ב.ד.ה - ברוך דיין האמת

זצ״ל - זכר צדיק לברכה

ת.נ.צ.ב.ה - תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים

חומ״ס - חומרים מסוכנים


קוצר מסוק - כוננות להמראה (חימום מנועים)

מסוק הוזנק - מסוק ממריארפואי:


מלר״ד - מחלקה לרפואה דחופה (מיון)

ב.ר.א - בעיות רפואיות אחרות

אר"ן - אירוע רב נפגעים

ס.ט.פ - סירוב. טיפול. פינוי.

ח.ח.א - חשש חיי אדם

מ.מ - מקרה מוות

מב"ט - מוות בלתי טבעי

נ.מ / נקבע - נקבע מוות

ל.ע - לאחר עילפון

פצ' - פציעה

מ.ה - מחוסר הכרה

ח.ה - חוסר הכרה

שבץ מוחי - CVA

מ.ח.ב - מצב חירום ביטני

ביה"ח תל"ש - תל השומר

ביה"ח אסה"ר - אסף הרופא

קוצנ"ש - קוצר נשימה

טנ״צ - טיפול נמרץ צבאי

כ.ב - כאבים בחזה

י.ל.ד - יתר לחץ דם

לל"נ - ללא נפגעים

צ.י.א - צריכת יתר אלכוהול

‏COPD - מחלה כרונית ריאתית 

אט"ן/ נט"ן - אמבולנס/ניידת טיפול נמרץ מושגי חילוץ והצלה:


אימון טג״ח - טיפוס, גלישה וחילוץ.

אימון חמ״ז - חילוץ ממים זורמים.

קורס סע״ר - קורס סיוע עצמי ראשוני.


כב״ה:


יל״מ - יחידה לחילוצים מיוחדים

צופי אש - מתנדבי נוער בכבאות

קוב - 1000 ליטר

פק״ל - פקודה ללוחם


רכבי כיבוי/הצלה בשירותי הכבאות (דרך ויקיפדיה):


קיסר - רכב חפ"ק נציב כבאות והצלה ראשי (GMC) או רכב חפ"ק מחוזי - משמש כחדר מבצעים נייד בעת אירוע רב ממדים .


אביר - רכב חילוץ קל. המשמש ברוב המקרים לפעולות חילוץ והצלה שונות, כגון תאונות.


אלון - רכב לכיבוי שריפות יער וחורש מתאים לתנועה בדרכים צרות ושטחים קשים, המזווד בציוד כיבוי לשריפות בשטחים פתוחים


סלע - סגן שירות לשימושם המבצעי ורכב פיקוד מפקד.


וולקן - רכב חילוץ וחומרים מסוכנים קל. מכיל ציוד חילוץ משתנה וציוד לטיפול בחומרים מסוכנים.


סנפיר - רכב הנושא מכשירי גילוי לביצוע פעולות ניטור באירוע חומרים מסוכנים.


אלמוג - רכב לטיפול בחומרים מסוכנים המכיל ציוד ייעודי (חליפות, ציוד אטימה, ציוד שאיבה וכו') לטיפול בדליפות/שפך של חומ״ס, ברכב קיים גם חפ"ק לתפעול האירוע.


געש - רכב לחילוץ והצלה בעל ציוד ואמצעים ייעודיים לטיפול בתאונות דרכים, חילוץ מגובה, הריסות, הצפות ומתן תאורה.


נשר - רכב כיבוי והצלה ייעודי מסוג מנוף גבהים מפרקי בעל סל לחילוץ, תותח מים לכיבוי וציוד נוסף. בגבהים משתנים - 38 עד 42 מטר.


נץ - רכב כיבוי והצלה ייעודי מסוג סולם גבהים בעל סל לחילוץ, תותח מים לכיבוי לציוד נוסף. רכבי נץ שונים אף מכילים בתוכם שלושה קוב מים. גובהם משתנה בין 30 עד 37 מטר.


סער - רכב כיבוי והצלה סטנדרטי המכיל ציוד כיבוי והצלה שונה, שלושה קוב מים ו-300 ליטר תרכיז קצף, סולמות קצרים וציוד נוסף. רכב זה הוא הרכב השכיח ביותר והוא משוגר ראשון לכל אירוע. נקרא גם בעגה המקצועית - רכב יציאה ראשוני.


רותם - רכב כיבוי והצלה להתערבות ראשונית. לרוב טנדר מסוג פורד או שברולט. מכיל ציוד כיבוי והצלה מצומצם ומכיל קוב מים ו-30 ליטר תרכיז קצף. יתרונו העיקרי של רכב זה הוא מהירות הגעתו לאירוע.


אשד - רכב כיבוי ייעודי לאספקת מים. מכיל ציוד כיבוי וכמויות מים משתנות בין 12 ל-13 קוב מים וקוב תרכיז קצף.


ברק - רכב כיבוי קל. מכיל ציוד כיבוי וכמות מים של קוב אחד. משמש לרוב בשריפות שדה ויער.


חדשות מזרח תיכון חדש


#מילון מושגים מבצעיים#


ד.ע - דיווח ערבי 

ז"א - זריקת אבנים  

פח"ע - פעילות חבלנית עויינת

צמב"ר - צמיג בוער 

אא״כ - אף אם כן

הפס"ד - הפרות סדר

בקת"ב - בקבוק תבערה

כטמ"מ - כלי טיס מאויש מרחוק

חנ"ש - חולה נפש 

ממ״ד - מרחב מגורים מוגן

ת.ד - תאונת דרכים

בזנ״ט - ברזל זוויתי נטוי

מב"ר - מרחב בידוד ראשוני

חזל"ש - חזרה לשגרה

ק.ש - קריאת שווא

נ.צ - נקודת ציון

א.נ.א.נ - אין נזק אין נפגעים

טז"מ - טווח זמן מיידי

דבב"ה - דיווח בהמשך במידת הצורך  

צח"י - צוות חירום יישובי

‏OTR - Off the record -
שֶׁלֹּא לְצִטּוּט

דוה"מ - דובר המשטרה

חרד״ק - חרדי קל דעת

מרד"מ - מרכז דיווח מבצעי

צח"מ - צוות חקירה מיוחד

פח"מ - פרטי חקירה מוכמנים

תמ"צ - תמונת מצב ראשונית

לוט"ר - לוחמה בטרור

אבל"ג - אביר לילה

אלמ"ב - אלימות במשפחה

מ.ב.ד - ממתין לבירור דין

ת.ע - תאונת עבודה

להא״מ - להארכת מעצר

אמ;לק - ארוך מדי לא קראתי

משל״ט - מרכז שליטה

ב.מ - בן מיעוטים

נ.ט - נסיעה טובה

.ט.ד - נסיעה טובה דווח/דיווח

הצ"ח - הצעת חוק

ע.י - עבודה יפה

הול"ר - הולך רגל

נ.א.ח - נבדק אין חשד

פצ״ר - פרקליט צבאי ראשי

להד"מ - לא היו דברים מעולם

רק"ק - רקטה קרקע קרקע 

תל"מ - תלול מסלול 

בלת"מ - בלתי מתוכנן

ככה"נ - ככל הנראה

ק.כ.ד - קומה. כניסה. דירה

הבה״ח - הבחור הצעיר

❌ / איקס - הרוג

ב.ד.ה - ברוך דיין האמת

זצ״ל - זכר צדיק לברכה

ת.נ.צ.ב.ה - תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים

חומ״ס - חומרים מסוכנים


קוצר מסוק - כוננות להמראה (חימום מנועים)

מסוק הוזנק - מסוק ממריארפואי:


מלר״ד - מחלקה לרפואה דחופה (מיון)

ב.ר.א - בעיות רפואיות אחרות

אר"ן - אירוע רב נפגעים

ס.ט.פ - סירוב. טיפול. פינוי.

ח.ח.א - חשש חיי אדם

מ.מ - מקרה מוות

מב"ט - מוות בלתי טבעי

נ.מ / נקבע - נקבע מוות

ל.ע - לאחר עילפון

פצ' - פציעה

מ.ה - מחוסר הכרה

ח.ה - חוסר הכרה

שבץ מוחי - CVA

מ.ח.ב - מצב חירום ביטני

ביה"ח תל"ש - תל השומר

ביה"ח אסה"ר - אסף הרופא

קוצנ"ש - קוצר נשימה

טנ״צ - טיפול נמרץ צבאי

כ.ב - כאבים בחזה

י.ל.ד - יתר לחץ דם

לל"נ - ללא נפגעים

צ.י.א - צריכת יתר אלכוהול

‏COPD - מחלה כרונית ריאתית 

אט"ן/ נט"ן - אמבולנס/ניידת טיפול נמרץ מושגי חילוץ והצלה:


אימון טג״ח - טיפוס, גלישה וחילוץ.

אימון חמ״ז - חילוץ ממים זורמים.

קורס סע״ר - קורס סיוע עצמי ראשוני.


כב״ה:


יל״מ - יחידה לחילוצים מיוחדים

צופי אש - מתנדבי נוער בכבאות

קוב - 1000 ליטר

פק״ל - פקודה ללוחם


רכבי כיבוי/הצלה בשירותי הכבאות (דרך ויקיפדיה):


קיסר - רכב חפ"ק נציב כבאות והצלה ראשי (GMC) או רכב חפ"ק מחוזי - משמש כחדר מבצעים נייד בעת אירוע רב ממדים .


אביר - רכב חילוץ קל. המשמש ברוב המקרים לפעולות חילוץ והצלה שונות, כגון תאונות.


אלון - רכב לכיבוי שריפות יער וחורש מתאים לתנועה בדרכים צרות ושטחים קשים, המזווד בציוד כיבוי לשריפות בשטחים פתוחים


סלע - סגן שירות לשימושם המבצעי ורכב פיקוד מפקד.


וולקן - רכב חילוץ וחומרים מסוכנים קל. מכיל ציוד חילוץ משתנה וציוד לטיפול בחומרים מסוכנים.


סנפיר - רכב הנושא מכשירי גילוי לביצוע פעולות ניטור באירוע חומרים מסוכנים.


אלמוג - רכב לטיפול בחומרים מסוכנים המכיל ציוד ייעודי (חליפות, ציוד אטימה, ציוד שאיבה וכו') לטיפול בדליפות/שפך של חומ״ס, ברכב קיים גם חפ"ק לתפעול האירוע.


געש - רכב לחילוץ והצלה בעל ציוד ואמצעים ייעודיים לטיפול בתאונות דרכים, חילוץ מגובה, הריסות, הצפות ומתן תאורה.


נשר - רכב כיבוי והצלה ייעודי מסוג מנוף גבהים מפרקי בעל סל לחילוץ, תותח מים לכיבוי וציוד נוסף. בגבהים משתנים - 38 עד 42 מטר.


נץ - רכב כיבוי והצלה ייעודי מסוג סולם גבהים בעל סל לחילוץ, תותח מים לכיבוי לציוד נוסף. רכבי נץ שונים אף מכילים בתוכם שלושה קוב מים. גובהם משתנה בין 30 עד 37 מטר.


סער - רכב כיבוי והצלה סטנדרטי המכיל ציוד כיבוי והצלה שונה, שלושה קוב מים ו-300 ליטר תרכיז קצף, סולמות קצרים וציוד נוסף. רכב זה הוא הרכב השכיח ביותר והוא משוגר ראשון לכל אירוע. נקרא גם בעגה המקצועית - רכב יציאה ראשוני.


רותם - רכב כיבוי והצלה להתערבות ראשונית. לרוב טנדר מסוג פורד או שברולט. מכיל ציוד כיבוי והצלה מצומצם ומכיל קוב מים ו-30 ליטר תרכיז קצף. יתרונו העיקרי של רכב זה הוא מהירות הגעתו לאירוע.


אשד - רכב כיבוי ייעודי לאספקת מים. מכיל ציוד כיבוי וכמויות מים משתנות בין 12 ל-13 קוב מים וקוב תרכיז קצף.


ברק - רכב כיבוי קל. מכיל ציוד כיבוי וכמות מים של קוב אחד. משמש לרוב בשריפות שדה ויער.


חדשות מזרח תיכון חדש


הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  זק"א: בשדה דב, בדקות הקרובות נחיתת חירום, מטוס קל עם 5 נוסעים, עקב תקלת מנוע. אורח 0 79 12-02-2018, 20:43
תגובה אחרונה: אורח
  המינהל לשירותי חירום מתריע מפני מזג אוויר קיצוני מעריב 0 123 03-01-2018, 00:54
תגובה אחרונה: מעריב
  דוברות איחוד הצלה: מתנדבי רפואת חירום של איחוד הצלה סניף ירושלים בהחייאה בדקות אלו על אורח 0 129 28-12-2017, 02:00
תגובה אחרונה: אורח
  הותר לפרסום שמו של הקצין הבכיר שמכהן כקצין איסוף קרבי ראשי בצה"ל וחשוד בהחזקת אמצעי ל אורח 0 173 22-10-2017, 22:58
תגובה אחרונה: אורח
  גופת גבר אותרה בדקות האחרונות ע"י אזרחים בחוף קרית חיים. מתנדבי רפואת חירום של איחוד אורח 1 74 13-10-2017, 00:58
תגובה אחרונה: אורח
  פוצצה ישיבת ראשי הקואליציה ונתניהו בנושא הגיור און ליין 0 193 30-06-2017, 14:07
תגובה אחרונה: און ליין
  למי שתהה מהם ראשי התיבות של חודש תמוז: *ת*פעיל *מ*זגן *ו*זהו *ז*ה חודש טוב ומ אורח 0 161 26-06-2017, 15:36
תגובה אחרונה: אורח
  Yhuda: ברוך דיין האמת: הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ''ל מגדולי ראשי הישיבות נפטר אורח 0 182 14-05-2017, 02:36
תגובה אחרונה: אורח
  איימו על בכירים במשק: 28 נעצרו, ביניהם ראשי עיתון "הפלס" צופה 0 116 18-04-2017, 11:30
תגובה אחרונה: צופה
  בקהילה' לחג: ‏שלושת ראשי הסיעות החרדיות גפני ליצמן ודרעי התכנסו סביב שולחן לראיון משו און ליין 2 112 05-04-2017, 01:59
תגובה אחרונה: און לייןמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };