מודעה
מילון ראשי תיבות ומושגי חירום
#1
לפניכם מילון ראשי תיבות שיעשה לכם קצת סדר:


[Image: 1f534.png] מושגי חירום:
פטיש חם – פיגוע
אביר לילה א- חשש לחדירה
אביר לילה ב- חדירה בטוחה
אביר לילה ג- מסתובב בישוב / בעיר
קוד פעמון – התרעה על מחבל עם מטען
דעה צלולה – חטיפה
פרש טורקי – חדירה מרצועת עזה
שק עור – חדירה אווירית
נמר צהוב – חשש חדירה
נוהל חניבעל – חטיפת חייל

״אביר לילה" – מילת קוד לאיום החדירה כנגד הישובים, כנגזרת ממידע מודיעני ולאור זיהוים חריגים/טקטיים.

אביר לילה א – חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני או בעקבות זיהוי חריג, מוכרז בדרך כלל בעקבות "פטיש חם" או "פרש טורקי".

אביר לילה ב צבאי – חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני ממוקד וקונקרטי, כוחות של הפלוגה הגזרתית יעברו מערך בישוב הרלוונטי.

אביר לילה ב מלא – חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני ממוקד, כוחות האבטחה ההיישובי יוקפצו בנוסף לכוח צבאי ע"מ לעבות מערך.
אביר לילה ג – חדירה וודאית ליישוב שעדיין לא ידוע אם לצולרך פלילי או פח"ע כל הכוחות מוקפצים. במקרה של אירוע פח"ע יוכרז "מעגל פתוח".עוד ר"ת-

חנ"ש – חולה נפש
ת.ד – תאונת דרכים
תל"מ – תלול מסלול
פח"ע – פעילות חבלנית עויינת
חומ"ס – חומרים מסוכנים
ב.מ – בן מיעוטים
קוצנ"ש – קוצר נשימה
חזל"ש – חזרה לשיגרה
ח.ה – חסר הכרה
רק"ק – רקטה קרקע קרקע
ח.ח.א – חשש חיי אדם
אלמ״ב – אלימות במשפחה
ע.י – עבודה יפה
פצ׳ – פציעה
מ.ה – מחוסר הכרה
ח.ה – חוסר הכרה
ת.ע – תאונת עבודה
ככה״נ – ככל הנראה
ק. כ. ד – קומה. כניסה. דירה
שבץ מוחי – cva
לל"נ – ללא נפגעים
נ.מ – נקבע מוות
אר״ן – אירוע רב נפגעים
כ.ב -כאבים בחזה
מ.ח.ב – מצב חירום בטני
א/נט"ן – אמבולנס/ניידת טיפול נמרץ
ק.ש. – קריאת שווא
ק. מסוק – קוצר מסוק
א.נ.א.נ. – אין נזק אין נפגעים
ב.ר.א – בעיות רפואיות אחרות
נ.ט נסיעה טובה
מ.מ מקרה מוות


ד"ע – דיווח ערבי
ז"א – זריקת אבנים
טז"מ – טווח זמן
צמב"ר – צמיג בוער
הפס"ד – הפרות סדר
בקת"ב – בקבוק תבערה
דבב"ה – דיווח בהמשך במידת הצורך
הגב
#2
עוד פה:
http://kolmeanien.co.il/showthread.php?tid=2310
הגב
#3
לידע כללי:

פצ׳ - פציעה
ק.ש. - קריאת שווא
ת.ד - תאונת דרכים
ח.ה - חסר הכרה
מ.ה - מחוסר הכרה
מ.מ - מקרה מוות
נ.מ - נקבע מוות
כ.ב -כאבים בחזה
ת.ע - תאונת עבודה
ע.י - עבודה יפה
נ.ט - נסיעה טובה
חנ"ש - חולה נפש
ח.ח.א - חשש חיי אדם
ב.ר.א - בעיות רפואיות אחרות
לל"נ - ללא נפגעים
אר״ן - אירוע רב נפגעים
א/נט"ן - אמבולנס/ניידת טיפול נמרץ
קוצנ״ש - קוצר נשימה
אלמ״ב - אלימות במשפחה
שבץ מוחי - cva
ק. כ. ד - קומה. כניסה דירה
ככה״נ - ככל הנראה
ק. מסוק - קוצר מסוק
א.נ.א.נ. - אין נזק אין נפגעים

ד"ע - דיווח ערבי
ב.מ - בן מיעוטים
ז"א - זריקת אבנים 
מ.ח.ב - מצב חירום ביטני
תל"מ - תלול מסלול
פח"ע - פעילות חבלנית עויינת
טז"מ - טווח זמן
רק"ק - רקטה קרקע קרקע
חומ"ס - חומרים מסוכנים
צמב"ר - צמיג בוער
הפס"ד - הפרות סדר
בקת"ב - בקבוק תבערה
דבב"ה - דיווח בהמשך במידת הצורך
חזל"ש - חזרה לשיגרה

מושגי חירום:

פטיש חם - פיגוע
אביר לילה א-חשש לחדירה
אביר לילה ב-חדירה בטוחה
אביר לילה ג-מסתובב בישוב / בעיר
קוד פעמון - התרעה על מחבל עם מטען
דעה צלולה - חטיפה
פרש טורקי - חדירה מרצועת עזה
שק עור - חדירה אווירית
נמר צהוב - חשש חדירה
נוהל חניבעל - חטיפת חייל
[8/1, 12:48] ‪+972 54-919-8182‬: "אביר לילה" - מילת קוד לאיום החדירה כנגד הישובים , כנגזרת ממידע מודיעני ולאור זיהוים חריגים/טקטיים

אביר לילה א - חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני או בעקבות זיהוי חריג , מוכרז בדר"כ בעקבות "פטיש חם" או "פרש טורקי"

אביר לילה ב צבאי - חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני ממוקד וקונקרטי , כוחות של הפלוגה הגזרתית יעברו מערך בישוב הרלוונטי

אביר לילה ב מלא - חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני ממוקד , כוחות האבטחה ההיישובי יוקפצו , בנוסף לכוח צבאי , ע"מ לעבות מערך

אביר לילה ג - חדירה וודאית ליישוב שעדיין לא ידוע אם לצורך פלילי או פח"עי כל הכוחות מוקפםצים במקרה של אירוע פח"עי יוכרז "מעגל פתוח"
הגב
#4
לכל המועדכנים והמעדכנים לשימושכם מילון לימים אלו רצוי לשמור :
חנ"ש - חולה נפש
ת.ד - תאונת דרכים
תל"מ - תלול מסלול
פח"ע - פעילות חבלנית עויינת
חומ"ס - חומרים מסוכנים
ב.מ - בן מיעוטים
קוצנ"ש - קוצר נשימה
חזל"ש - חזרה לשיגרה
ח.ה - חסר הכרה
רק"ק - רקטה קרקע קרקע
ח.ח.א - חשש חיי אדם.
אלמ״ב - אלימות במשפחה.
ע.י - עבודה יפה.
פצ׳ - פציעה.
מ.ה - מחוסר הכרה.
ח.ה - חוסר הכרה.
ת.ע - תאונת עבודה
ככה״נ - ככל הנראה.
ק. כ. ד - קומה. כניסה. דירה
שבץ מוחי - cva
לל"נ - ללא נפגעים.
נ.מ - נקבע מוות.
אר״ן - אירוע רב נפגעים.
כ.ב -כאבים בחזה.
מ.ח.ב - מצב חירום ביטני.
א/נט"ן - אמבולנס/ניידת טיפול נמרץ
ק.ש. - קריאת שווא
ק. מסוק - קוצר מסוק
א.נ.א.נ. - אין נזק אין נפגעים
ב.ר.א - בעיות רפואיות אחרות
נ.ט נסיעה טובה
מ.מ מקרה מוות
ש.נ שותה נעגיל וואסער

ד"ע - דיווח ערבי
ז"א - זריקת אבנים 
מ.ח.ב - מצב חירום ביטני
תל"מ - תלול מסלול
טז"מ - טווח זמן
צמב"ר - צמיג בוער
הפס"ד - הפרות סדר
בקת"ב - בקבוק תבערה
דבב"ה - דיווח בהמשך במידת הצורך

? מושגי חירום:
פטיש חם - פיגוע
אביר לילה א-חשש לחדירה
אביר לילה ב-חדירה בטוחה
אביר לילה ג-מסתובב בישוב / בעיר
קוד פעמון - התרעה על מחבל עם מטען
דעה צלולה - חטיפה
פרש טורקי - חדירה מרצועת עזה
שק עור - חדירה אווירית
נמר צהוב - חשש חדירה
נוהל חניבעל - חטיפת חיי

״אביר לילה" - מילת קוד לאיום החדירה כנגד הישובים , כנגזרת ממידע מודיעני ולאור זיהוים חריגים/טקטיים.

אביר לילה א - חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני או בעקבות זיהוי חריג , מוכרז בדרך כלל בעקבות "פטיש חם" או "פרש טורקי".

אביר לילה ב צבאי - חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני ממוקד וקונקרטי , כוחות של הפלוגה הגזרתית יעברו מערך בישוב הרלוונטי.

אביר לילה ב מלא - חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני ממוקד , כוחות האבטחה ההיישובי יוקפצו , בנוסף לכוח צבאי , ע"מ לעבות מערך.

אביר לילה ג - חדירה וודאית ליישוב שעדיין לא ידוע אם לצולרך פלילי או פח"ע כל הכוחות מוקפצים. במקרה של אירוע פח"ע יוכרז "מעגל פתוח".

לשימושכם בהצלחה
הגב
#5
מילון מושגים לתועלת הציבור❗❗

פצ׳ - פציעה
ק.ש. - קריאת שווא
ת.ד - תאונת דרכים
ח.ה - חסר הכרה
מ.ה - מחוסר הכרה
מ.מ - מקרה מוות
נ.מ - נקבע מוות
כ.ב -כאבים בחזה
ת.ע - תאונת עבודה
ע.י - עבודה יפה
נ.ט - נסיעה טובה
חנ"ש - חולה נפש
ח.ח.א - חשש חיי אדם
ב.ר.א - בעיות רפואיות אחרות
לל"נ - ללא נפגעים
אר״ן - אירוע רב נפגעים
א/נט"ן - אמבולנס/ניידת טיפול נמרץ
קוצנ״ש - קוצר נשימה
אלמ״ב - אלימות במשפחה
שבץ מוחי - cva
ק. כ. ד - קומה. כניסה דירה
ככה״נ - ככל הנראה
ק. מסוק - קוצר מסוק
א.נ.א.נ. - אין נזק אין נפגעים

ד"ע - דיווח ערבי
ב.מ - בן מיעוטים
ז"א - זריקת אבנים 
מ.ח.ב - מצב חירום ביטני
תל"מ - תלול מסלול
פח"ע - פעילות חבלנית עויינת
טז"מ - טווח זמן
רק"ק - רקטה קרקע קרקע
חומ"ס - חומרים מסוכנים
צמב"ר - צמיג בוער
הפס"ד - הפרות סדר
בקת"ב - בקבוק תבערה
דבב"ה - דיווח בהמשך במידת הצורך
חזל"ש - חזרה לשיגרה

מושגי חירום:

פטיש חם - פיגוע
אביר לילה א-חשש לחדירה
אביר לילה ב-חדירה בטוחה
אביר לילה ג-מסתובב בישוב / בעיר
קוד פעמון - התרעה על מחבל עם מטען
דעה צלולה - חטיפה
פרש טורקי - חדירה מרצועת עזה
שק עור - חדירה אווירית
נמר צהוב - חשש חדירה
נוהל חניבעל - חטיפת חייל
"אביר לילה" - מילת קוד לאיום החדירה כנגד הישובים , כנגזרת ממידע מודיעני ולאור זיהוים חריגים/טקטיים

אביר לילה א - חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני או בעקבות זיהוי חריג , מוכרז בדר"כ בעקבות "פטיש חם" או "פרש טורקי"

אביר לילה ב צבאי - חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני ממוקד וקונקרטי , כוחות של הפלוגה הגזרתית יעברו מערך בישוב הרלוונטי

אביר לילה ב מלא - חשש לחדירה ליישוב בעקבות מידע מודיעני ממוקד , כוחות האבטחה ההיישובי יוקפצו , בנוסף לכוח צבאי , ע"מ לעבות מערך

אביר לילה ג - חדירה וודאית ליישוב שעדיין לא ידוע אם לצורך פלילי או פח"עי כל הכוחות מוקפםצים במקרה של אירוע פח"עי יוכרז "מעגל פתוח"

קוד אריה:
1. קוד אריה הר הבית - בעקבות אירוע פח״ע/פלילי סגירת כול שערי הר הבית על מנת לסכל בריחה של חשוד.
2.קוד אריה העיר העתיקה - סגירה של כול שערי העיר העתיקה מאותן הסביות הנ״ל.
הגב
#6
פרש טורקי - חדירת גדר גבול
חווה צהובה - נגיעה בגדר
חווה אדומה - חתך \ קרע בגדר גבול

מטוס קטן- עד 10 איש.

מטוס צהוב- עד 30 איש. 

מטוס לבן- עד 100 איש.

מטוס ירוק- עד 200 איש.

מטוס אדום- מעל 200 איש.

ניצוץ אנושי- התרסקות מטוס בנתב”ג.

טוהר לב- חשש לחטיפה.
פק״ל-פקודת קבע ללחימה,ארוע גדול
מגש- אירוע חבלני בשדה תעופה.
הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  גופת גבר אותרה בדקות האחרונות ע"י אזרחים בחוף קרית חיים. מתנדבי רפואת חירום של איחוד אורח 1 49 13-10-2017, 00:58
תגובה אחרונה: אורח
  פוצצה ישיבת ראשי הקואליציה ונתניהו בנושא הגיור און ליין 0 161 30-06-2017, 14:07
תגובה אחרונה: און ליין
  למי שתהה מהם ראשי התיבות של חודש תמוז: *ת*פעיל *מ*זגן *ו*זהו *ז*ה חודש טוב ומ אורח 0 125 26-06-2017, 15:36
תגובה אחרונה: אורח
  Yhuda: ברוך דיין האמת: הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ''ל מגדולי ראשי הישיבות נפטר אורח 0 146 14-05-2017, 02:36
תגובה אחרונה: אורח
  איימו על בכירים במשק: 28 נעצרו, ביניהם ראשי עיתון "הפלס" צופה 0 79 18-04-2017, 11:30
תגובה אחרונה: צופה
  בקהילה' לחג: ‏שלושת ראשי הסיעות החרדיות גפני ליצמן ודרעי התכנסו סביב שולחן לראיון משו און ליין 2 91 05-04-2017, 01:59
תגובה אחרונה: און ליין
  דוברות איחוד הצלה: הולכת רגל במצב בינוני טופלה ע"י מתנדבי רפואת חירום של איחוד הצלה ס און ליין 0 72 04-04-2017, 21:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מקבץ מעדכוני נייעס מייל: בעיתון 'משפחה' לחג: פרוייקט "מאז ועד עתה" על ראשי ישיבות ו און ליין 0 315 02-04-2017, 09:56
תגובה אחרונה: און ליין
  לידיעה: הופעל מצב חירום בנפחא בעקבות תקיפת סגל במהלך חיפוש מצאו פלאפון והחל בלאגן און ליין 0 106 02-04-2017, 00:04
תגובה אחרונה: און ליין
  גורמים באוצר טוענים כי ראשי התאגיד הודיעו דווקא כעת על מינוי גאולה אבן-סער במטרה להבי און ליין 1 109 21-03-2017, 23:02
תגובה אחרונה: און לייןמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..