מודעה
פרשת ויחי - א שכול
#1
אשכול ויחי

הגב
#2
לכבוד שבת קודש פרשת ויחי

לכבוד עם ישראל קדושים

דבר תורה מהרבה רב שלמה קרליבך זצ"ל

גּוּר אַרְיֵה יְהוּדָה מִטֶּרֶף בְּנִי עָלִיתָ, מכל הנסיונות ומכשולות נתעלים עוד

ידידי' חביבי' כולכם יודעים שיש שני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, וצריכים שניהם העובדים את הקב"ה בדרכם, כי יוסף הצדיק הוא עשה רק טוב בחייו, וזה בכולנו יש חלקים שהם בקדושת יוסף רק טוב ולא נכשלים כלל, אבל יש מדריגת יהודה שעבר כל כך מכשולות ויש לו את גבורת הארי לקום ולהתחיל מחדש בשמחה, והבית יעקב אומר כי לעולם יוסף גדול מיהודה, ומתי נתעלה יהודה עליו, רק אחר מכירת יוסף, שעם כל מה שעשה לא נתייאש ולא נפל בעצבות, רק קם והתחיל מחדש עוד הפעם בשמחה, וזה אמר לו יעקב אבינו "מטרף בני עלית" דהיינו נתעלית למעלה מכל אחיך בגבורתך ובעזות דקדושה, ובזכות החיזוק בשמחה בעבודת השם נזכה בקרוב לביאת גואלנו משיח בן דוד אמן

הגב
#3
זמני כניסת/יציאת שבת פרשת ויחי:

   ? לע"נ ?
?אימי מורתי האישה החשובה מרת "צביה בת ישראל פסח הלוי".
?חברי היקר נועם ההליכות "משה בן יוסף אלימלך".
?האשה הצדקנית מרת "נעמי בת מנחם" שנזדככה ביסורים קשים.

ירושלים:
??16:08
✨17:23
ביתר עילית:
??16:09
✨17:25
בית שמש:
??16:08
✨17:23
באר שבע:
??16:20
✨17:28
קרית גת:
??16:23
✨17:25
מודיעין עילית:
??16:12
✨17:24
בני ברק וגבעת שמואל:
??16:23
✨17:25
אלעד:
??16:16
✨17:25
אשדוד:
??16:24
✨17:27
צפת:
??16:15
✨17:21
חיפה:
??16:12
✨17:24
נתניה:
??16:23
✨17:25
תל אביב:
??16:24
✨17:27
פתח תקווה:
??16:06
✨✨17:26
אילת:
??16:22
✨17:31
רבינו תם:
18:02

? פנינים לשולחן השבת ?

?"היאספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים"
יעקב ביקש לגלות את הקץ, ולכן אמר לבניו: "היאספו", כי אי-אפשר לקץ שיבוא כשיש שנאת חינם, אלא הכול צריכים להיות באסופּה ובאגודה אחת.(של"ה)?

?"ביקש לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה" (רש"י).
יעקב ביקש לגלות לבניו את תקופת הקץ, את פני הדור של אותו זמן, את החוצפה והבוּרוּת שישררו אז. ונסתלקה ממנו שכינה, כי מן השמים לא רצו חלילה שידבר רע על ישראל.(רבי בונם מפשיסחה)?

?''ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים''
חסד שעושים אם המתים הוא חסד של אמת. (רש''י).
העלאתו של יעקב לקבורה בארץ ישראל אינה קרויה חסד של אמת, לפי שיוסף קיבל שכר על כך, שעצמותיו הועלו לקבורה בארץ ישראל, כפי שאומרת הגמרא: ''יוסף זכה לקבור את אביו, מי לנו גדול מיוסף שלא נתעסק בו אלא משה'' (סוטה ט'). ברם, יעקב ביקש ממנו, שאפילו באופן זמני, לפי שעה, לא יקברנו במצרים, כי אם יעלהו מיד עם מותו לקבורה בארץ ישראל; ואז מובן מדוע זה נקרא חסד של אמת, שכן עצמותיו של יוסף נשארו לפי שעה במצרים, כדי שזכותו תעמוד לישראל בעת קריעת ים סוף – ''הים ראה וינוס – מה ראה? ארונו של יוסף''.?

?"האלו-הים הרועה אותי מעודי ועד היום"
מסביר המלבי"ם, שהנהגתו של הקב"ה עם יעקב הייתה כדרך רועה צאן.
ממש כפי שהרועה צאן אינו מביט על מעשיהם והכנתם של הצאן, אם זכאים המה למרעה או לא.
כן ה' יתברך רועה אותי לתת לי פרנסתי ברווח, כדי סיפוקי.?

?''כרע רבץ כאריה''
זו מידתו של יהודה, שאפילו כשהוא נופל לפעמים וכורע – ''כרע רבץ'' – בכל זאת הריהו גיבור ואמיץ כאריה. איננו נופל לזרועות היאוש, כי אם הוא מודה בכשלון ומתנער מיד לקום, על ידי תשובה. כשם שלא היה יהודה בוש להודות במעשה תמר, ומכך נוצר המשיח...
(חידושי הרי''מ ז''ל).?

?''מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך''
''מאשר'' – כל אדם מישראל ילמד נא לקח מאשר: ''שמנה לחמו'' – המאכלים השמנים והדשנים ביותר היו לדידו בפרוסת לחמו הפשוטה, ברם ''והוא יתן'' – כאשר בא לתת צדקה – ''מעדני מלך'' – נתן את המאכלים המשובחים ביותר.
כך צריך לנהוג כל אדם מישראל, לחיות בפני עצמו חיים פשוטים וצנועים, ואילו צדקה יתן מן הטוב ומן המובחר. (מפי שמועה).?

?"אל נא תקברני במצרים"
יעקב חשש, בראותו בניו ובני בניו נאחזים במצרים ("ויאחזו בה"), שרואים הם בארץ זו ארץ מכורתם וברבות הימים ישכחו את מולדתם ויחליפו את הירדן ביאור מצרים. דאגה זו עוררה את יעקב בתור ראש המשפחה לחזק בלב צאצאיו את התקוה לשיבת בנים לארץ האבות. וזאת אשר אמר להם : בניי, רצונכם לחיות במצרים, אני אין רצוני אפילו להקבר בה ... "אל נא תקברני במצרים" (הרש"ר הירש)?

?"אל תיראו - ואתם חשבתם עלי רעה אלוקים חשבה לטובה"
ואל תיראו – אין לכם לחשוש שאני אתנקם בכם וארצה לעשות לכם רעה כי מי כמוני יודע מן הנסיון האישי שלי, שלא מחשבותיו של האדם מחשבותיו של ה'? הרי אתם חשבתם עלי רעה ואלוקים חשבה לטובה ואם כן יודע אני שגם אם ארצה להתנקם הרי כך גם יהפוך ה' את כוונתי הרעה לטובה?

לקבלת זמני השבת מידי יום שישי בוואטספ האישי לחצו כאן?
https:/goo.gl/AqQHj8


שבת שלום ומבורך?,
יוסי קסוטו??

הגב
#4
תודה לכולם

הגב
#5
בס"ד
בוקר טוב... חיזוק יומי... יא' טבת
פרשת - "ויחי" - סטירה ששווה חיים

המצביא הצרפתי נפולאון וחייליו נלחמו במדינה שכנה. הקרבות היו קשים, המדינה השכנה הייתה חזקה ולא נשברה מעוצמת צבא נפולאון.

לאחר התייעצות עם בכירי הצבא החליט נפולאון להתחפש הוא והגנרל שלו לאנשים פשוטים, ולערוק למדינה השכנה. שם יוכלו ללמוד טוב יותר את נקודות התורפה של האויב ולנצח במלחמה.

למחרת בלילה התחפשו השניים, ערקו למחנה האויב ונכנסו לבית המרזח בו שהו בכירי צבא האויב. שם הקשיבו לרחשי ליבם של החיילים, למצב רוחם ולמידת הייאוש או לכוחות הנפש שבהם.

כשהחליטו השניים לצאת מבית המרזח, אחד המפקדים הפנה את תשומת לב חבריו, הצביע על נפולאון ואמר: "חברים! הבחור שיושב מולנו הוא המצביא נפולאון!"

כששמעו זאת נפולאון והגנרל האדימו פניהם, מיד התעשת הגנרל, נתן סטירה חזקה בפניו של נפולאון ואמר: "צא מכאן שיכור שכמותך".

כל האנשים בבית המרזח צחקו וביניהם המפקדים שאמרו לחברם: "זה נפולאון? מי יכול להעיז לתת לנפולאון סטירה...? אתה כנראה כבר שיכור לגמריי".

מיד יצאו נפולאון והגנרל מבית המרזח וחזרו לארצם. לאחר ימים מספר כבשו את המדינה השכנה.

לאחר המלחמה ישבו יחד נפולאון והגרנל, נפל הגנרל לרגליי נפולאון, בכה והתחנן: "אנא, מחול לי על מה שעשיתי לך בבית המרזח, אתה יודע שזו הייתה ההצלה שלנו".
השיב לו נפולאון: "אם היה לי דבר יקר ערך לתת לך בתמורה לסטירה שנתת לי הייתי נותן לך, הסטירה הזו היא סטירה ששווה חיים, אין לי מה לתת לך ששווה חיים, חיים האלוקים נותן לא אני..."

"וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם יוֹסֵף אַל תִּירָאוּ כִּי הֲתַחַת אֱלֹקים אָנִי" (בראשית נ', יט') - יוסף משיב לאחים לאחר חששם שמא ינקום בהם על שמכרו אותו לעבד.

אמר להם יוסף: "שמא אני במקומו של הקב"ה? אם הייתי רוצה להרע לכם האם אני יכול? והלא אתם כולכם חשבתם עליי רעה והקב"ה חשבה לטובה והיאך אני לבדי יכול להרע לכם? אם ירצה הבורא הוא יעניש אתכם כרצונו, אני לא יכול להיות במקומו..." (רש"י)

במהלך חייו של האדם לעיתים הוא מקבל "סטירות" מהבורא, לא תמיד הוא מקבלם באהבה, לעיתים בועט בהן, מטיח דברים כלפי מעלה, שואל שאלות ונכנס לעצב ולדכדוך.

על האדם לדעת שה"סטירות" הללו שוות לפעמים חיים!

לא תמיד יראה זאת מיד, לעיתים ייקח ימים, שנים ואולי רק לאחר פטירתו, אך לבטח שה"סטירות" שקיבל במהלך חייו היו ההצלה שלו...

אנו חושבים שהן לרעה אך בורא עולם חשב לטובה כדי להצילנו ולהחיות אותנו...

יום טוב, שבת שלום ובשורות טובות
לע"נ
אביחי בן אריאלה.


ולהבדיל. לרפואת
שמעון בן מהצריה.
אורה בת רנה.
אבישי בן מרים.
מאיר אמיר בן אסתר.
אסתר שירה בת מהצריה.
מרים בת שרה.
לגאולת והצלחת עם ישראל. אמן!

זמני כניסת ויציאת השבת:

ירושלים - 17.25-16.08
תל אביב - 17.26-16.22
חיפה - 17.24-16.12
באר שבע - 17.28-16.26
צפת - 17.21-16.19
אילת - 17.25-16.30

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 77 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 102 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 282 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 346 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  ב"ה ממתק לשבת פרשת ויגש תשע"ח אחד מתלמידי הבעל שם טוב קרא פעם בספרים שמי שנמנע מלדבר אורח 0 126 23-12-2017, 19:16
תגובה אחרונה: אורח
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 273 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וישלח *אשכול אורח 8 248 02-12-2017, 23:40
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויצא - אשכול דובר 11 462 24-11-2017, 15:37
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת תולדות - אשכול און ליין 12 170 19-11-2017, 01:26
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת חיי שרה - אשכול אורח 5 302 10-11-2017, 14:55
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };