מודעה
פרשת חיי שרה - אשכול
#1
אשכול מרוכז

כאן מרכז וורטים וחידושים על פרשת השבוע פרשת חיי שרה

הגב
#2
בס"ד

?אור החיים יומי?
מתורת רבינו חיים בן עטר הקדוש זצוקללה"ה

☆בוקר טוב, ושבוע טוב, ויום מבורך ומוצלח, יום ראשון, טז' חשון☆

'ה' יתברך 'משלים' שכר הצדיקים שנפטרו בצעירותם'

רבנו האור החיים הקדוש מגלה לנו, שאדם צדיק שנגזר עליו לחיות מספר שנים, ונפטר קודם הזמן שנקצב לו, בקיצור ימים ושנים, הקדוש ברוך הוא, אינו מקפח את שכרו, ומחייה לו את השנים שהיה אמור לחיות, כלומר, ה' משלם לו שכר, גם על השנים שהיה יכול לחיות עוד, ולעשות בהם מצוות ומעשים טובים, שהיות שהוא נפטר שלא מחמת עוונותיו, הוא לא צריך להפסיד את שכר המצוות שיכל לעשות.

וזה לשון קדשו של רבנו: 'משפט החסד אשר ישפוט הקדוש ברוך הוא לידידיו, כי כל צדיק שלא השלים ימיו לסיבה ידועה, לא יגרע ה' מצדיק מה שהיה מרויח אילו חי שניו שלמים, וישלים לו שכרו על השנים שלא פעל בהם דבר, כי יאמר [הצדיק] אליו, אילו הייתי חי תאותי [רצוני] היתה לסגל [לאסוף לעצמי] דבר טוב'.

לפיכך, גם שרה אמנו שנפטרה שלא בזמנה מחמת מעשה העקידה, נחשב לה גם אותם שנים שלא המשיכה לחיות, כאילו היא חיה אותם, וזה כאילו חלק מהחיים שלה.

וזה כוונת הפסוק 'וַיִּהְיוּ חַיֵּי שָׂרָה מֵאָה שָׁנָה וְעֶשְׂרִים שָׁנָה וְשֶׁבַע שָׁנִים שְׁנֵי חַיֵּי שָׂרָה', ולכאורה המילים 'שני חיי שרה' מיותרים, אלא בא ללמדנו, שנחשב לה לשרה אמנו, כאילו המשיכה לחיות גם את השנים שלא חייתה, ומקבלת שכר על כל השנים האלו, כי זה נחשב 'שני חיי שרה'.

[אור החיים חיי שרה פרק כג פסוק א]

☀התענוג היומי שלי☀

הגב
#3
שאלה לפרשת חיי שרה:
אברהם משביע את עבדו "בה' אלוקי השמים ואלוקי הארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני..." ורק לאחר תגובתו של העבד מוסיף אברהם ואומר "השמר לך פן תשיב את בני שמה", משמע שאם לא היה העבד מגיב השבועה היחידה שהיה צריך לקיים היא אי לקיחת אישה ליצחק מבנות כנען, ואם שבועה זו כה חשובה עד כדי כך שבה פותח אברהם, איך הוא בקלות מוותר על השבועה ומתיר ליצחק לקחת אשה מבנות הכנעני (רש"י-"וקח לו אשה מבנות ענר אשכול וממרא" ומעיר על כך העיקר שפתי חכמים שאלו נכללים בשבועת אברהם "לא תקח אשה לבני מבנות הכנענים")?

הגב
#4
???ותורד כדה מעליה ותאמר שתה וגם גמליך אשקה ואשת, וגם הגמלים השקתה


אליעזר שינה וממש לא דייק בסיפורו לבתואל וללבן את רצף הסיפור, שהרי במציאות רבקה דבר ראשון אמרה לו שתה אדוני והשקתה אותו, וכשסיימה להשקות אותו, רק אז היא אמרה לו שגם לגמליך אני אשאב ואשקה וכך אכן עשתה, ואילו הוא סיפר שרבקה הציעה לו לשתות וגם להשקות את הגמלים לפני שהוא שתה, ונשאלת השאלה מה פשר השינוי???

ולשינוי כאן יש בוודאי משמעות חשובה, שהרי כתוב במדרש רבה ס' ח' א"ר אחא יפה שיחתם של עבדי בתי אבות מתורתם של בנים, שהנה על סיפורו של אליעזר התורה מרחיבה בשנים ושלושה דפים וחוזרת על עצמה, ואילו על חלק מההלכות לדוגמא בהלכות שרץ שזה מגופי ההלכות שבתורה לגבי הלכה שאין דמו מטמא כבשרו זה לא נכתב במפורש בתורה אלא רק מריבוי ובדרך דרש מהפסוק.

אלא כאמור קודם שהיא אכן קודם נתנה לו לשתות כדי שיהיה רגוע ומסודר, ואז היא במהירות חטפה את המשך המצווה להשקות את הגמלים לפני שהוא יעזור לה, אבל את זה יתכן ואליעזר התבייש לספר למשפחתה, וכי מה יגיד להם שהוא האדם הגדול והגיבור לא עזר לרבקה הצעירה ביותר למרות שהוא כבר היה רגוע מצימאונו וחזרו לו כוחותיו???

וכי יספר להם את האמת שבאותם רגעים הוא היה טרוד כי היה משתאה ומתבונן האם מעשיה תואמים לסימן שנתן למרות השינויים שהיו וכפי שפירטתי במאמר הקודם!!!!

הרי אם היה רק מעלה להם שהיה לו צד של ספק ותהייה האם הסימן באמת הצליח או שלא, יתכן וזה כבר היה הורס את השידוך וכבר בתואל ולבן לא היו אומרים ש"מה' יצא הדבר, לא נוכל דבר אליך רע או טוב", אלא יתכן והיו מתווכחים אתו שזה לא מדויק ואם כן זה לא ברור שמה' יצא הדבר, לכן הוא נאלץ לשנות קצת מהמציאות.

נו, זהו שדכן אמתי שמשנה ומייפה בכדי לא להרוס את השידוך בגלל חוסר הבנה מעמיקה וטהורה של אנשים כמו בתואל ולבן, ולכן לפעמים יש צורך נכון לשנות קצת בכדי לא להרוס את המשפט היפה "מה' יצא דבר לא נוכל דבר אליך רע או טוב".

כי אכן יש דברים שאסור לספר או לא צריך לספר, כי לא תמיד הצד השני מקבל את האמת בפרופורציה נכונה, ולזה צריך הרבה חכמת חיים והרבה יראת שמים טהורה ויושר לבב לעשות את הדבר הנכון ובצורה הנכונה, וכמובן שעליו להתייעץ ברב מוסמך לקבל דעת תורה בכל שאלה העולה על הפרק.
ללמדנו שכשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע, ואל תחשוב שעליך לומר כל דבר בבחינת ייקוב הדין את ההר, אלא עליך לדעת שכאשר מותר לשנות מפני דרכי שלום אז זו האמת וזה רצון הבורא, ואל תהיה צדיק הרבה, ובוודאי אל תשמיע לאנשים מה שהם לא ישמעו לך ועוד תקלקל יותר בדברך עמם, כפי שכתוב אל תוכח לץ פן ישנאך, ובעזרת השם נזכה להיות אנשי אמת שעושים ופועלים לפי רצון ה' באמת ובתמים אמן ואמן.

???אנא תרום להדפסת ה עלונים 224 ש"ח ל400 חוברות - פרשת ויצא או וישלח??, או זכה ותקנה את ה ספר הקדוש וטהר לבנו 80 ש"ח ?התקשר0527120333 יוחנן?

הגב
#5
זמני כניסת/יציאת שבת פרשת חיי שרה:

   ? לע"נ ?
?אימי מורתי האישה החשובה מרת "צביה בת ישראל פסח הלוי".
?חברי היקר נועם ההליכות "משה בן יוסף אלימלך".
?האשה הצדקנית מרת "נעמי בת מנחם" שנזדככה ביסורים קשים.

ירושלים:
??16:07
✨17:19
ביתר עילית:
??16:08
✨17:20
בית שמש:
??16:07
✨17:19
באר שבע:
??16:16
✨17:23
קרית גת:
??16:22
✨17:21
מודיעין עילית:
??16:13
✨17:19
בני ברק וגבעת שמואל:
??16:22
✨17:21
אלעד:
??16:15
✨17:21
אשדוד:
??16:24
✨17:22
צפת:
??16:11
✨17:17
חיפה:
??16:13
✨17:19
נתניה:
??16:22
✨17:21
תל אביב:
??16:24
✨17:22
פתח תקווה:
??16:04
✨✨17:22
אילת:
??16:18
✨17:25
רבינו תם:
17:59

?פנינים לשולחן השבת?

?"חיי שרה"
הנה כרגיל, מייחסים את האנשים לשנים, בשנה זו נולד וכו… . אבל אצל הגדולים אשר בארץ מייחסים את השנים לאנשים, שאותן השנים נתעלו על ידי זה שחיו ופעלו בהן אותם הגדולים ונעשו לציוני דרך בהסטוריה. וזה שני חיי שרה. (דברי שאול)?

?"ויבא אברהם לספד לשרה"
מהיכן בא מהר המוריה (מדרש רבה)
כשהספיד אברהם את שרה, הביא לדוגמא את מעשה העקידה שהייתה בהר המוריה. ועל ידי זה בא לשבחה של שרה, שגדלה וחינכה בן שהיה מוכן למסור את נפשו להשי"ת. ממעשה העקידה של יצחק אפשר ללמוד על מידת גדולתה של האם.
מהיכן בא? מאיזו נקודת חייה בא להספידה - מהר המוריה בא, ממעשה העקידה (הדרש והעיון)?

?"ולבכתה…"
כ' קטנה, שלא בכה אלא מעט (בעל הטורים)
ובשם בעל ברכת הזבח שמעתי לפי חז"ל, שהעקידה היתה ביום הכיפורים. וכן איתא בפיוט ליום הכיפורים. ומהר המוריה לשם היה מהלך ג' ימים כדכתיב בפרשת העקידה "ויהי ביום השלישי… וירא את המקום מרחוק", ואם כן מיתת שרה חלה בערב סוכות ונקברה באותו יום ולכן לא היה הבכי והאבלות רק יום אחד, כי יום טוב מבטל אבלות. ולכן "ולבכתה" בכף זעירא.
(דבש והחלב)?

?"גר ותושב אנכי עמכם"
הצדיק הוא כמו גר בעולם הזה. עיקר ותכלית חייו הוא לעולם הבא. "התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין". אבל הרשע חושב את עצמו לתושב בעולם הזה ואינו מעלה על דעתו שיצטרך פעם להפרד מן החיים עלי אדמות.
הוא שאמר אברהם לבני חת "גר ותושב אנכי עמכם", שנינו, אני ואתה, גר ותושב אנחנו, שתי השקפות עולם נפרדים זה מזה באמונות ובדעות. ולכן תנו לי אחוזת קבר, בפני עצמי, נבדל ונפרד מכם. (המגיד מדובנא)?

?"נשיא א-להים …איש ממנו את קברו לא יכלה ממך"
על פי רוב זה יחס הציבור, של המעריצים והמתנגדים כאחד, לנשיא א-להים אחרי מותו: הלווי'ה, הספדים וקבורה ברוב פאר והדרת כבוד וביד רחבה. ואילו בחייו עזוב הוא לנפשו ואין דורש לו.?

?"ויקם אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת"
אע"פ שהיה אברהם שרוי באבל כבד על פטירת שרה אשתו, שהיה טפל אליה בנביאות, בכל זאת, בה בשעה שהיה מתו מוטל לפניו לא החסיר מכל הנמוסים של דרך ארץ והחזקת טובה. ומכאן מוסר השכל, עד כמה צריכים להזהר בהלכות נמוסים ודרך ארץ. (ר' יעקב משה חרל"פ)?

?"בכסף מלא יתננה לי"
מעשה בחסיד אחד שנכנס לחנות לקנות איזה חפץ. כאשר שאל על המחיר , אמר לו הסוחר מחיר נמוך מאוד. הבין החסיד שמפני כבודו הוריד הסוחר את מחיר החפץ, אמר לו החסיד : במחיר כסף באתי אליך לקנות ולא במחיר יראת שמים. (ייטיב לב, לפי ספר החסידים)?

?"ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחזת קבר מאת בני חת"
למה צריכה הייתה תורה להאריך כל כך וספר בפרטות את כל דברי המשא ומתן שבין אברהם עפרון ובני חת, עד שקנה אברהם את מערת המכפלה בארבע מאות שקל כסף?
אלא התורה באה ללמדנו, כי בשעה שנצטרך אנחנו לגאול את אדמת ארצנו הקדושה מידי זרים, נדע גם אנו לא לעמוד על המקח ונצטרך גם כן לשלם בכסף מלא בעבור כל שעל אדמה (ר' שמואל מהוליבר)? 

?"במבחר קברינו"
אמרו לו לרבי אברהם יצחק הכהן קוק: מי צריך את הבאים לארץ ישראל לעת זקנתם, כדי להיקבר באדמתה? השיב: מאחוזת קבר שקנה אברהם, צמח היישוב בארץ ישראל.?

?"ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר"
התורה מספרת לנו פרטים ופרטי פרטים על המשא-ומתן הארוך בין אברהם לעפרון, ועל סכום הכסף האגדי ששולם עבור השדה והמערה. ללמדנו, שכאשר מדובר על רכישת מקרקעין בארץ ישראל, אין להימנע ממאמצים וממשא-ומתן מייגע ואין גם לחסוך בכסף כדי להביא את הרכישה לגמר מוצלח (רבי שמואל מוהליבר).?

?"ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל"
ככל שהזקין יותר, הרגיש יותר ויותר שלא חסר לו דבר בעולמו של הקב"ה ויש לו הכל. וה"שפת אמת" אומר: אברהם בא לזקנתו עם הימים, שלא איבד יום אחד מחייו לריק.?

שבת שלום ומבורך?,
יוסף קסוטו??

הגב
#6
בס"ד
בוקר טוב... חיזוק יומי... כא' מרחשוון
פרשת - "חיי שרה"
חשיבה על הזולת

אל גן החיות הגיע גמל צעיר. עם הגיעו הכניסוהו אל שטח בו נמצא גמל קשיש. כשנכנס הגמל הצעיר וראה את דבשתו של הגמל הקשיש חייך. כשראה אותו הגמל הקשיש מחייך שאל אותו לפשר חיוכו.

השיב לו הגמל הצעיר: "אני מחייך כי יש לך דבשת".
מיד פרץ הגמל הקשיש אף הוא בצחוק. שאלו הגמל הצעיר: "מדוע אתה צוחק?"
"אני צוחק כי אני רואה שיש גם לך דבשת..."

הדבר הראשון שאליו התפנה אברהם אבינו לאחר קבורת אשתו הוא לדאוג לחסרונו של בנו. לשם ביצוע הדבר הוא קרא לעבדו הנאמן והמסור - אליעזר.

למרות נאמנותו המוכחת של אליעזר, דאג אברהם להשביעו ולתדרך אותו לפרטי פרטים כדי שהמשימה תבוצע בשלמות – ולבנו יהיה שידוך מתאים.

ומה עושה יצחק בזמן שעבדו של אביו דאג לו? נראה שהוא כלל לא שותף בשיח הזה.
חז"ל עונים על-כך באופן מדהים: "וְיִצְחָק בָּא מִבּוֹא בְּאֵר לַחַי רֹאִי" (בראשית כד', סב') – אומר המדרש שהוא חזר מהמקום שהגר קראה בו: "אַתָּה אֵ-ל רֳאִי כִּי אָמְרָה הֲגַם הֲלֹם רָאִיתִי אַחֲרֵי רֹאִי" (בראשית טז', יג')

ומה עשה יצחק באותו מקום? יצחק הלך להביא משם את הגר, שבינתיים נקראה קטורה, על מנת שתינשא שוב לאביו ('בראשית רבה')

באותו זמן שאברהם דאג לבנו היתום, דאג יצחק לאביו האלמן. כל אחד ראה את צרתו של השני ודאג למלא את חסרונו של השני, בלי לשים לב שהוא עצמו זקוק לאותו פיתרון.

אברהם ויצחק ראו כל אחד את חסרונו של השני, המטרה בכך לא הייתה כדי למצוא פגם בשני, אלא לחפש כיצד אני יכול לסייע לו לצאת ממצבו.

לעיתים אנו מתנהגים כמו הגמל, צוחקים על ה"דבשת" של החבר ולא מבינים שאף לנו יש "דבשת", ואולי גדולה יותר.
קל לראות חסרונות אצל הזולת יותר מחסרונות שיש לנו. כי אנו בעצם לא רואים אותן, מכסים אותן מעינינו.

במקום לראות את חיסרון האחר, לצחוק עליו ולהעצים בכך את עצמך, נסה לעזור לו למלא את חסרונו.

כשאנו בטוחים בעצמנו, שואפים לעצמאות ללא עזרה מהזולת, אנו מאפילים על היכולת שלנו לראות את צרותיהם של האחרים ומימלא לא דואגים למלא את חסרונם.

כשאנו רואים שיש לאחר "דבשת", כשיש לו מצוקה, נבטל את האני העצמי שלנו, ננסה לדאוג לו, לעזור לו, נתפלל עליו, נמלא את חסרונו.

במקום להיות גמל המחייך, כנראה כי רואה הוא את דבשת חברו, נעזור להעלים מחברנו את "הדבשת" שלו.

נהיה כאבותינו שדאגו לאחר אף שהיו צריכים לאותו הדבר. כך נזכה שהחיסרון שלנו יתמלא עוד לפני חסרונו של האחר...

יום טוב, שבת שלום ובשורות טובות
לגאולת והצלחת עם ישראל. אמן!

זמני כניסת ויציאת השבת:
מן
ירושלים - 17.20-16.07
תל אביב - 17.22-16.21
חיפה - 17.20-16.11
באר שבע - 17.24-16.15
צפת - 17.18-16.09
אילת - 17.25-16.17

לע"נ יעקב חי בן אהובה,
הרצל בן עליזה,
פארי בת מולוק ז"ל.

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 78 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  אשכול ההלכה היומית רב הפורום 586 158,548 12-01-2018, 00:11
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 103 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 284 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויחי - א שכול אורח 4 151 31-12-2017, 01:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 349 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  ב"ה ממתק לשבת פרשת ויגש תשע"ח אחד מתלמידי הבעל שם טוב קרא פעם בספרים שמי שנמנע מלדבר אורח 0 126 23-12-2017, 19:16
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול און ליין 20 340 22-12-2017, 06:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 775 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 274 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };