מודעה
פרשת קרח
#1
בס"ד פרשת קורח תשע"ה

לרפואת הנערה אביה הודיה בת סמדר תחי'

לעילוי ולמנוחת נפש הרב חיים מנדל זצ"ל והרב אליהו לופס זצ"ל. הר' יוסף ב"ר שלום צדקיהו ז"ל. ה"ה איתיאל ז"ל ב"ר צדוק העצני שליט"א. הבחור שמואל אביחי ז"ל בן מרגלית מאירה תחי'. ה"ה שמעיה בן יפת סקעת ז"ל.
ויקח קורח (טז א): הקשה מרן מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל זיע"א: מדוע המחלוקת נחקקה לדורות על שמו של קורח,  והלוא עיקר המחלוקת נעשה על ידי דתן ואבירם, שהרי הפסוקים מוכחים כן, שנאמר (ט"ז יב) וישלח משה לקרוא לדתן ואבירם, מדוע שלח לקרוא דוקא להם? אלא כי ידע משה שעיקר המחלוקת תלויה בהם!
וכן נאמר (ט"ז, כה): ויקם משה וילך אל דתן ואבירם. וגם מאמר בפרשת עקב (י"א ו ):ואשר עשה לדתן ואבירם בני אליאב בן ראובן אשר פצתה הארץ את פיה ותבלעם, וקורח לא הוזכר בפסוק.
וגם בתהילים מוזכרים רק דתן ואבירם, שנאמר בתהילים (קו י"ז) תפתח ארץ ותבלע דתן ותכס על עדת אבירם, ואם כן מדוע נקראת הפרשה על שמו של קורח דוקא?
אלא הביאור הוא כך -  כי אמנם עיקר המחלוקת נעשה על ידי דתן ואבירם, אולם הם היו עמיים מרודים, כמו שכתוב בספר שמות (ד' י"ט) ויאמר ה' אל משה במדין לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, ופירש רש"י: מי הם? דתן ואבירם, חיים היו אלא שירדו מנכסיהם, והעני חשוב כמת. והרי בלי כסף ותעמולה אי אפשר היה להם לקיים את המחלוקת, ובא קורח שהיה עשיר גדול והוא שמימן בכספו את תעמולת המחלוקת כמגד משה רבינו ע"ה,  ומכיון שבלי כספו לא הייתה יכולה המחלוקת להתקיים, על כן נקראת המחלוקת לדורות על שמו דוקא,
ונתקיים בו מאמר הפסוק: עושר שמור לבעליו לרעתו. ( שיעור מוצש"ק פרשת קורח ).
?????????
בוקר וידע ה'  את אשר לו. (ט"ז ה).
ושואלים: למה המתין משה עד הבוקר?
ביאר ה'אור חיים' הקדוש: נתכוון בזה איש האלוקים לתת להם זמן לילה אחד, כדי שיתבוננו במעשיהם אולי יכירו כי לא טוב עושים ויחזרו בתשובה.
וכן אמרו חז"ל שהמן היה בודק כל אחד, מי שהוא צדיק המן ירד על פתח ביתו, בינוני, בריחוק מסויים, ורשע - ירד לו המן במרחק רב מביתו. ולכן,  כאשר טען קורח בפני משה "כי כל העדה כולם קדושים" אמר לו משה "בוקר ויודע ה' את אשר לו". המן יכריע אם כדברך כן הוא.
וזו הנהגה נפלאה לכל איש, שלא להחליט על דברים חשובי ערך בחןפזה, לא להגיב מיד על דבר שאיננו נראה בעיניו ביד חזקה ובתקיפות יתר, אלא 'לישון עליהם לילה' ואז משקל ההכרעה יהיה מתון יותר, ונכון יותר, ומועיל יותר.
?????????
נאמר במסכת אבות (ה יז): איזהו מחלוקת שהיא לשם שמים, זו מחלוקת הלל ושמאי, ושאינה לשם שמים, זו מחלוקת קורח ועדתו, ויש לדייק, מדוע לא נאמר מחלוקת משה וקורח - שהרי שני צדדים למחלוקת! מלמד שגם בתוך קורח ועדתו היתה מחלוקת ביניהם, ולא לשם שמים התכוונו, ולבסוף הם נבלעו חיים באדמה, ועל כך נאמר במסכת סנהדרין: גמלא אזלא קרני, פירוש הגמל התקנא בקרני הצבי או אוזני החמור הארוכות, אוזני דהוו ליה גזיזין - פירוש חתכו וקיצרו לו את האוזנים שהיו לו.
הגאון רבי שלום משאש זצ"ל, מסביר למה כתוב "מחלוקת קורח ועדתו", ולא כתוב "מחלוקת קורח ומשה", כי בתחילה נחלק הלל עם שמאי, ושמאי נחלק עם הלל, לא כן אצל קורח, משה לא חלק עם קורח, רק הוא חלק על משה.
נביא מעשה הממחיש גישה ראויה זו: מספרים על איכר רוסי, נבער מדעת, שמעולם לא ראה את נפלאות העולם המודרני, יום אחד גמלה בליבו החלטה, כי הוא מוכרח לחזות בעולם ובנפלאותיו. נסע לעיר הבירה מוסקבה, וביקש להתאכסן בבית מלון. כדרכם של מלונות, הקירות היו מצופים במראות מכל צדיהם. איכר בור זה, לא ראה מימיו מראה. והנה, הוא עולה לחדרו, ואת פניו מקדם איכר חמור סבר שפניו חמוצות. איכר זה נצמד אליו ואינו מרפה ממנו לרגע. מיודעינו האיכר היה אמנם עייף מן הדרך, אך לא היה מסוגל ללכת לנוח. כולו רתח מזעם: האם בשביל כך הוא חסך פרוטה לפרוטה?  מה רוצה האיכר זעוף הפנים ממנו? מדוע אין הוא עוזב אותו לנפשו? מדוע הוא כועס עליו כל כך? הוא ניגש לפקיד הקבלה והתלונן על כך, שאיכר אחד רץ אחריו כל הזמן ואינו נותן לו מהוח. הסביר לו הפקיד בנחת, כי הוא האורח היחיד בכל הקומה, אולם לאחר "דו שיח של חרשים" ממושך, תפס הפקיד במה הדברים אמורים. אמר לו הפקיד: הרגע נא אדוני הנכבד, במלונינו האנשים מקדמים את פניך, כפי שאתה מקדם את פניהם. אם תחייך לאיכר ההוא, תראה כיצד הוא מחייך אליך... ניסה האיכר את "עצתו החכמה " של הפקיד, וכדבריו כן היה. זהו המשל, והנמשל: גם כאן קורח התרגז על זה, וחלק על זה, ולכן היה עליו הרוגז מזה ומחלוקת מזה, ולכן כתוב קורח וכל עדתו, פירוש לפי מה שרגז ולפי מה שכעס קיבל דבר זה בחזרה וזהו קורח וכל עדתו.
?????????
מידה כנגד מידה.
קורח איש אשכולות היה, אלא על שלא הצתין עד שתגיע שעתו ודחק את הקץ, לפיכך גם האדמה, לא חיכתה עד שיגיע זמנו ובלעה אותו ואת אנשיו לפני זמנם. ושואלים, אם קורח ועדתו חטאו - רכושם מה חטא? אלא שאילולא קורח היה עשיר ובעל רכוש אולי לא היה מקלע למחלוקת זו, נמצא שרכושו ועשרו גרמו לחטאו, ככתוב במשלי ועשיר יענה עזות, וכן אמרו חז"ל: אין הארי נוהם מתוך קופה של תבן - אלא מתוך קופה של בשר.
?????????
        מה לומדים מ-גלי הים
הביטו אל סערת רוחו של הים, ראו את גליו מתנשאים בשצף קצף ומתנפצים, מבלי שישיגו מאומה. הים וגליו, יודעים היטב כי לעולם לא יצליחו להציף את היבשה, ובכל זאת אינם פוסקים לחתור ולסעור. מהם נלמד כי העיקר לחתור, ולא להרתע מכשלון. (הרבי מקוצק זצ"ל)
⛵⛵⛵⛵⛵????
חידת השבוע:  מצא בתנ"ך חמש מילים רצופות שכל אחת מהן בנות שתי אותיות.
פרשת השבוע: 
א) מהו הדבר הבריא ומתקיים ומבריא את האחרים, ומה נעשה עמו, ושאינו מסריח לעולם?.
ב) מהו הפסוק המופיע בלשון של אדם התולה קללתו בחבירו?
??? ??????
שבת שלום מבורכת ומאושרת
          ⛵מאיר זכריה⛵

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 65 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 93 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 269 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויחי - א שכול אורח 4 137 31-12-2017, 01:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 328 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  ב"ה ממתק לשבת פרשת ויגש תשע"ח אחד מתלמידי הבעל שם טוב קרא פעם בספרים שמי שנמנע מלדבר אורח 0 118 23-12-2017, 19:16
תגובה אחרונה: אורח
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 271 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וישלח *אשכול אורח 8 244 02-12-2017, 23:40
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויצא - אשכול דובר 11 452 24-11-2017, 15:37
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת תולדות - אשכול און ליין 12 166 19-11-2017, 01:26
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };