מודעה
פרשת תולדות - אשכול
#1
באשכול זה ניתן לפרסם וורטים חידושים וסיפורים
על
פרשת השבוע פרשת תולדות

הגב
#2
בס"ד

?אור החיים יומי?
מתורת רבינו חיים בן עטר הקדוש זצוקללה"ה

☆בוקר טוב, ויום מבורך ומוצלח, יום שני, כד' חשון☆

'ההבדל בין 'ארץ ישראל' ל'חוץ לארץ' בצורת ההשפעה'

בפרשתינו למדים אנו, כי כשירד יצחק אבינו לעיר 'גרר', רבו עמו רועי העיר על הבארות שחפר.

ולאחר מכן בא המלך 'אבימלך' וחבורתו לכרות עמו ברית שלום, וביקשו ממנו שיחזור לארץ ישראל, ואמרו ליצחק אבינו שילך מהעיר 'גרר' ל'ארץ ישראל', ומסבירים לו טעם הדבר 'וַנְּשַׁלֵּחֲךָ בְּשָׁלוֹם אַתָּה עַתָּה בְּרוּךְ ה''.

ומבאר רבינו האור החיים הקדוש שהכוונה שלמרות שעשו אתו ברית שלום, הם משלחים אותו לארץ ישראל, ומדוע??? כי הוא יהיה מבורך בארץ ישראל יותר מבחוץ לארץ, כי בחוץ לארץ ההשפעה באה דרך מלאכים, ובארץ ישראל הקדוש ברוך הוא משפיע לנמצאים בה, בכבודו ובעצמו.

ולפי זה יש לפרש הפסוק שאמר משה רבנו עליו השלום לבני ישראל בכניסתם לארץ, 'אֶת ה' הֶאֱמַרְתָּ הַיּוֹם לִהְיוֹת לְךָ לֵאלֹקים', שלאחר כניסתם של עם ישראל לארץ, ה' בעצמו הוא יהיה השופט אותם להשפיע להם, ואילו קודם שנכנסו, היו נתונים לשיפוט שרי מעלה.

וזוהי גם הכוונה בבקשת דוד המלך עליו השלום 'מלפניך משפטי יצא' שיהיה נשפט על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו.

[אור החיים תולדות פרק כו פסוק כט]

☀התענוג היומי שלי☀

הגב
#3
תהנו. ממתק


קבצים מצורפים
.mp4   ממתק.mp4 (גודל: 12.29 מגה-בית / הורדות: 2)

הגב
#4
ב"ה
שמרו אצלכם ותגידו כל יום חמישי בלילה:
סגולה שלא יחסר כלום לכבוד שבת קודש
והצלחה בשבוע שלאחריו לומר בליל שישי (זה יום חמישי-בערב)
בזכות רבי שלום שכנא מפרוביץ' (פראוויטש)
בן רבי אברהם המלאך אביו של רבי ישראל מרוז'ין זצ"ל
שנזכה לקבל שבתות
מתוך רוב שמחה ומתוך רוב עושר וכבוד
ומתוך מיעוט עוונות
ובזכות שבת המלכה
תשרה הברכה בנו
ובזרענו ובזרע זרענו עד עולם ועד סוף כל הדורות אכי"ר . שבת שלום ומבורכת ?

הגב
#5
בס"ד

ה ס ג ו ל ו ת ש ל ח ו ד ש כ ס ל ו

✡✡חבל לפספס✡✡

חודש כסלו מתחיל מחר במוצ"ש .
חודש כסלו הוא חודש שכולו ניסים, ומי שרוצה נס שילמד להודות!

רבי חיים פלאג'י, מגדולי ההוגים והמקובלים מבטיח הבטחה:
מי שזוכה לא לקטר קיטור (להתלונן) אחד מראש חודש כסלו ועד היום השמיני של חנוכה, יראה נס באותה שנה.
זו הבטחה של רבי חיים פלאג'י!!

רק להודות לומר בכל יום מספר פעמים ביום "מזמור לתודה" - פרק ק' בתהילים.

מוצ"ש בערב שהוא ר"ח כסלו יש סגולה נהדרת לערוך סעודת ראש חודש ובסעודה חגיגית זו לומר תפילת "נשמת כל חי" - זו תפילה שמחוללת ניסים.

היא מופיעה בפרשתינו "תולדות" שנקראת בשבוע של ר"ח כסלו.

יצחק ורבקה מחברים את "נשמת כל חי" ובתפילה הזו מופיע שמם. זו תפילה שהפכה את מזלם ורבקה זכתה להתעבר.
בסעודה זו צריכים להודות לה' על הכככללל!!
ולבקש נס!

במשך השנה כשמבקשים ניסים זה יורד מהיתרה בחשבון שיש לנו בשמים.

אבל בחודש כסלו, טבעי לבקש נס, זה לא מגיע על חשבון שום דבר. תבקשו בלי לדאוג.

את נשמת כל חי, אמרו יצחק רבקה כשהם עמדו בזווית זו והיא בזווית זו והם ביקשו אחד על השני לכן נענו.

לכן זו תפילה שמחוללת ניסים כי לחשוב על צער של מישהו אחר כשאתה עצמך כל כך חפור בצער, זה נס. בנשמת כל חי אנו מבקשים על השני, אנו לא מסתפקים בישועה רק עבורינו אלא נבקש שה' יגאל את כולם!

חז"ל אומרים: "המתפלל על חברו והוא זקוק לאותו דבר, נענה תחילה" .

זו שבירת טבע לבקש ולהתפלל על שני בדיוק לדבר שאני בעצמי זקוק לו, לכן נענה תחילה.

וכמובן להודות על כל דבר כי רק הודיה שבח והלל לה' על כל מעשיו מורידים ניסים!
יהי רצון שנזכה להיגאל עוד השנה!

אנא שתפו והפיצו...מצווה גדולה.
? ?

הגב
#6
פרשת תולדות

''ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב"
(בראשית כה' כה').

במבט ראשון, אחיזת העקב מהווה פרט שולי באישיותו של יעקב, אם כן, מדוע הוא נקרא כך?
מדוע פרט לכאורה "זניח" זה, קבע לנצח את שמו "יעקב"?

בגמרא בברכות (דף יב עמ ב) מבארים חז''ל, שלמרות שהקב''ה משנה את שם יעקב לישראל, לא יעקר שם יעקב, אלא ישראל עיקר ויעקב טפל לו. מה משמעות הדברים?

מפרשה זו נלמד שהשם יעקב מלמד אותנו יסוד חשוב שמלווה אותנו לדורות.

עשיו באמת היה אמור לקבל את הברכות של שפע העולם הזה, ''מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש...'', ויעקב איש תם יושב אהלים עוסק בתורה ובעבודת ה' ועשיו מפרנסו.

אלא שעשיו מרד והרשיע ''ולמה לי זה בכורה - אני הבכור, זה אומר שאני צריך לדאוג לאחי הקטן?'',

לא היתה לו שום כוונה לפרנס את יעקב העוסק בתורה.

''שיצא לעבוד! ...שאני אעבוד ואפרנס אותו כדי שהוא יתנדנד לו שם באוהל כל היום מול הספרים, עם החבר המדומיין שלו?''

בלית ברירה, ובנבואת רבקה אימו נאלץ יעקב לקחת את ברכותיו של עשיו במרמה.

נקודה ראשונה:
יעקב איש האמת! נאלץ לרגע לאחוז בעקב עשיו ולרמות את אביו.
זו אחיזה במידה רעה, אבל רק לרגע ובעקב שלה, אחיזה בשליטה ומיד הוא סוגר את המידה הזו בכלוב הראוי לה.

רבי אלחנן וסרמן בהקדמה לספרו "קובץ מאמרים" כותב: ''כמה זהירות נדרש מהאדם אם הוא יודע שהוא חי בחדר אחד עם נמר,
כל שכן כשהוא חי עם כל סוגי החיות...''

אגדיר זאת כך: באדם יש גן חיות של מידות רעות, כולם בכלובים. האדם, שומר הגן,
מפתחות הכלובים בידו, אם הוא פותח אותם השומר (הוא עצמו) עלול להיטרף!

זו אחת מאבני היסוד של היהדות, פעמים צריך לאחוז בעקב עשיו.

לעיתים נאלץ לאחוז במידות רעות - אך רק בעקבם, בקצותיהם בלבד! ובזהירות גדולה! (יש מידות שאין לאחוז בהן בכלל לעולם! הרי מדובר בחיה).

נקודה שניה: כיוון שבלית ברירה נאלץ יעקב לקחת את הברכות של עשיו ולהתעסק לא רק בלימוד התורה, אלא גם בענייני פרנסה ובעולם הזה, אם-כך, שתהיה ההתעסקות בענייני הפרנסה והעולם הזה, רק כאחיזה בעקב עשיו, בשוליים של החיים.
ועיקר החיים יהיו חיי תורה ועבודת ה' ולא כמו עשיו שכולו משועבד לעולם הזה.

רעיון זה בא לידי ביטוי על כל צעד ושעל בחיי היהודי\ה. היהדות אינה דוגלת בנזירות ובקיצוניות, אנחנו מורכבים מגוף ונשמה, היהדות היא אומנות החיבור ביניהם...

שבת שלום טובה ומבורכת
הצב''י רזיאל נהרי

הגב
#7
אחלה חידוש

הגב
#8
"ויתרוצצו הבנים בקרבה"❣
רבי יעקב גלינסקי זצוק"ל נשאל מדוע למה לא קמים לפני אישה בהריון הרי יש מישהו שיודע את כל התורה כולה בתוך בטנה??? ותירץ שבגלל שהוא לא למד לשמה לכן לא קמים לפניה...

והוסיף איך יודעים שהוא לא למד לשמה????
כי אם ב'פליק' אחד הוא שוכח הכל זה סימן שלא למד לשמה.....

הגב
#9
סיכום הפרשה


קבצים מצורפים
.mp4   VID-20171117-WA0083.mp4 (גודל: 15.03 מגה-בית / הורדות: 2)

הגב
#10
זמני כניסת/יציאת שבת פרשת תולדות:

   ? לע"נ ?
?אימי מורתי האישה החשובה מרת "צביה בת ישראל פסח הלוי".
?חברי היקר נועם ההליכות "משה בן יוסף אלימלך".
?האשה הצדקנית מרת "נעמי בת מנחם" שנזדככה ביסורים קשים.

ירושלים:
??16:03
✨17:16
ביתר עילית:
??16:04
✨17:17
בית שמש:
??16:03
✨17:16
באר שבע:
??16:13
✨17:20
קרית גת:
??16:18
✨17:18
מודיעין עילית:
??16:09
✨17:16
בני ברק וגבעת שמואל:
??16:18
✨17:18
אלעד:
??16:11
✨17:17
אשדוד:
??16:19
✨17:19
צפת:
??16:09
✨17:14
חיפה:
??16:09
✨17:16
נתניה:
??16:18
✨17:18
תל אביב:
??16:19
✨17:19
פתח תקווה:
??16:00
✨✨17:18
אילת:
??16:15
✨17:22
רבינו תם:
17:55

?פנינים לשולחן השבת?

?"ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק"
יצחק סבור היה תמיד שהוא אינו כלום, אלא "בן אברהם", תלה הכל רק בזכות אביו. ואברהם שוב היה חושב שלא עשה ולא פעל כלל בעבודת הבורא, ואין לו זכות מצד עצמו אלא זאת שהעמיד בן הגון "אברהם הוליד את יצחק". זה היה דרכם בקודש, שהם לא ראו עצמם כדאים בעיניהם, אלא או זכות אבותם בידם, או זכות בניהם. (אדמו"ר ר' יחיאל מאלכסנדר)?

?"ויעתר יצחק לנכח אשתו"
אומר רבי לוי יצחק, בעל "קדושת הלוי": יצחק חשב שזכותה של רבקה גדולה מזכותו שלו. שכן, הינתקותה ממשפחתה וממולדתה ודבקותה בבית אברהם ובו, הוא ניסיון מתמשך. ואילו הניסיון שלו – העקדה – היה חד פעמי. על כן התפלל "לנוכח אשתו" – שתעמוד להם זכותה.?

?"ותאמר אם כן למה זה אנכי"
אומר רבי שלמה קלוגר: כשחשה רבקה שפרי בטנה מפרכס לצאת בשעה שהיא חולפת על פתחי עבודה זרה, באה בטרוניה כלפי מעלה ושאלה: "אם כן", בשביל ללדת ליצחק בן לעבודה זרה: "למה זה אנכי"? לשם מה טרח אברהם ושלח להביא אותי ממרחקים? בשביל בן כזה, יכול היה אברהם לקחת ליצחק בנו גם אשה כנענית.?

?"ויתרוצצו הבנים בקרבה"
כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי ע"ז, עשו מפרכס לצאת (רש"י).
ומדוע רצה יעקב לצאת כשעברה על פתחי תורה, הרי ילד במעי אמו "מלמדין אותו כל התורה כולה" (נדה ל) ומדוע העדיף בית מדרשו של שם ועבר?
אלא שקשה לצדיק להיות בכפיפה אחת עם עשו, אפילו כשהוא לומד מפי מלאך. (ר' בונם מפשיסחא)?

?"ויתרוצצו הבנים בקרבה" 
ידועים דברי המדרש שמספר שרבקה עברה ליד בתי מדרשיות רצה העובר לצאת וכן כשעברה ליד בתי ע"ז ועל זה אמרה למה זה אנוכי לכאורה קשה מדוע יעקב רצה לצאת ליד פתחי בתי מדרשיות הא מבואר בגמ' במסכנידה דף ל. שהתינוק נמצא במעי אמו בא מלאך ומלמדו כל התורה כולה וא"כ למה רצה לצאת?
מתרץ הגר"ש שקאפ זצ"ל שיעקב אבינו רצה לצאת וללמוד לבד ולעמול על התורה ולא לקבל הכל כמתנת חינם ולעמל התורה רץ ...?

?"ותקח רבקה את בגדי עשו...ותלבש את יעקב"
אומר רבי יצחק מאיר מגור: יעקב אבינו נתברך על ידי יצחק, בהיותו לבוש בבגדי עשו. להורות לדורות הבאים, שגם כאשר יהודים מחליפים את לבושם היהודי בבגדי עשו ונראים כגויים, גם אז הם ראויים לברכה.?

?"ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אתו ויאמר לו לא תקח אשה מבנות כנען"
אומר ה"חפץ חיים": כאשר אדם מבקש להשפיע על ילדיו ללכת בדרך טובים, ולמנוע אותם מללכת בדרך חטאים, ינהג כמו שנהג יצחק, בנועם ובברכות ולא יעשה זאת ברוגזה ובכעס. תחילה: "ויברך אותו", אחר כך פנה אליו בבקשה: "לא תקח אשה מבנות כנען". אחר כך חזר והרעיף עליו אהבה וברכות: "ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך".?

שבת שלום ומבורך?,
יוסי קסוטו???

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 62 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  אשכול ההלכה היומית רב הפורום 586 157,035 12-01-2018, 00:11
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 89 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 260 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויחי - א שכול אורח 4 133 31-12-2017, 01:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 322 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  ב"ה ממתק לשבת פרשת ויגש תשע"ח אחד מתלמידי הבעל שם טוב קרא פעם בספרים שמי שנמנע מלדבר אורח 0 118 23-12-2017, 19:16
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול און ליין 20 277 22-12-2017, 06:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 661 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 265 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };