מודעה
ראש השנה
#1
??זוכרינו לחיים - למענך אלוקים חיים???

אנחנו חייבים לשכנע את בורא עולם, שאנחנו רוצים חיים למענך = לחיות בשביל להיות צדיקים ?

??  אני מאמין כי מי שיהיה לו את הספר הקדוש "וטהר לבנו" על השולחן בליל ראש השנה, ויקבל על עצמו כל שבוע וחג לקרוא קטע, זה עצמו מוכיח שהוא רציני ורוצה לחיות חיים חדשים בהתקרבות לאבא שבשמים??

?יהודי יקר וחביב ואהוב? 80 שקל ל2 כרכים עבים מלאים באוצר של חידושים מתוקים כדבש וחיזוקים עצומים בשפה קלה זה לא כסף!!! 80 שקל להוכחה בבית דין ביום הדין זה ממש לא הרבה כסף!!!

אז עכשיו זה הזמן, אם תזמינו היום או במוצאי שבת, מקסימום ביום ראשון יהיה אפשר לארגן שאכן תקבלו את הספרים לראש השנה!!! 

אז צדיקים קדימה לשנה טובה באמת אמן ואמן!! בידך הדבר לשנות באמת עם כלים!!! ?שלכם באהבה יוחנן ריינר 0527120333

?ואיזה מתנה נפלאה היא לתת בראש השנה לבן משפחה? אם הוא ישנה את חייו זה בזכותך?

שבת שלום!!!???
הגב
#2
????ואמר ביום ההוא: הלא על כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה, ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא
לכאורה, קודם היה צריך להיות כתוב "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא" ורק אחרי זה שיהיה כתוב את התוצאה ואת ההמחשה "ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה", שזה מבטא את גודל ההסתרה שאנשים מרוב צרות לא יבינו איך ייתכן שיש אלוקים שיסכים למצב המחריד הזה.
ואולי בעצם התורה הקדושה מתארת מה שאנשים שאלו על השואה האיומה, ושאלתם הייתה איך קרה דבר מחריד שכזה לעם ישראל???
והתורה צפתה זאת, ועל זה ענתה התורה שאכן יהיו תקופות איומות של הסתר פנים עד כדי כך שאנשים ישאלו איפה הקב"ה??? ויטענו שלא ייתכן שהוא קיים ויסכים לצרות כאלו!!!
ולכן התורה מודיעה, זכרו טוב "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא" הסתרה כאילו שאינו קיים.
אבל עדיין קצת קשה משמעות הפסוקים שמשמע שרק ביום ההוא אדם יאמר שאין אלוקים, ולכאורה בפסוקים הקודמים כתוב מפורש "ופנה אל אלהים אחרים ועבדום ונאצוני והפר את בריתי", אז עוד קודם כבר עזבו את האמונה בבורא עולם, אז מה השתנה ביום ההוא???

אבל לפי האמור קודם אפשר, שהתורה הקדושה כותבת שההסתר פנים הגדול ביותר שיש הוא כשאדם מאבד את התקווה והאמונה, כי דווקא כשיש הסתרה כפולה ומכופלת אסור לו לאדם לאבד חלילה את התקווה ולהתייאש, ואסור לו לחשוב שזה יד המקרה והמזל הרע, כי כך הוא לא רק מתייסר, אלא גם מדוכא ומת מתוך צער ועגמת נפש כעלה נידף!!!
ואדרבה מחדשת לנו התורה, יהודי יקר גם אם אתה עד היום עזבת את דרך התורה והמצוות, דע יהודי סוד!! שתדע שחלק מההסתר פנים העצום הוא "ואמר ביום ההוא: הלא על כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה".
ולכן, אדרבה עליך לנצל את המצב הרע והקשה הזה לטובה, שלפחות תחזור בתשובה ותקבל את הייסורים ככפרת עוונות.
וגם אם אין לך על מה לחזור בתשובה, בכל זאת נצל את הניסיון הקשה כאתגר אמונה הכי גדול שיש בחייך, כי אם כבר נגזר לסבול, לפחות תנצל זאת למקסימום הטוב שאפשר להוציא ממנו.
ככה בן אדם מסוגל גם לגשת למוות על קידוש השם אפילו מתוך שירה וריקודים, כמו שמסופר בספר "אלה שלא נכנעו – על צעירי ופרחי חסידי גור בתקופת השואה האיומה", שהם סבלו בגוף אבל זה היה מתוך התעלות והתפשטות החומר והתעלות הרוח הנצחית שמתחברת לנצחיות, ומחשבתם על החיים הטובים והאמתיים בעולם שכולו טוב גברה על צער הגוף, כרבי עקיבא ששמח בשעה שהרומאים סרקו את בשרו, כי רוחו גברה על הגוף.
ונסיים בסיפור על האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל, שבשואה האיומה ניגש אליו נאצי בחיוך נאצי מתנשא, ושאל אותו בשטניות: איפה העם הנבחר??? ראה רבי!! איך נראים בני העם הנבחר, מושפלים ומוכים, מזי רעב ונרצחים בכמויות בתאי גזים ובירי???
ענה לו הרבי הצדיק בנחישות של קדושת ישראל שרק התגברה בו בעת השואה, ובחריפות לשון, שעדיף להיות נרדף מאשר רודף!!!! והנאצי נדהם מהתשובה, ולא הרג אותו!!!
כי בתשובה המחיש לו הרב הצדיק, שגם בהסתר פנים עדיין אנחנו עם נבחר שהוא בצד של הטובים ולא של הרשעים וחיות האדם שבשפל המוסר כמו הנאצים!!!


כתבתי זאת, כי בכיתי על כאבה של משפחה יקרה לי מאוד!! שצער רודף צער שנים על גבי שנים, ועדיין לא ראו ישועת ה', וליבם כואב וספוג בדמעות, ושואלים אותי שוב ושוב עד מתי??? עד מתי?? למה נגזר עלינו לסבול??? למה???

ועניתי להם מתוך בכי שליבי בכה עמם כי ידעתי את כאבם ושותף אני לצערם המתמשך במשך שנים, ואמרתי להם: לבכות ולסבול מתוך מסכנות אתם תהיו צודקים אבל זה לא יעזור כלום!!! במקום זה לפחות תנצלו את הרע לטובה עד כמה שאפשר, שתאמינו שאתם סובלים עבור כלל ישראל, וזה תיקון לעוונות מגלגול זה וגם לגלגולים קודמים, ואתם מתנסים בניסיון אמונה קשה מנשוא, ותשמחו שאתם עומדים בו בכבוד ולא איבדתם תקווה עד היום, וזו מצווה עצומה שאין כמותה רק חזקו ואמצו אמן.

?הספרים "וטהר לבנו - זו הוכחה מושלמת ביותר לראש השנה - הנה רצוני להתחזק ולחזור בתשובה " – כי זה "יחזק בכל השנה"
ובזכות ההתחזקות תהיה לכם "שנה טובה ומבורכת" אמן.??? וזה סימן טוב אמיתי???כי בזה אתה מוכיח לבורא עולם שברצונך להתחזק כל השנה ולא רק בימים נוראים??ומי לא רוצה שנה טובה????פנה ליוחנן 0527120333??
הגב
#3
???המשל של רבינו יונה - בתחילת ספר שערי תשובה
 
הרבינו יונה מביא משל מהמדרש, לקבוצת גנבים שנתפסו ונעצרו בכלא, ויום אחד הם פרצו חתירה בכלא וברחו מהכלא, ורק אחד מהם נשאר בכלא ולא ברח, הגיע שר בית האסורים והרביץ לאותו אחד שנשאר על כך שנשאר ולא ברח כמו כולם.

והרעיון שהרבינו יונה רצה כן להביא ממשל זה שמי שיכול להציל נשמתו ולא עושה מצבו חמור ביותר, ובפרט כשרואה את חבריו מצילים את נפשם והוא לא מתאמץ ללכת בעקיבותם עוונו חמור פי כמה וכמה, כי עליו להתעורר לטוב בעקבות פעולות חבריו.

ולצערי לא הבנתי את המשל, שהרי אדרבא מי שבורח מהכלא מסתכן מאוד, כי מנהלים מרדף אחריו ופעמים רבות תוך כדי מרדף אחריהם יורים עליהם והורגים אותם, ואם הם נתפסים שמים אותם בכלא קשה יותר בתנאי צינוק ועונשים חמורים, ובסטטיסטיקה רוב הנמלטים מהכלא נתפסים ובודדים מצליחים להימלט לנצח, 

ואם כן וגם אדרבא על שר בית הסוהר לשמוח שלפחות אחד שומר חוק כביכול שלא ברח כחבריו, ולכבד אותו על כך שלא התפתה לברוח כחבריו?? וגם לכבד אותו על שמסכים לקבל את עונשו הראוי בכלא ולא לחמוק מהעונש שמגיע לו כחוק??

ויתכן להסביר את המשל באופן כזה, שהנה נכון שרוב הנמלטים מהכלא נתפסים אבל עדיין יש 20 אחוז להצליח להגיע לחירות, ואכן כל מי שנמלט שואף ומצפה להיות מה20 אחוז שמצליחים ורק בגלל השאיפה הזו הוא מסתכן ובורח.

ובכלא, בפרט בשנים עברו לא היה סיכוי להשתקם להיות אדם מהשורה אלא האדם היה הופך לפושע מסוכן יותר שלומד שיטות מתוחכמות יותר איך לפשוע בלי להיתפס, ורק אם ימלט יש לו סיכוי לפתוח דף חדש בחברה בריאה וטובה ולשקם את עצמו באמת.
ועל זה שר הכלא נתן מכות נאמנות לאסיר שלא ברח, כי טען לו אתה לא רוצה לנסות לשקם את עצמך אתה לא רוצה לנסות להיות אדם מהשורה, לכן הכה אותו נמרצות.
וזה המסר שרבינו יונה רוצה לתת לנו במשל, שנכון הרבה חוזרים בתשובה לא מחזיקים מעמד ונופלים אחרי תקופה ומצבם הרוחני אפילו מחמיר ממה שהיה קודם שהתחזקו, אבל בכל זאת על ידי חזרה בתשובה יש סיכוי להיות מה20 אחוז שמצליחים לחזור בתשובה שלימה ולפתוח דף חדש ויציב בלי נפילות, ועל זה חוטף מכות זה שלא מתאמץ לנסות להתעורר ולנסות לפתוח דף חדש, ובפרט בחודש אלול ובימים נוראים שהרבה מתעוררים לחזור בתשובה שלימה. 

ואוי למי ששומע ליצרו ופורש מהציבור ולא מתעורר לחזור בתשובה, בטענה שממילא הוא יפול אחרי תקופה ואחרי ימים נוראים כמו רבים וטובים, על זה חוטפים מכות, זה עצת היצר!! כי עכשיו חובה לנסות בכל הכוח לחזור בתשובה ואולי נזכה שהתשובה שלנו דווקא תחזיק מעמד לאורך ימים ושנים טובות אמן ואמן.

??הספרים "וטהר לבנו - ??זו מתנה מושלמת ביותר?וגם הוכחה מושלמת ביותר לראש השנה - הנה לך בוראי רצוני להתחזק ולחזור בתשובה " – כי ספר זה "יחזק בכל השנה" 
ובזכות ההתחזקות תהיה לכם "שנה טובה ומבורכת" אמן.??? וזה סימן טוב אמיתי???כי בזה אתה מוכיח לבורא עולם שברצונך להתחזק כל השנה ולא רק בימים נוראים??ומי לא רוצה שנה טובה????פנה ליוחנן 0527120333?80 ש"ח ל2 כרכים עבים מלאים ברכה וקדושה מתוך חוכמת התורה??
הגב
#4
???תקעו לפני בשופר כדי שאזכור לכם עקידת יצחק – ניסיון העקידה

 
בגמרא ר"ה ט"ז א' אמר רב אבהו: "אמר הקדוש ברוך הוא תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני", ויש להתבונן למה מכל הפעולות של ניסיון זה נבחרה פעולת הקשירה שהיא העקידה כסמל לשיא הניסיון??? ולמה הגמרא אומרת מעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני, ולא אומרת הקרבתם עצמכם לשחיטה??

וגם יש במפרשים שמקשים למה ניסיון זה נכתב בעיקר כקושי וניסיון של אברהם אבינו, ולא גם על יצחק בנו שהיה בן 37 והסכים והתמסר לשחיטה כילד קטן מאוד ותמים ביותר שלא יודע ממשמעות של מוות??
ואכן יש מפרשים שחלק הגדול בניסיון היה דווקא לאברהם אבינו, כי מצד אחד הבטיח לו בורא עולם שמיצחק יקרא לו זרע, ומצד שני עכשיו בורא עולם אומר לו לשחוט את יצחק בנו עוד קודם שיצחק הוליד ילדים, ואם כן הדיבור השני סותר את הראשון.
ולמרות זאת אברהם לא פקפק אלא בזריזות עשה את רצון הבורא ובלי וויכוחים, וגם לא ניסה להתחכם בטענה שהולכים אחרי הדיבור הראשון ולא לפי הדיבור האחרון, ולכן טענו המפרשים שעיקר הניסיון היה אצל אברהם שהתנסה באמונת חייו האם תישאר תמימה ושלימה.
אמנם בעצם אולי אין כאן סתירה, שהרי גם אם יצחק אבינו היה נשחט ומת, אולי בורא עולם היה מחזירו לחיים וכך גם הייתה מתקיימת ההבטחה שמיצחק יקרא לו זרע.
ואם כן אולי לכן אברהם לא פחד לשחוט את יצחק, כי בטח שיצחק יחזור לחיים, כי ה' הבטיח לו שמיצחק יקרא לו זרע??? ובפרט שאברהם כבר ראה ניסים גלויים שהרי בורא עולם הוציא אותו חי מתוך כבשן האש, אז היה לו ביטחון שהקב"ה יחיה את יצחק אחרי העקידה, ואם כן מה הניסיון הקשה שיש כאן???
ואכן ראיתי שהאבן עזרא בסוף פרשת העקידה על הפסוק "וישב אברהם אל נעריו" התייחס לשאלה למה לא כתוב "וישב אברהם ויצחק", וכי לאן נעלם יצחק?? ובתשובתו הוסיף: ולא כ"אומרים" שחזר אברהם לבד כי יצחק נשחט וקם לתחייה.
וייתכן שבכל אופן גם אדם שבטוח שבנו יקום לתחייה, בכל זאת את הכאב הזה שהוא בעצמו ישחוט את בנו זה פעולה קשה מאוד לביצוע, וגם אם אין ברירה והוא חייב לעשות זאת הוא יעשה את זה במהירות שיא בכדי לסיים את הדבר, כי דבר שקשה מאוד לנפש האדם, האדם רוצה כמה שיותר מהר להיות כבר אחרי זה, וגם יעשנו בפיזור נפש וסערת רגשות.
וכאן הקושי גדול פי כמה, כי אברהם היה עמוד החסד שבעולם, אז לו קשה פי כמה להתאכזר לבנו יחידו, והנה אברהם נהפך לאכזרי!!! וכפי שכתוב במדרש איכה פתיחתא כ"ד, ואברהם ביצע את הכל לאט לאט ובמתינות, כאילו מדובר בהדלקת נרות חנוכה!!!
כמו שראינו במדרש תנחומא, שאברהם הוציא רביעית דם מבנו, והפסיק כאשר שמע "אברהם אברהם"!!
והתבוננתי בדבר שהרי בדרך כלל בשחיטה שכזו כאמור זהו מצב שרוצים לסיים מהר, והיות וקשה לאדם לראות ולבצע פעולה זו הוא אמור לחתוך במכה מהירה ולא בנגיעה קלה, והנה כאן יצאה רק רביעית דם!!! זה מלמד שאברהם חתך ושחט לאט ובמתינות ולא בלחץ. פשוט מדהים!!
ואכן יש בני אדם שמסוגלים לחנוק רגשות ולהתנתק מהסובב וכך להתגבר על רגשותיו, אבל כל זה בתנאי שהוא יכול להתנתק מהסביבה ולהתרכז בעניין אחר וזר לחלוטין שרחוק מעניין סערת רגשותיו.
אבל כאן אברהם התרכז דווקא בענייני העקידה ולא התנתק רגשית ושכלית מפעולת שחיטת בנו, וכדלהלן.
שמתחילה, אברהם בעצמו בקע עצים ובדק אותם שאינם מתולעים, וכן הדרך עצמה התארכה 3 ימים שזה זמן ארוך מידי לחניקת רגשות ולהתנתקות רגשית, בפרט שבדרך השטן דאג לעורר בו את רגשותיו שירחם על בנו.
ושיא הניסיון והקושי היה בפעולת העקידה, בפרט שלא נצטווה על כך, כי אברהם אבינו קשר את בנו שיהיה קשור כראוי, שחלילה יצחק לא יזוז בזמן השחיטה ויפסל הקרבן.

וכאן הוא היה חייב להתרכז ולחשוב ולדמיין על כל צורה שהבן יכול לזוז בשחיטה, ואז עליו לחשוב איך לקשור אחרת ויותר טוב באופן שימנע את התזוזה, ולא רק שהיה מרוכז בעקידה ולא התנתק וברח לעולם אחר במחשבותיו, אלא גם מרצונו ראה וחישב בדמיונו כל צורה שבנו נשחט באופן מוחשי.
 
ולכן הפעולה הגדולה ביותר של ניסיון עקידת יצחק היא "עצם העקידה", כי כאן כביכול נשחט בנו מספר פעמים, כי בכל דמיון ומחשבה של שחיטה נחשב כאילו נשחט. 
ללמדנו, שעיקר הזכויות שלנו זה מה שאנחנו עושים מעל הנדרש, וכלול בזה כל מה שנעשה מתוך דאגה לבצע את חובתנו כנדרש ובלי טעויות ושגיאות, וגם עד כמה שנשקיע להכניע את הטבע שלנו לרצון בורא עולם מעל ומעבר למה שחייב אותנו זה רק יגדיל את אהבתו אלינו ואת אהבתנו אליו, כי זה עיקר הניסיון והקושי וההתנדבות לעשות רצונו בשלימות וכאמור כך יגדל השכר ויתחזק האהבה שלנו לבורא יתברך.

ולכן נקבל על עצמנו, בראש השנה  - עבור כל השנה!! להתרחק יותר ויותר ממראות אסורות ונעשה סייגים ומחסומים אפילו שזה לא באופי שלי וגם לא בסגנון חיי ככה להחמיר ולהקפיד ועד כדי כך להיזהר ולהתרחק, אבל רק ככה תצליח ובכך תגביר את האהבה בינך לבורא עולם אמן ואמן.
הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  ??⚜ *להתחיל את היום בקדושה* ⚜?? *הלכות ומנהגי ראש השנה* *סימן תקפו - דיני השופר אורח 0 83 17-09-2017, 16:18
תגובה אחרונה: אורח
  ?? *להתחיל את היום בקדושה* ?? *הלכות ומנהגי ראש השנה* *ה*. המנהג לתקוע על הבימה אורח 1 213 15-09-2017, 15:06
תגובה אחרונה: אורח
Star ימי חודש אלול הם סוף זמן השנה שבהם אנו צריכים לעשות חשבון של מעשינו בשנה הקודמת אורח 0 146 11-09-2017, 21:14
תגובה אחרונה: אורח
  ?? *להתחיל את היום בקדושה* ?? *הלכות ומנהגי ראש השנה* *ז*. בברכת בורא פרי העץ ע אורח 0 148 04-09-2017, 20:53
תגובה אחרונה: אורח
  ⭐? *הלכות ראש השנה* הנהגות יום ראש השנה. - אשכול און ליין 3 134 01-10-2016, 22:46
תגובה אחרונה: און ליין
  ? 2 הלכות ראש השנה א. אין אומרים הלל בראש השנה, לפי שספרי חיים ומתים פתוחים לפני ה און ליין 1 123 13-09-2016, 17:53
תגובה אחרונה: און ליין
  ראש השנה - וורט מרבי עקיבא איגר אורח 0 190 19-09-2015, 21:34
תגובה אחרונה: אורח
  צום גדליה  צום גדליה מתקיים בדרך כלל ביום ג' בתשרי, למחרת ראש-השנה. אורח 0 242 16-09-2015, 23:59
תגובה אחרונה: אורח
  בס"ד - ערב ראש השנה תשע"ו - אורח 0 96 16-09-2015, 11:58
תגובה אחרונה: אורח
  לברך שהחינו על הנרות בראש השנה? אורח 0 126 03-09-2015, 13:55
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..