און ליין
(Posting Freak)
*****

הצטרף בתאריך: 19-05-2016
תאריך לידה: לא צוין
אזור זמן: 28-02-2017, 11:51
סטטוס: מנותק

אודות און ליין
הצטרף בתאריך: 19-05-2016
ביקור אחרון: אתמול, 20:42
תגובות: 9,873 (34.67 תגובות ביום | ערך המהווה 24.16% מכלל ההודעות בפורום)
(מצא הודעות שנכתבו על ידי המשתמש)
סך הכל אשכולות: 5,270 (18.51 אשכולות ביום | ערך המהווה 44.27% מכלל האשכולות בפורום)
(מצא אשכולות שנפתחו לאחרונה)
משך השהייה באתר: 2 שבועות, 4 ימים, 21 שעות, 37 דקות, 1 שניה
מספר הפניות לאתר: 0
סך התודות שהמשתמש קיבל 8 (0.03 ביום | 13.79 אחוז מסך הכול )
(Find All Threads Thanked ForFind All Posts Thanked For)
סך התודות שהמשתמש נתן 18 (0.06 ביום | 31.03 אחוז מסך הכול )
(Find All Thanked ThreadsFind All Thanked Posts)
מוניטין: 2 [פרטים]

צור קשר עם און ליין
דוא"ל: שלח ל-און ליין הודעה בדוא"ל