און ליין
(Posting Freak)
*****

הצטרף בתאריך: 19-05-2016
תאריך לידה: לא צוין
אזור זמן: 23-05-2017, 13:50
סטטוס: מנותק

אודות און ליין
הצטרף בתאריך: 19-05-2016
ביקור אחרון: אתמול, 17:47
תגובות: 11,414 (30.95 תגובות ביום | ערך המהווה 25.99% מכלל ההודעות בפורום)
(מצא הודעות שנכתבו על ידי המשתמש)
סך הכל אשכולות: 6,001 (16.27 אשכולות ביום | ערך המהווה 44.41% מכלל האשכולות בפורום)
(מצא אשכולות שנפתחו לאחרונה)
משך השהייה באתר: 3 שבועות, 18 שעות, 33 דקות, 2 שניות
מספר הפניות לאתר: 1
סך התודות שהמשתמש קיבל 12 (0.03 ביום | 14.46 אחוז מסך הכול )
(Find All Threads Thanked ForFind All Posts Thanked For)
סך התודות שהמשתמש נתן 21 (0.06 ביום | 25.3 אחוז מסך הכול )
(Find All Thanked ThreadsFind All Thanked Posts)
מוניטין: 2 [פרטים]

צור קשר עם און ליין
דוא"ל: שלח ל-און ליין הודעה בדוא"ל