און ליין
(Posting Freak)
*****

הצטרף בתאריך: 19-05-2016
תאריך לידה: לא צוין
אזור זמן: 25-04-2017, 17:40
סטטוס: מנותק

אודות און ליין
הצטרף בתאריך: 19-05-2016
ביקור אחרון: 11-04-2017, 20:20
תגובות: 11,121 (32.62 תגובות ביום | ערך המהווה 26% מכלל ההודעות בפורום)
(מצא הודעות שנכתבו על ידי המשתמש)
סך הכל אשכולות: 5,876 (17.23 אשכולות ביום | ערך המהווה 45.66% מכלל האשכולות בפורום)
(מצא אשכולות שנפתחו לאחרונה)
משך השהייה באתר: 2 שבועות, 6 ימים, 19 שעות, 9 דקות, 33 שניות
מספר הפניות לאתר: 0
סך התודות שהמשתמש קיבל 9 (0.03 ביום | 14.29 אחוז מסך הכול )
(Find All Threads Thanked ForFind All Posts Thanked For)
סך התודות שהמשתמש נתן 18 (0.05 ביום | 28.57 אחוז מסך הכול )
(Find All Thanked ThreadsFind All Thanked Posts)
מוניטין: 2 [פרטים]

צור קשר עם און ליין
דוא"ל: שלח ל-און ליין הודעה בדוא"ל