אנשים ומחשבים
(Posting Freak)
*****

הצטרף בתאריך: 07-12-2015
תאריך לידה: לא צוין
אזור זמן: 23-05-2017, 20:35
סטטוס: מנותק

אודות אנשים ומחשבים
הצטרף בתאריך: 07-12-2015
ביקור אחרון: 07-12-2015, 13:55
תגובות: 3,341 (6.26 תגובות ביום | ערך המהווה 7.61% מכלל ההודעות בפורום)
(מצא הודעות שנכתבו על ידי המשתמש)
סך הכל אשכולות: 3,341 (6.26 אשכולות ביום | ערך המהווה 24.71% מכלל האשכולות בפורום)
(מצא אשכולות שנפתחו לאחרונה)
משך השהייה באתר: אורח
מספר הפניות לאתר: 0
סך התודות שהמשתמש קיבל 0 (0 ביום | 0 אחוז מסך הכול )
(Find All Threads Thanked ForFind All Posts Thanked For)
סך התודות שהמשתמש נתן 0 (0 ביום | 0 אחוז מסך הכול )
(Find All Thanked ThreadsFind All Thanked Posts)
מוניטין: 0 [פרטים]

צור קשר עם אנשים ומחשבים
דוא"ל: שלח ל-אנשים ומחשבים הודעה בדוא"ל
  
מידע נוסף אודות אנשים ומחשבים
Sex: Undisclosed