בחדרי חרדים
(Posting Freak)
*****

הצטרף בתאריך: 10-11-2015
תאריך לידה: לא צוין
אזור זמן: 22-05-2017, 21:23
סטטוס: מנותק

אודות בחדרי חרדים
הצטרף בתאריך: 10-11-2015
ביקור אחרון: 10-11-2015, 01:21
תגובות: 14,109 (25.2 תגובות ביום | ערך המהווה 32.14% מכלל ההודעות בפורום)
(מצא הודעות שנכתבו על ידי המשתמש)
סך הכל אשכולות: 14,109 (25.2 אשכולות ביום | ערך המהווה 100% מכלל האשכולות בפורום)
(מצא אשכולות שנפתחו לאחרונה)
משך השהייה באתר: אורח
מספר הפניות לאתר: 0
סך התודות שהמשתמש קיבל 0 (0 ביום | 0 אחוז מסך הכול )
(Find All Threads Thanked ForFind All Posts Thanked For)
סך התודות שהמשתמש נתן 0 (0 ביום | 0 אחוז מסך הכול )
(Find All Thanked ThreadsFind All Thanked Posts)
מוניטין: 0 [פרטים]

צור קשר עם בחדרי חרדים
דוא"ל: שלח ל-בחדרי חרדים הודעה בדוא"ל
  
מידע נוסף אודות בחדרי חרדים
Sex: Undisclosed