גלובס
(Posting Freak)
*****

הצטרף בתאריך: 12-11-2015
תאריך לידה: לא צוין
אזור זמן: 23-05-2017, 10:49
סטטוס: מנותק

אודות גלובס
הצטרף בתאריך: 12-11-2015
ביקור אחרון: 12-11-2015, 12:31
תגובות: 16,098 (28.85 תגובות ביום | ערך המהווה 36.65% מכלל ההודעות בפורום)
(מצא הודעות שנכתבו על ידי המשתמש)
סך הכל אשכולות: 16,098 (28.85 אשכולות ביום | ערך המהווה 100% מכלל האשכולות בפורום)
(מצא אשכולות שנפתחו לאחרונה)
משך השהייה באתר: אורח
מספר הפניות לאתר: 0
סך התודות שהמשתמש קיבל 0 (0 ביום | 0 אחוז מסך הכול )
(Find All Threads Thanked ForFind All Posts Thanked For)
סך התודות שהמשתמש נתן 0 (0 ביום | 0 אחוז מסך הכול )
(Find All Thanked ThreadsFind All Thanked Posts)
מוניטין: 0 [פרטים]

צור קשר עם גלובס
דוא"ל: שלח ל-גלובס הודעה בדוא"ל
  
מידע נוסף אודות גלובס
Sex: Undisclosed