גלי צהל
(Posting Freak)
*****

הצטרף בתאריך: 27-10-2015
תאריך לידה: לא צוין
אזור זמן: 30-04-2017, 14:57
סטטוס: מנותק

אודות גלי צהל
הצטרף בתאריך: 27-10-2015
ביקור אחרון: 27-10-2015, 23:09
תגובות: 7,705 (13.98 תגובות ביום | ערך המהווה 18% מכלל ההודעות בפורום)
(מצא הודעות שנכתבו על ידי המשתמש)
סך הכל אשכולות: 7,705 (13.98 אשכולות ביום | ערך המהווה 59.73% מכלל האשכולות בפורום)
(מצא אשכולות שנפתחו לאחרונה)
משך השהייה באתר: 2 דקות, 27 שניות
מספר הפניות לאתר: 0
סך התודות שהמשתמש קיבל 0 (0 ביום | 0 אחוז מסך הכול )
(Find All Threads Thanked ForFind All Posts Thanked For)
סך התודות שהמשתמש נתן 0 (0 ביום | 0 אחוז מסך הכול )
(Find All Thanked ThreadsFind All Thanked Posts)
מוניטין: 0 [פרטים]

צור קשר עם גלי צהל
דוא"ל: שלח ל-גלי צהל הודעה בדוא"ל
  
מידע נוסף אודות גלי צהל
Sex: Undisclosed