הארץ
(Posting Freak)
*****

הצטרף בתאריך: 28-10-2015
תאריך לידה: לא צוין
אזור זמן: 25-04-2017, 16:18
סטטוס: מנותק

אודות הארץ
הצטרף בתאריך: 28-10-2015
ביקור אחרון: 28-10-2015, 14:25
תגובות: 31,338 (57.48 תגובות ביום | ערך המהווה 73.27% מכלל ההודעות בפורום)
(מצא הודעות שנכתבו על ידי המשתמש)
סך הכל אשכולות: 31,338 (57.48 אשכולות ביום | ערך המהווה 100% מכלל האשכולות בפורום)
(מצא אשכולות שנפתחו לאחרונה)
משך השהייה באתר: אורח
מספר הפניות לאתר: 0
סך התודות שהמשתמש קיבל 0 (0 ביום | 0 אחוז מסך הכול )
(Find All Threads Thanked ForFind All Posts Thanked For)
סך התודות שהמשתמש נתן 0 (0 ביום | 0 אחוז מסך הכול )
(Find All Thanked ThreadsFind All Thanked Posts)
מוניטין: 0 [פרטים]

צור קשר עם הארץ
דוא"ל: שלח ל-הארץ הודעה בדוא"ל
  
מידע נוסף אודות הארץ
Sex: Undisclosed