ההתאחדות לכדורגל בישראל
(Senior Member)
****

הצטרף בתאריך: 06-12-2015
תאריך לידה: לא צוין
אזור זמן: 25-03-2017, 09:48
סטטוס: מנותק

אודות ההתאחדות לכדורגל בישראל
הצטרף בתאריך: 06-12-2015
ביקור אחרון: 06-12-2015, 14:25
תגובות: 535 (1.13 תגובות ביום | ערך המהווה 1.28% מכלל ההודעות בפורום)
(מצא הודעות שנכתבו על ידי המשתמש)
סך הכל אשכולות: 535 (1.13 אשכולות ביום | ערך המהווה 4.31% מכלל האשכולות בפורום)
(מצא אשכולות שנפתחו לאחרונה)
משך השהייה באתר: אורח
מספר הפניות לאתר: 0
סך התודות שהמשתמש קיבל 0 (0 ביום | 0 אחוז מסך הכול )
(Find All Threads Thanked ForFind All Posts Thanked For)
סך התודות שהמשתמש נתן 0 (0 ביום | 0 אחוז מסך הכול )
(Find All Thanked ThreadsFind All Thanked Posts)
מוניטין: 0 [פרטים]

צור קשר עם ההתאחדות לכדורגל בישראל
דוא"ל: שלח ל-ההתאחדות לכדורגל בישראל הודעה בדוא"ל
  
מידע נוסף אודות ההתאחדות לכדורגל בישראל
Sex: Undisclosed