כיכר השבת
(Posting Freak)
*****

הצטרף בתאריך: 28-10-2015
תאריך לידה: לא צוין
אזור זמן: 29-03-2017, 21:05
סטטוס: מנותק

אודות כיכר השבת
הצטרף בתאריך: 28-10-2015
ביקור אחרון: 28-10-2015, 14:17
תגובות: 15,806 (30.49 תגובות ביום | ערך המהווה 37.7% מכלל ההודעות בפורום)
(מצא הודעות שנכתבו על ידי המשתמש)
סך הכל אשכולות: 15,806 (30.49 אשכולות ביום | ערך המהווה 100% מכלל האשכולות בפורום)
(מצא אשכולות שנפתחו לאחרונה)
משך השהייה באתר: אורח
מספר הפניות לאתר: 0
סך התודות שהמשתמש קיבל 0 (0 ביום | 0 אחוז מסך הכול )
(Find All Threads Thanked ForFind All Posts Thanked For)
סך התודות שהמשתמש נתן 0 (0 ביום | 0 אחוז מסך הכול )
(Find All Thanked ThreadsFind All Thanked Posts)
מוניטין: 0 [פרטים]

צור קשר עם כיכר השבת
דוא"ל: שלח ל-כיכר השבת הודעה בדוא"ל
  
מידע נוסף אודות כיכר השבת
Sex: Undisclosed