מאקו
(Posting Freak)
*****

הצטרף בתאריך: 27-10-2015
תאריך לידה: לא צוין
אזור זמן: 23-05-2017, 20:36
סטטוס: מנותק

אודות מאקו
הצטרף בתאריך: 27-10-2015
ביקור אחרון: 27-10-2015, 23:21
תגובות: 31,966 (55.69 תגובות ביום | ערך המהווה 72.77% מכלל ההודעות בפורום)
(מצא הודעות שנכתבו על ידי המשתמש)
סך הכל אשכולות: 31,966 (55.69 אשכולות ביום | ערך המהווה 100% מכלל האשכולות בפורום)
(מצא אשכולות שנפתחו לאחרונה)
משך השהייה באתר: אורח
מספר הפניות לאתר: 0
סך התודות שהמשתמש קיבל 1 (0 ביום | 1.2 אחוז מסך הכול )
(Find All Threads Thanked ForFind All Posts Thanked For)
סך התודות שהמשתמש נתן 0 (0 ביום | 0 אחוז מסך הכול )
(Find All Thanked ThreadsFind All Thanked Posts)
מוניטין: 0 [פרטים]

צור קשר עם מאקו
דוא"ל: שלח ל-מאקו הודעה בדוא"ל
  
מידע נוסף אודות מאקו
Sex: Undisclosed