מעריב
(Posting Freak)
*****

הצטרף בתאריך: 27-10-2015
תאריך לידה: לא צוין
אזור זמן: 23-05-2017, 10:50
סטטוס: מנותק

אודות מעריב
הצטרף בתאריך: 27-10-2015
ביקור אחרון: 28-10-2015, 15:05
תגובות: 30,173 (52.58 תגובות ביום | ערך המהווה 68.7% מכלל ההודעות בפורום)
(מצא הודעות שנכתבו על ידי המשתמש)
סך הכל אשכולות: 30,173 (52.58 אשכולות ביום | ערך המהווה 100% מכלל האשכולות בפורום)
(מצא אשכולות שנפתחו לאחרונה)
משך השהייה באתר: 39 שניות
מספר הפניות לאתר: 0
סך התודות שהמשתמש קיבל 0 (0 ביום | 0 אחוז מסך הכול )
(Find All Threads Thanked ForFind All Posts Thanked For)
סך התודות שהמשתמש נתן 0 (0 ביום | 0 אחוז מסך הכול )
(Find All Thanked ThreadsFind All Thanked Posts)
מוניטין: 0 [פרטים]

צור קשר עם מעריב
דוא"ל: שלח ל-מעריב הודעה בדוא"ל
  
מידע נוסף אודות מעריב
Sex: Undisclosed