משה
(Moderator)
*****

הצטרף בתאריך: 03-06-2015
תאריך לידה: לא צוין
אזור זמן: 28-02-2017, 11:51
סטטוס: מנותק

אודות משה
הצטרף בתאריך: 03-06-2015
ביקור אחרון: לפני 2 שעות
תגובות: 4,203 (6.61 תגובות ביום | ערך המהווה 10.28% מכלל ההודעות בפורום)
(מצא הודעות שנכתבו על ידי המשתמש)
סך הכל אשכולות: 1,467 (2.31 אשכולות ביום | ערך המהווה 12.32% מכלל האשכולות בפורום)
(מצא אשכולות שנפתחו לאחרונה)
משך השהייה באתר: 1 שבוע, 6 ימים, 6 שעות, 48 דקות, 30 שניות
מספר הפניות לאתר: 1
סך התודות שהמשתמש קיבל 12 (0.02 ביום | 20.69 אחוז מסך הכול )
(Find All Threads Thanked ForFind All Posts Thanked For)
סך התודות שהמשתמש נתן 17 (0.03 ביום | 29.31 אחוז מסך הכול )
(Find All Thanked ThreadsFind All Thanked Posts)
מוניטין: 1 [פרטים]
  
מידע נוסף אודות משה
Sex: Male