משה
(Moderator)
*****

הצטרף בתאריך: 03-06-2015
תאריך לידה: לא צוין
אזור זמן: 28-03-2017, 22:37
סטטוס: מנותק

אודות משה
הצטרף בתאריך: 03-06-2015
ביקור אחרון: לפני 5 שעות
תגובות: 4,248 (6.4 תגובות ביום | ערך המהווה 10.14% מכלל ההודעות בפורום)
(מצא הודעות שנכתבו על ידי המשתמש)
סך הכל אשכולות: 1,500 (2.26 אשכולות ביום | ערך המהווה 12.04% מכלל האשכולות בפורום)
(מצא אשכולות שנפתחו לאחרונה)
משך השהייה באתר: 1 שבוע, 6 ימים, 21 שעות, 1 דקה, 12 שניות
מספר הפניות לאתר: 1
סך התודות שהמשתמש קיבל 12 (0.02 ביום | 20.34 אחוז מסך הכול )
(Find All Threads Thanked ForFind All Posts Thanked For)
סך התודות שהמשתמש נתן 18 (0.03 ביום | 30.51 אחוז מסך הכול )
(Find All Thanked ThreadsFind All Thanked Posts)
מוניטין: 1 [פרטים]
  
מידע נוסף אודות משה
Sex: Male