משה
(Moderator)
*****

הצטרף בתאריך: 03-06-2015
תאריך לידה: לא צוין
אזור זמן: 25-04-2017, 17:40
סטטוס: מנותק

אודות משה
הצטרף בתאריך: 03-06-2015
ביקור אחרון: לפני 6 שעות
תגובות: 4,393 (6.35 תגובות ביום | ערך המהווה 10.27% מכלל ההודעות בפורום)
(מצא הודעות שנכתבו על ידי המשתמש)
סך הכל אשכולות: 1,600 (2.31 אשכולות ביום | ערך המהווה 12.43% מכלל האשכולות בפורום)
(מצא אשכולות שנפתחו לאחרונה)
משך השהייה באתר: 2 שבועות, 10 שעות, 43 דקות, 26 שניות
מספר הפניות לאתר: 1
סך התודות שהמשתמש קיבל 13 (0.02 ביום | 20.63 אחוז מסך הכול )
(Find All Threads Thanked ForFind All Posts Thanked For)
סך התודות שהמשתמש נתן 19 (0.03 ביום | 30.16 אחוז מסך הכול )
(Find All Thanked ThreadsFind All Thanked Posts)
מוניטין: 1 [פרטים]
  
מידע נוסף אודות משה
Sex: Male