משה
(Moderator)
*****

הצטרף בתאריך: 03-06-2015
תאריך לידה: לא צוין
אזור זמן: 23-05-2017, 13:50
סטטוס: מנותק

אודות משה
הצטרף בתאריך: 03-06-2015
ביקור אחרון: לפני 33 דקות
תגובות: 4,534 (6.3 תגובות ביום | ערך המהווה 10.32% מכלל ההודעות בפורום)
(מצא הודעות שנכתבו על ידי המשתמש)
סך הכל אשכולות: 1,672 (2.32 אשכולות ביום | ערך המהווה 12.37% מכלל האשכולות בפורום)
(מצא אשכולות שנפתחו לאחרונה)
משך השהייה באתר: 2 שבועות, 1 יום, 6 שעות, 8 דקות, 44 שניות
מספר הפניות לאתר: 1
סך התודות שהמשתמש קיבל 21 (0.03 ביום | 25.3 אחוז מסך הכול )
(Find All Threads Thanked ForFind All Posts Thanked For)
סך התודות שהמשתמש נתן 20 (0.03 ביום | 24.1 אחוז מסך הכול )
(Find All Thanked ThreadsFind All Thanked Posts)
מוניטין: 1 [פרטים]
  
מידע נוסף אודות משה
Sex: Male

החתימה של משה
מצעים ברמה גבוהה - מצעים ברמה