משה טבאך
(Newbie)
*

הצטרף בתאריך: 05-07-2015
תאריך לידה: לא צוין
אזור זמן: 30-04-2017, 18:56
סטטוס: מנותק

אודות משה טבאך
הצטרף בתאריך: 05-07-2015
ביקור אחרון: 08-11-2015, 03:51
תגובות: 0 (0 תגובות ביום | ערך המהווה 0% מכלל ההודעות בפורום)
(מצא הודעות שנכתבו על ידי המשתמש)
סך הכל אשכולות: 0 (0 אשכולות ביום | ערך המהווה 0% מכלל האשכולות בפורום)
(מצא אשכולות שנפתחו לאחרונה)
משך השהייה באתר: 2 דקות, 36 שניות
מספר הפניות לאתר: 0
סך התודות שהמשתמש קיבל 0 (0 ביום | 0 אחוז מסך הכול )
(Find All Threads Thanked ForFind All Posts Thanked For)
סך התודות שהמשתמש נתן 0 (0 ביום | 0 אחוז מסך הכול )
(Find All Thanked ThreadsFind All Thanked Posts)
מוניטין: 0 [פרטים]