צופה
(Member)
***

הצטרף בתאריך: 07-06-2016
תאריך לידה: לא צוין
אזור זמן: 28-02-2017, 11:51
סטטוס: מנותק

אודות צופה
הצטרף בתאריך: 07-06-2016
ביקור אחרון: 26-02-2017, 02:06
תגובות: 152 (0.57 תגובות ביום | ערך המהווה 0.37% מכלל ההודעות בפורום)
(מצא הודעות שנכתבו על ידי המשתמש)
סך הכל אשכולות: 69 (0.26 אשכולות ביום | ערך המהווה 0.58% מכלל האשכולות בפורום)
(מצא אשכולות שנפתחו לאחרונה)
משך השהייה באתר: 13 שעות, 16 דקות, 7 שניות
מספר הפניות לאתר: 0
סך התודות שהמשתמש קיבל 1 (0 ביום | 1.72 אחוז מסך הכול )
(Find All Threads Thanked ForFind All Posts Thanked For)
סך התודות שהמשתמש נתן 10 (0.04 ביום | 17.24 אחוז מסך הכול )
(Find All Thanked ThreadsFind All Thanked Posts)
מוניטין: 0 [פרטים]

צור קשר עם צופה
דוא"ל: שלח ל-צופה הודעה בדוא"ל