כל מה שמעניין

גרסה מלאה: בעקבות חוק פנסיה חובה
הינך צופה בגרסה קלה (ארכיון) של התוכן כרגע. צפה בגרסה המלאה עם העיצוב המלא.

אבי

שבוע טוב,
בהתאם לחוק פנסיה חובה לעצמאים קיימת חובה על עצמאי להפריש על הכנסתו החייבת מהעסק כדלקמן:
בגין הכנסה שהינה עד למחצית מהשכר הממוצע במשק (4,836.5 ש"ח לחודש, 58,038 ש"ח לשנה) 4.45% ועל הפרש ההכנסה (התוספת מעבר ל50% מהשכר הממוצע במשק) 12.55% נוספים.
מי שטרם חלפה חצי שנה ממועד פתיחת העסק פטור מהפקדה לפנסיית החובה ומי שחלפה מעל חצי שנה חייב. 
כמו כן, מי שהיה ב-1/1/2017 בן 55 ומעלה, פטור מחובת ההפקדה. 
סך ההפרשה לפנסיה נמדדת לפי סך ההכנסה החייבת בפועל (הרווח הנקי המתואם) לאותה שנה. במידה ויש הפסד אן הכנסה חייבת שבגינה יש להפריש לפנסיה לאותה שנה. 
ככלל יש להפריש עד גובה השכר הממוצע במשק (9,673 ש"ח).
מי שהינו שכיר+עצמאי אינו נדרש להפריש מעבר בגין הכנסתו מהעסק במידה והופרש בגין עבודתו כשכיר (6% עובד+ 12.5% מעסיק)  822 ש"ח לחודש.
במידה ומי מכם לא שכיר ולא מופרש בגינו לפנסיה ו2017 מסתיימת עם רווח מהעסק (ההכנסות יותר גבוהות מההוצאות) אני ממליץ לפחות להפקיד את סך המינימום בסך 244 ש"ח.

החל מה-1 בינואר 2018, לאחר הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה, יקבלו החוסכים שלא הפקידו את הסכום המינימלי הנדרש על פי חוק הודעה מ"המרכז לגבייה", המפרטת את הסכום שהם נדרשים להשלים על מנת לעמוד בהגדרות החוק, ולהימנע מסנקציות כלכליות.
מי שלא יפקיד את הסכומים הנדרשים גם אחרי קבלת ההודעה מ"המרכז לגבייה" יהיה חייב בקנס בגובה 500 ש"ח.

לפרטים ולשאלות, רו"ח פרטוש אבי 054-4991808