כל מה שמעניין
?? *הפתגם היומי* ?? ״לעיתים קורה שאנשים חושבים יותר על מה שהם רוצים להשיג, ופחות - גרסה מובנת להדפסה

+- כל מה שמעניין (http://kolmeanien.co.il)
+-- פורום: אקטואליה (http://kolmeanien.co.il/Forum-%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94)
+--- פורום: חדשות חרדים ובחצרות חסידים (http://kolmeanien.co.il/Forum-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%91%D7%97%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D)
+--- אשכול: ?? *הפתגם היומי* ?? ״לעיתים קורה שאנשים חושבים יותר על מה שהם רוצים להשיג, ופחות (/Thread-%D7%94%D7%A4%D7%AA%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%B4%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%94%D7%9D-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%92-%D7%95%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA)?? *הפתגם היומי* ?? ״לעיתים קורה שאנשים חושבים יותר על מה שהם רוצים להשיג, ופחות - אורח - 04-09-2017

?? הפתגם היומי ??

״לעיתים קורה שאנשים חושבים יותר על מה שהם רוצים להשיג, ופחות מערכים את מה שכבר השיגו...״

?? בוקר טוב ליום שני מבורך, יום שיתגשמו בו כל המשאלות לטובה ??